Til nye representanter

Her finner du informasjon til nyvalgte representanter og vararepresentanter i Ungdommens Fylkesting - en hilsen fra leder, Hallgeir Venholen:

Velkommen som representant i Ungdommens Fylkesting Hedmark

Du er valgt til å representere din kommune i Ungdommens fylkesting (UFT) i Hedmark. Gratulerer! Dette er et verv å være stolt av!

Ungdommens fylkesting ble opprettet av fylkestinget i Hedmark i 1998, og fungerer som et rådgivende organ. Vi blir hørt i saker, kan løfte egne saker til fylkestinget og representanter fra oss innleder på møtene i fylkestinget. Å være med i Ungdommens Fylkesting gir deg en sjanse til å delta i de viktige debattene som skjer i fylkeskommunen, det gir deg en sjanse til å forme samfunnet slik du ønsker det - uten å være knyttet til et politisk parti. Som representant i Ungdommens fylkesting representerer du ungdommene i din kommune, og hvis du vil kan du ta med deg saker fra kommunen til møtene i UFT.

Å være med i UFT er et toveisforhold. Vi tilbyr deg opplevelser og muligheter, slik som å bygge nettverk både i nasjonale og internasjonale samlinger, lære politikk og få teknikker til å holde taler både i fylkestingssalen og i klasserommet. Det vi ønsker tilbake er din kreative deltagelse, ditt engasjement for samfunnet rundt deg og at du tar ansvar for å gi beskjed om du deltar på samlinger eller ikke. Det er viktig at alle kommuner er representert på hvert møte.

Så når kan du begynne å bli med på moroa? Det aller første du kan gjøre er å like Facebooksiden til Ungdommens fylkesting i Hedmark. Her får du vite hva vi driver på med utad. Det neste du kan gjøre er å bli venn med meg, eller nestlederne på Facebook slik at vi kan legge deg til i den lukkede gruppen vår. Her får du mer informasjon. Det neste du kan gjøre er å sette av datoene til møtene fremover. Oppdatert møtekalender finner du på nettsiden vår: www.ungting.no. Følg med på nettsiden, for her skal du finne all informasjonen du skulle trenge om UFT og møtene våre.

«Mitt første møte med Ungdommens fylkesting var på tale- og debattkurs i 2008. Invitasjonen lå på kjøkkenbordet og pappa spurte om jeg hadde tenkt til å delta. Jeg kjente ingen og visste lite om "Ungdommens fylkesting" og planla å bli hjemme. Men pappa trodde dette var interessant og lærerikt, og etter litt overtalelse valgte jeg likevel å reise. Jeg ble tatt utrolig godt imot og hadde en fantastisk helg på kurs. Dette var starten på mine fem år i UFT. Hadde jeg ikke dratt, hadde jeg ikke vært så politisk aktiv som jeg er i dag.» - Nora Mageli, kommunestyrerepresentant i Hamar fra 2010.

All informasjon du trenger, finner du på www.ungting.no. Hvis du likevel har flere spørsmål kan du kontakte meg, Hallgeir på 9881 0034 , nestlederne Nora B. Haugen, på 4184 1289 og Sandra Ryen på 48215116, eller koordinatoren vår Janne, på 9757 8448 - så skal du få svar!

Alle i Ungdommens Fylkesting skal velge komite, se her finner du mer informasjon om komiteene.

Husk å fylle ut skjema med personinformasjon og sende det tilbake før første samling: Alle fyller ut dette. Fyll også ut dette skjema og få underskrift hvis du er under 18:

Gleder meg til å se deg, og håper vi møtes på mange samlinger fremover.

Med vennlig hilsen

Ungdommens fylkesting

 

                                              Hallgeir Myklebost Venholen

                                              Leder for UFT