Workshop og møte 10.-12. november

Vi samles på Scandic hotell Elgstua i Elverum, først til en workshop om seksuell trakassering, deretter til høstmøte.

Vårmøtet 2017 - husk penklær til middagen på høstmøtet!

Meld deg på her! 

Workshop med Barneombudet

Fredag 10. november arrangerer vi i samarbeid med Barneombudet en workshop om seksuell trakassering og krenkelser blant ungdom. Barneombudet har et stort prosjekt der de reiser rundt og prater med ungdom i hele landet om dette, og innspillene vil bli brukt til å gi råd til politikere og myndigheter om hva som skal til for å forebygge ufin adferd. De er ikke på jakt etter personlige historier, men en forståelse av hvordan ungdomskulturen er.

Deltakelse gir politisk fravær og alle får med dokumentasjon tilbake til skolene sine.

Programmet for workshopen: 

Vi møtes til lunsj (litt før) kl 12.00, workshopen varer fra kl 12.30 til ca kl 16.00. 

Skal du delta på både workshopen og høstmøtet, ordner vi overnatting fra fredag til søndag.

Skal du kun delta på workshopen med Barneombudet, kan du melde deg på her. Generell informasjon om reise finner du nederst på siden.

Høstmøtet

Lørdag 11. til søndag 12. november arrangerer vi høstmøte i Ungdommens fylkesting. Det er årsmøtet vårt. Blant annet skal vi behandle disse sakene:

  • Valg av nytt arbeidsutvalg, handlingsporgram (=hva skal arbeidsutvalget jobbe med i året som kommer) og prinsipprogram (=hva UFT mener om ulike saker)
  • Revidering av retningslinjene for ungdomsmidlene Ungdommens fylkesting deler ut.

Sakspapirene finner du her i møtekalenderen for Hedmark fylkeskommune. Vi kommer også til å ha følgende orienteringssaker:

  • Hva har skjedd i UFT siden sist?
  • Spørretime med fylkesrådet - forbered spørsmål!
  • Antidoping Norge holder innlegg om anabole steroider.
  • EU og EØS - hva har vi lært på studietur? 

I tillegg kommer vi til å arbeide i komiteene:

  • Miljøsertifisering vil være tema i en sammenslått komite for Samferdsel og miljø + Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid.
  • Leksehjelp i videregående skole er tema i komite for kompentanse og kultur.

Her er programmet for høstmøtet:

Har kommunen din saker vi bør drøfte på regionalt nivå? Send dem til koordinatoren vår, Janne.

Generell informasjon

Vi dekker overnatting fra lørdag til søndag for alle deltakerne på høstmøtet, deltar du også på workshopen får du overnatting fra fredag til søndag. Vi oppfordrer alle til å delta fra fredag til søndag.

Skjema for dekking av reiseutgifter finner du på forsiden vår. Reis kollektivt; kun billigste reisevei blir dekket. Om det ikke er mulig å ta buss eller tog, dekker vi utgiftene etter avklaring med Janne. Vi oppfordrer da til å organisere samkjøring. Det kan dere som er med i Ungdommens fylkesting avtale i gruppa for Ungdommens fylkesting på Facebook.

Her finner du oversikt over skyss (husk å legge til tid for å komme deg fra bussen til hotellet): 

- Hedmark trafikks reiseplanlegger

- NSBs togruter

Er dette ditt første møte i Ungdommens fylkesting? Les mer her.

Velkommen! Meld deg på her!

Hilsen lederutvalget i Ungdommens fylkesting, Nora B.Haugen, Hallgeir Venholen og Anne Maren Mogen