Valg 2017

76,6 prosent av de stemmeberettigede i Hedmark benyttet seg av stemmeretten sin ved årets stortingsvalg.

  • Til sammen leverte 114 933 hedmarkinger godkjente stemmer ved årets stortingsvalg.
  • 37 680 av disse var forhåndsstemmer.
  • Det ble levert 857 blanke stemmesedler.
  • 182 stemmesedler ble forkastet.

Mandatfordeling

Mandatene ble fordelt slik: Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk to mandater hver, mens Høyre og Fremskrittspartiet fikk ett mandat hver.

Sosialistisk Venstreparti fikk utjevningsmandat.

Disse er valgt inn på Stortinget fra Hedmark: Anette Trettebergstuen (Ap), Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (SP), Emilie Enger Mehl (SP), Kristian Tonning Riise (H), Tor André Johnsen (FrP), og Karin Andersen (SV).

17 partier stilte til valg i Hedmark. Alle listene fikk stemmer.

Valget ble godkjent

Det er ikke kommet inn klager på gjennomføringen av stortingsvalget i Hedmark. Kommunenes gjennomføring av valget har vært god. Fylkesvalgstyrets gjennomgang av overlevert materiale og kontrolltellinger viser meget små avvik, og de aller fleste har vært mulig å rette opp.

På dette grunnlaget har fylkesvalgstyret godkjent stortingsvalget i Hedmark.

Fylkeskommunens ansvar ved valg

Ved stortingsvalg har fylkeskommunen ansvar for godkjenning av partienes valglister, produksjon og distribusjon av stemmesedler, kontroll av kommunenes valgoppgjør, valgoppgjør og kandidatkåring for fylket og rapportering til riksvalgstyret, samt arkivering av stemmesedler.

Fylkesvalgstyret er det organet som ivaretar fylkeskommunens ansvar og oppgaver i valgarbeidet.

Mer statistikk finner du på valgresultat.no

For informasjon om renummerering av kandidatene, kontakt Bjarne Christiansen.