Yrkesopplæringsnemnda

I hvert fylke er det en Yrkesopplæringsnemnd, som skal arbeide for å heve kvaliteten på fag- og yrkesopplæring.

Oversikt over møter og sakspapirer (ekstern lenke)

Medlemmer: 

Helene H Skeibrok (LO)

Odd Erik Kokkin (LO) - leder

Fred Bakkejord (NHO) - nestleder

Trond Lesjø (KS)

Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Marianne Frantzen(øvrige arbeidstakerorganisasjoner)

Tom Christian Synstad (Pp)

Gunn Randi Fjæstad (Ap)

Tom Husby (for lærlinger/lærekandidater)

Varamedlemmer:

Torbjørn Dybsand (LO)

Eirine Saaler Nabben (LO)

Ottar Olden (NHO)

Hilde Kristin Holtesmo (KS)

Unni Høiberg (lærerorganisasjonene)

Magnhild S. Skaug (øvrige arbeidstakerorganisasjoner)

Charlotte Veland Hoven (Krf)

Mari Gjestvang (Sp)

Kim Thomas Seterlien (lærling/lærekandidat)

Observatører:

Gerd Kjølstad (NHO)

Ingunn Hermansen (vara NHO)

Jon Bernt Hansen (NAV)

Unni Dalsegg (vara NAV)