Yrkesopplæringsnemnda

I hvert fylke er det en Yrkesopplæringsnemnd, som skal arbeide for å heve kvaliteten på fag- og yrkesopplæring.

Oversikt over møter og sakspapirer (ekstern lenke)

Medlemmer: 

Helene H Skeibrok (LO)
Odd Erik Kokkin (LO)
Fred Bakkejord (NHO) - leder
Trond Lesjø (KS)
Emilie Meinstad Aasaen (for lærlinger/lærekandidater)
Tore Hølmo (lærerorganisasjonene)
Tom Christian Synstad (Pp)
Gunn Randi Fjæstad (Ap)
Marianne Frantzen(øvrige arbeidstakerorganisasjoner)

Varamedlemmer:

Torbjørn Dybsand (LO)
Eirine Saaler Nabben (LO)
Ottar Olden (NHO)
Hilde Kristin Holtesmo (KS)
Unni Høiberg (lærerorganisasjonene)
Magnhild S. Skaug (øvrige arbeidstakerorganisasjoner)
Charlotte Veland Hoven (Krf)
Mari Gjestvang (Sp)
Colin Seterlien (lærling/lærekandidat)

Observatører:

Gerd Kjølstad (NHO)
Ingunn Hermansen (vara NHO)
Jon Bernt Hansen (NAV)
Unni Dalsegg (vara NAV)
Caroline Iglebæk (lærlinger/lærekandidater)