Søk midler til ungdomstiltak, frist 22.2.2017

Ungdommens Fylkesting fordeler midler til tiltak av, for og med ungdom i Hedmark fylke. Midlene deles ut til tiltak som kommer ungdom i alderen 13-25 år til gode. Søknadsfristen er 22. februar 2017.

Det var mange gode søknader i 2016. Da ble 102.000,- fordelt til 14 søkere. Ungdommens Fylkesting har bedt om mer penger for 2017, men fikk dessverre ikke mer penger fra fylkestinget i budsjettbehandlingen som var i desember.

Formål:

Formålet med tilskuddet er å støtte åpne møteplasser for ungdom eller aktivitetsfremmende tiltak for ungdom. Tilskuddet bør også bidra til aktivitet i lokale ungdomsråd.

De som kan søke:

Organisasjoner for eller med ungdom, enkeltpersoner eller grupper i Hedmark som ønsker å gjøre en innsats for ungdom i alderen 13 til 25 år. Organisasjoner som søker må ha en demokratisk oppbygning og være åpen for alle i riktig aldersgruppe.

Dette kan det søkes midler til:

• Tiltak i Hedmark for ungdom mellom 13 og 25 år som kommer en større gruppe ungdom til gode

Det gis ikke tilskudd til drift

Hva legger UFT vekt på?

• Tiltak og søknader som involverer lokale ungdomsråd blir prioritert

• UFT prioriterer søknader fra nye søkere og til nye formål

• Aktivitetsfremmende tiltak

Søknaden må inneholde:

• Hvem som søker

• Hva penger skal brukes til i en handlingsplan

• Budsjett

I søknaden må det oppgis totalkostnaden for tiltaket, om søker har egne midler, om søker vil få tilskudd andre steder og om ungdom /andre stiller opp med dugnadsinnsats. Vennligst benytt følgende søknadsskjema:

Vi opplever i blant at tiltak likevel ikke blir gjennomført og at det blir igjen penger etter at utdelingen er gjennomført. Derfor ber vi dere krysse av for om dere ønsker å være med på en eventuell 2. søknadsrunde med behandling i oktober, vel og merke hvis dere ikke får innvilget hele beløpet i første søknadsrunde.

Søknader som er poststemplet etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist: 22. februar. Send til postmottak@hedmark.org og merk eposten "Søknad om midler fra Ungdommens Fylkesting"

Regnskap og rapport sendes Ungdommens Fylkesting etter gjennomført tiltak, senest 1. oktober 2017.

Her finner du kriteriene som vedtatt av Ungdommens Fylkesting: