Bli med i en komite

Alle representanter, også vararepresentanter og deltakere fra ungdomspartiene og Elevorganisasjonen, skal delta i en av de tre komiteene våre.

Ungdommens Fylkesting har samme komiteer som fylkestinget.

Følg denne lenken for å velge hvilke komite du skal være med i.

Her er informasjon om de ulike komiteene:

«Vi i komiteen for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid jobber med saker som heves over fylkeskommunalt nivå, som lovfesting av ungdomsråd og stiftelse av et nasjonalt ungdomsråd. Dette vil vi gjøre ved bruk av media, nettverksbygging og annen form for påvirkning.»

«Vi som er med i Kultur og Kompetanse har som oppgave å fremme ungdommens syn og meninger rundt dette. Kultur er alt som rører på seg rundt ditt nærområde; ungdomsklubb, UKM, Fotball og lignende. Kompetanse omhandler din skolehverdag; helseteam, fravær, skolemat osv. I hovedsak videregående skole. Interessert? BLI MED!»

«Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging jobber med å forbedre eller støtte oppunder kollektivtrafikken i fylket. Vi kommenterer planer som gir føringer for nettopp dette og jobber for mer miljøvennlige løsninger i samfunnet og spesielt kollektivtransporten.»

 

 Godt valg!