Regionreform

I juni 2016 gjorde fylkestingene i Hedmark og Oppland et likelydende vedtak om å be om en utredning som beslutningsunderlag for en eventuell etablering av en ny folkevalgt region i Innlandet.

Bakgrunnen for dette vedtaket er Stortingsmelding 22 (2015-2016), der regjeringen sier at tiden er moden for en reform som gir større og mer funksjonelle enheter. Regjeringen gir et anslag på 10 regioner i landet.

Stortinget har fattet et vedtak der de ber regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå nye oppgaver til regionene når den nye regionstrukturen er fastlagt - og senest våren 2017.

Fylkestingene i Hedmark og Oppland behandlet saken om en eventuell sammenslåing 14. desember 2016. Begge fylkestingene sa nei til sammenslåing.

Stortinget vedtok sammenslåing

Stortinget har vedtatt at Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal slås sammen fra 1. januar 2020.

Sveen savner større oppgaver

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen fikk fem minutter i høringen for proposisjonen om regionreformen. Han trakk fram mangelen på nye oppgaver og flyttingen av tannhelsetjenesten.

Regjeringen vil slå sammen Hedmark og Oppland fylkeskommuner

I stortingsproposisjonen om regionreform foreslår regjeringen at Hedmark og Oppland fylkeskommuner slås sammen. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen mener regjeringen viser liten vilje til å tilføre den nye fylkeskommunen nye oppgaver.

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Fylkesrådet sier nei til sammenslåing med Oppland

Fylkesrådet mener det er for få oppgaver som legges til regionalt nivå til at det er grunnlag for en endring i regionstruktur.

Blir Hedmark og Oppland en ny region?

Utredningen "En ny region - Hedmark og Oppland?" er sendt ut på høring.