Regionreform

I juni 2016 gjorde fylkestingene i Hedmark og Oppland et likelydende vedtak om å be om en utredning som beslutningsunderlag for en eventuell etablering av en ny folkevalgt region i Innlandet.

Bakgrunnen for dette vedtaket er Stortingsmelding 22 (2015-2016), der regjeringen sier at tiden er moden for en reform som gir større og mer funksjonelle enheter. Regjeringen gir et anslag på 10 regioner i landet.

Stortinget har fattet et vedtak der de ber regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå nye oppgaver til regionene når den nye regionstrukturen er fastlagt - og senest våren 2017.

Fylkestingene i Hedmark og Oppland behandlet saken om en eventuell sammenslåing 14. desember 2016. Begge fylkestingene sa nei til sammenslåing.

Sveen savner større oppgaver

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen fikk fem minutter i høringen for proposisjonen om regionreformen. Han trakk fram mangelen på nye oppgaver og flyttingen av tannhelsetjenesten.

Regjeringen vil slå sammen Hedmark og Oppland fylkeskommuner

I stortingsproposisjonen om regionreform foreslår regjeringen at Hedmark og Oppland fylkeskommuner slås sammen. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen mener regjeringen viser liten vilje til å tilføre den nye fylkeskommunen nye oppgaver.

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Fylkesrådet sier nei til sammenslåing med Oppland

Fylkesrådet mener det er for få oppgaver som legges til regionalt nivå til at det er grunnlag for en endring i regionstruktur.

Blir Hedmark og Oppland en ny region?

Utredningen "En ny region - Hedmark og Oppland?" er sendt ut på høring.