Nyttige lenker for ungdom

Her finner du linker til sider som kan være nyttige for ungdom, som kontaktinformasjon til andre Ungdommens Fylkesting og informasjon om våre internasjonale samarbeidsparter.

Trygt hjem for en 50-lapp? Ring 625 888888 for å bestille taxi hjem. Vilkårene finner du i lenken.

Elev og lærlingombudet i Hedmark har også blitt mobbeombud. Ta kontakt på Facebook da vel?
www.udir.no/nullmobbing er for deg som vil unngå mobbing.

Kulturkortet for ungdom i Hedmark finner du også på Facebook.

Lurer du på hva du skal bli? Sjekk utdanning.no

Noe du lurer på om kropp og sex, men ikke tørr å spørre om? Hør med Klara Klok.

www.ung.no gir deg informasjon om rettigheter, muligheter og plikter som ungdom.

Tips om nettvett til barn og unge, fra Røde Kors.

Her finner du Ungdommens Fylkesting i andre fylker

Nordland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Fylke 

Navn på
organisasjonen

Etablerings-
år 

Hvordan
velges 
representantene

Antall
Representanter 

Alders-
grupper

Hvor lenge blir de
valgt for

Østfold

Ungdommens Fylkesråd

2003[1]

UF er et åpent forum for alle
ungdommer i fylket.
Representantene i styret
og internasjonal arbeidsgruppe
velges fra
 storsamlingene om høsten.

8 representanter i styret,
 6 representanter i
 internasjonal arbeidsgruppe
(hvorav 2 er fra styret).

13 – 25 år

Styremedlemmer velges for 2 år
(4 nye medlemmer velges
hver høst for å sikre kontinuitet).
Medlemmer i internasjonalt arbeidsutvalg velges for 1 år.

Akershus

Akershus fylkeselevråd

2013

Av og blant elevrådene
 på skolene.

1 pr 800 elever på vgs,2 lærling-
representanter 
(dette skoleåret
 tilsier det 42 representanter).

Ingen
 aldersgrense,
men må være
tilknyttet
 videregående
opplæring i fylket.

1 år

Hedmark

Ungdommens fylkesting

1998

2 velges fra barne-
og ungdomsrådet
 (eller lignende)i
hver kommune i fylket.

45 (22 kommuner
+ en leder som går utenpå)

15 – 25 år

Kommunene velger for 2 år
(en ny representant
 hvert år for å få kontinuitet).
 Arbeidsutvalget velges for 1 år.

Oppland

Ungdommens fylkesting

2000

Forslag fra kommunale
 ungdomsråd i fylket.
Der det ikke er ungdomsråd,
velges de fra elevråd.

26 + 26 varaer[2]

15 – 20 år

2 år

Buskerud

Ungdommens Fylkesting

2012

Fortrinnsvis fra kommunale medvirkningsorganer
for ungdom (UR, BUK, etc.)
Der dette ikke finnes,
 står kommunene
fritt til å finne
representanter
 på annen måte
(elevråd, etc.) – 2 representanter
 pr kommune.

42

14 – 24

2 år (en ny
representant på
valg hvert år).

Vestfold

Vestfold fylkeselevråd 

1999

Velges fra elevrådene
i vgs i fylket.

1 pr 400 påbegynte elev
 fra hver skole (dette skoleåret tilsier
 det 27 representanter
 + 4 representanter i observatørrolle
fra de private skolene.
Dermed består VEF av 31 representanter).

16 – 19 år[3]

1 år

Telemark

Telemark Ungdomsråd

2012

Arbeidsutvalget
velges gjennom
en årlig års-konferanse
bestående av de
kommunale
ungdoms-
 og elevrådene
ved vgs.
Hvert organ
 kan stille med 2 representanter.

11

Ingen vedtektsfestet aldersgruppe,
men målgruppen er
15 – 21 år.

2 år

Oversikt over Ungdommens fylkesting i andre fylker

[1] I 2003 ble det etablert som prøveordning, fast ordning fra 2005.
[2] Både representanter og varaer innkalles til alle møter og samlinger.
[3] Det er hovedregel, men i praksis - så lenge en er elev.
Organer uten egne nettsider angis lenker til Facebook.

Internasjonalt samarbeid

Ungdommens Fylkesting er med i følgende internasjonale nettverk:

Ungdomsråd i regioner i andre land:

Regiona Västernorrland

Retningslinjer for deltakelse på internasjonale arrangementer:

 

Savner du lenker her, så gi beskjed. Vi oppdaterer så fort vi kan ;-)