Om oss

Fylkestinget. Ordet i seg selv gir deg kanskje en del assosiasjoner? Politikk, fylket, voksne, traurig? Ordet ungdom gir deg muligens også noen assosiasjoner? Engasjement, ung, tiltakslyst, forandring?

Ungdommens fylkesting mener vi at du bør assosiere med det beste fra begge ordene. Ungdommens fylkesting er ungdom, politikk, engasjement og forandring.

Et ungdommens fylkesting får nødvendigvis inn ungdommens syn på saker som fylkestinget behandler. I all hovedsak vil det si at vi arbeider med fire hovedfelter:

 • Utdanning: 
  • Vi er opptatt av at du som går i eller er på vei mot videregående opplæring skal få det tilbudet du ønsker deg. Vi er opptatt av at nettopp du skal trives på skolen, at du skal føle at skole gir deg noe du kan komme videre i livet med.
 • Helse: 
  • Er det vanskelig å få treffe helsesøster? Får du ikke svar på ting du lurer på om egen seksualitet? Sliter du hjemme, og skulle ha hatt noen å snakke med? Vi vet at mange ungdommer i Hedmark ikke er fornøyd med helsetilbudet i dag. Derfor er vi opptatt av å endre dette. Vi vil at du skal ha tilgang til de personene som kan svare på alt du lurer på. Vi vil at du skal føle deg trygg på at noen vil hjelpe deg.
 • Samferdsel: 
  • Hedmark er et stort fylke. De voksne bruker bilen for å komme seg frem, men hva med oss ungdommen? Enten er vi for unge til å ta lappen, eller så har vi ikke råd til egen bil. Er det riktig at vi da bare skal sitte hjemme uten mulighet til å komme oss noe sted? Nei, så klart ikke. Vi i Ungdommens fylkesting vil at du skal ha mulighet til å komme deg dit du vil til en pris du kan betale. Vi vil at du skal komme deg trygt hjem etter en kveld ute uten å måtte betale dyre dommer for en taxi.
 • Kultur: 
  • Ungdom er kultur. Kultur er ungdom. Vi i Ungdommens fylkesting er opptatt av at du skal få nyte eller uttrykke kultur slik du vil. Det være seg kino og konsertbilletter til en billig penge, eller hjelp og støtte til å gjennomføre akkurat din idé for et glimrende kulturtiltak.

 

Hvem er så disse djerve ungdommene som bringer dine ønsker videre, jobber for ungdoms beste - og hvordan kan du bli en av dem? Meld deg som en av to representanter fra hver av Hedmarks 22 kommuner, som er valgt fra de ulike kommunenes barne- og ungdomsråd og inn i Ungdommens fylkesting. Vi er engasjerte ungdommer som synes det er moro og nyttig å arbeide for at ungdom skal få det bedre.