"With You!": Presentasjoner om inkludering fra temadagen 10.2.2017

Media peker på alle utfordringer vi unge møter. Ungdommens Fylkesting rettet derfor blikket på løsninger. Ca 130 deltok på temadagen og bidro til å gjøre dagen til en suksess. Her finner du presentasjoner fra temadagen.

Programmet for dagen vår

Mobbing, prestasjonsjag, ensomhet - hørt det før? Det store spørsmålet er: Hva kan vi gjøre med det? 

Åpning ved leder i UFT Hallgeir Venholen og leder i UFTs komite for Økonomi, eiendom og internasjonalt samarbeid, Olivia Sanchez.

Musikkinnslag ved Sebastian Berstad: Beatbox og rap.

Francois El-Safadi (kontakt til manager). Hjemmesiden til Francios.

Anne Nielsen, Hjemmeside:
"Hva skal til for å få ett godt liv i dag – og på sikt?" (Innledning uten Powerpoint)

Victoria Øverby Steinland, Skeiv ungdom

Musikkinnslag ved Vilde Andreassen: Gitar og sang.

Konkrete eksempler: Hvordan bygge fellesskap?

Rebekka Brox Liabø, Rulleramp (hjemmesiden til prosjektet)

Eirik Rise, Stopp hatprat:

Anne Nielsen: Tre skoleeksempler: Frysehuset, Stockholm / Finlands skolepolitikk True norse, Danmark

Victoria Øverby Steinland: 

David S. P. AsplundLive your values!:

Programleder Markus Bailey (kontakt til manager).

Avslutning ved Hallgeir Venholen: Hvordan følge opp temadagen med handling? 

"Mange av konferansene jeg har deltatt på har hatt et kjempebra innhold, og når jeg er på vei hjem tenker jeg ofte “hvordan kan jeg jobbe videre med dette?” Jeg tenkte jeg skulle hjelpe dere i gang med denne prosessen med å ramse opp noe av det som har fungert for meg.

  • Undersøk om det er flere i dine kretser som er enig i hvordan du tenker, og få dem til å gå sammen med deg om å skape en forandring.
  • Snakk med for eksempel læreren eller rektoren din om hva du ønsker og hør med dem om hvordan du skal gå frem.
  • Sett tankene dine ned på papiret. Skriv til skolen eller skoleeier, til politikere og til Ungdommens fylkesting og forklar hva du ønsker.
  • Foreslå saken i organisasjoner eller organ du selv er engasjert i, som for eksempel elevråd eller ungdomsråd.
  • Snakk med mennesker med innflytelse og appeller til de følger opp saken - lobbyvirksomhet.

Men det aller viktigste for å skape forandring er å begynne med seg selv.

Send oss forslag til saker som vi i Ungdommens fylkesting kan ta opp med fylkestingspolitikerne. For det er fylkeskommunen er skoleeiere for de videregående skolene og Fylkestinget tar avgjørelser som gjelder disse.

Ungdommens fylkesting har taletid i fylkestingsmøter og kan løfte saker som du er opptatt av. Vi er i hvert fall opptatt av at alle skal ha det bra i hverdagen sin: Vi vil jobbe for en mer inkluderende hverdag for unge i Hedmark:

Vi er opptatt av at du har det bra!"

Få ideer til hvordan du kan skape en forskjell i ditt nærmiljø, følg lenken.

Konklusjonene etter dagen vår var:

  • Vi er alle forskjellige - og bra nok. 
  • Det er krevende å inkludere alle, men det er definitivt et mål.
  • Det er ikke så farlig å gjøre feil: Vi gjorde mange feil i løpet av dagen vår uten at dere trolig la særlig merke til det. Og selv de dere la merke til, var ikke det viktigste når alt kom til alt.

Her finner du programmet: