Møte i Østlandssamarbeidets Ungdomsnettverk 11.-13.11.

Sju av fylkene i Østlandssamarbeidet og Nordland var samlet på Løten 11.-13. november 2016. Her er presentasjonene fra møtet.

Jan Edøy fra Osloregionens Europakontor ga en innføring i hvordan EU er bygget opp

Hva er Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk?

Påvirkning av EU-systemet:

Det grønne skiftet; hva innebærer Paris-avtalen?

Thomas Cottis har skrevet forskningsrapporten som skal filmes: En framtid du ikke vil ha.
Cottis viste også til klimakalkulatoren til NRK hvor du kan regne ut klimautslippene dine.

Cottis sin presentasjon har flere sider enn vist på Løten, scroll gjerne nederst i dokumentet.

Kulturkortet i Hedmark

Kulturkortet for ungdom i Hedmark har også egen nettside.