Valg 2017 og UFTs bidrag

Ungdommens fylkesting (UFT) jobber for mer samfunnsengasjement i skolen. Her kan du lese hvordan UFT jobber for å inspirere til mer engasjement og helt konkret jobber med høstens valg.

Politikerne etter første skoledebatt, i samtale med Østlendingen

Ungdommens fylkesting er ikke bare en gruppe som uttaler seg i konkrete saker, men vi har også gjor masse konkret for å øke samfunnsengasjementet. 

Lærerveileder

Ungdommens fylkesting har utviklet en lærerveileder for økt samfunnsengasjement i skolen. Denne kan brukes hele året, også utenom valg.

Skoledebatter i forbindelse med valget

Før valget i 2015 tok Ungdommens Fylkesting initiativ til at alle de videregående skolene i fylket skulle få samme opplegg med både valgdebatt og valgtorg som en introduksjon til politikk. UFT deltok i en arbeidsgruppe i fylkeskommunen med representanter fra skolene, politiske ungdomspartier og administrasjonen som utarbeidet et felles opplegg for skolevalgene. UFT ønsket at ungdom skulle snakke til ungdom og at det skulle være unge politikere på valgtorgene og skoledebattene og partiene ble oppfordret til å stille med ungdommer i panelet.

Som en del av dette arbeidet ledet ungdommer fra Ungdommens Fylkesting 8 av 16 skoledebatter med politikere fra ungdomspartiene i 2015.
Tilbakemeldingene fra fylkeskommunen, skolene og ungdomspartiene til Ungdommens Fylkesting var overveldende positive; De ønsker at UFT skulle ta en større rolle ved det neste valget. Ungdomspartiene satte pris på forutsigbarheten det ga at UFT hadde samme opplegg ved alle debattene de ledet. I 2017 ledet UFT 14 av 16 debatter og utviklet opplegget for alle debattene, også de to som ble ledet av henholdsvis elever på en skole og lærer på den siste skolen. Ungdomspartiene uttrykte også at de satte pris på at UFT hadde en fortløpende dialog med partiene slik at debattopplegget ble justert og tilpasset etter tilbakemeldinger fra dem.

Hedmark har nå ryddige skoledebatter hvor partiene i stor grad presenterer egne partis politikk fremfor å snakke ned andre.

Kontakt uftihedmark@gmail.com hvis du har spørsmål om skoledebattene eller representerer et parti som må melde forfall til en av debattene.

Informasjon om kandidater på stortingslista

En av grunnene til at ungdom lar være å stemme at de ikke kjenner hvem som står på listene til valget, i følge undersøkelse vi har fått fra LNU. Likestillingssenteret svart på dette med å lage en oversikt over toppkandidater og de yngste kandidatene ved høstens stortingsvalg på www.Stemmerettsambassadører.no. Dette materialet og annen informasjon på nettsidene kan brukes sammen med oppgavene i lærerveilederen for å forberede seg på høstens valg. 

For informasjon om hvordan man kan stemme, hvor man kan stemme med mer, se www.Stemmerettsambassadører.no. Lærerveilederen har oppgaver som viser til nettsidene.

Tips oss gjerne om du har flere ideer til hvordan vi kan bidra til å øke samfunnsegasjementet!