Lederens hjørne

Ungdommens Fylkesting valgte Hallgeir Myklebost Veholen til leder i 2016 - 2017.

Mitt navn er Hallgeir Myklebost Venholen, er 20 år gammel, og kommer fra Romedal, i Stange kommune.

Jeg har vært medlem av Ungdommens fylkesting siden 2009, og vært en del av arbeidsutvalget siden 2013. I perioden jeg sitter som leder er det store ting som skjer. En av hovedsakene dette året kommer til å være valget i høst. Vi skal fortsette arbeidet med lærerveilederen vi laget til valget i 2015. Dette skal vi gjøre sammen med hele UFT, Likestillingssenteret og en del andre viktige ressurspersoner.

I den siste tiden har det vært et stort fokus på psykisk helse blant unge, og dette er en av mine hjertesaker. Første perioden jeg satt i arbeidsutvalget var jeg saksleder for psykisk helse. Jeg håper vi kan få til en god dialog med ungdomsrådene, så vi sammen kan skape gode, sosiale og åpne møteplasser rundt i hele vårt langstrakte fylke.

Med meg har jeg et knakende godt arbeidsutvalg, og sammen skal vi ta Ungdommens fylkesting til nye høyder!