Informasjon til Ungdomsråd i kommunene

Her finner du informasjon til Barne- og Ungdomsråd, Barn og Unges Kommunestyrer og liknende, i Hedmark.

Ungdommens Fylkesting skal styrke ungdomsinnflytelsen og –engasjementet. Alle ungdommer i Hedmark skal ha medvirkningsmulighet og påvirkningskraft ovenfor offentlige myndigheter i saker som angår deres hverdag. Dette er to punkter i prinsipprogrammet til Ungdommens Fylkesting.

Vi ønsker et godt samarbeid med medvirkningsorgan i kommunene. Da kan vi fremme saker sammen og gjøre hverandre gode.

Her har vi lagt ut informasjon vi tenker kan være nyttig for ungdom som engasjerer seg i kommunen sin og voksne som jobber med å styrke barn og unges interesser. Vi tar gjerne imot tips til saker å skrive om.

Det er i dag frivillig for kommunene å opprette medvirkningsorgan for barn og ungdom i sine kommuner. Likevel har de fleste kommunene og fylkeskommunene i Norge en ordning hvor (barn og) unge får mulighet til å påvirke politikken. Lurer du på hvorfor det er klokt å lytte til barn og unges meninger? Les artikkelen "Hvorfor barn og unge skal være med å bestemme?"

Barnas transportplan

Visste du at regjeringa ønsker innspill fra barn og unge til Nasjonal Transportplan? Høringsfristen er 1. juli.

Fra framtidsverksted om kommunereformen 12.2.2016
Ønsker dere lovfesting av ungdomsråd?

Visste du at regjeringa hadde en høring om medvirkningsorgan i kommunene?

Høringsfristen var 20. mai 2016. VI har fått signaler om at dette var en foreløpig høring og at det blir en ny høring. Derfor lar vi denne artikkelen fortsatt være aktiv på nettsidene våre.

Tips fra Radøy - årets barne og ungdomskommune 2014

Radøy ble kåret til årets barne- og ungdomskommune av Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartementet i 2014. På Barne- og Ungdomskonferansen i regi av Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet i november 2015 presenterte de noen suksessfaktorer og hva de har gjort i Radøy.

Her deler vi tipsene deres.

Ser dere etter gode prosessledere?

Det gjør vi i blant også, både innledere og prosessledere. Her har vi en huskeliste til oss selv som vi gjerne vil dele med dere.

Har du tips om gode prosessledere eller foredragsholdere, så setter vi pris på å høre fra deg. Send oss en epost.

Eksempler på vedtekter til ungdomsråd mv

Her vil du etter hvert finne flere eksempler på vedtekter til ungdomsråd (UR) og barn og unges kommunestyrer (BUK).