Valg 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

I Hedmark stiller 17 partier liste ved årets stortingsvalg.

Slik stemmer du ved valget

For å stemme må du ha stemmerett. Ved stortingsvalg har du stemmerett hvis du er:

  • norsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er i deres husstand

I tillegg må du stå i manntallet i en kommune. Flytter du etter 30. juni i valgåret vil du stå i manntallet i den kommunen du flytter fra.

For personer som ikke er registrert bosatt i Norge de siste 10 årene eller personer med strengt fortrolig adresse, sjekk regjeringens nettside om manntall.

Forhåndsstemmingen starter 1. juli utenriks og 10. august innenriks. Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du vil. Må du stemme i utlandet, kan du forhåndsstemme på mange av de norske utenriksstasjonene.

Fylkeskommunens ansvar ved valg

Ved stortingsvalg har fylkeskommunen ansvar for godkjenning av partienes valglister, produksjon og distribusjon av stemmesedler, kontroll av kommunenes valgoppgjør, valgoppgjør og kandidatkåring for fylket og rapportering til riksvalgstyret, samt arkivering av stemmesedler.

Fylkesvalgstyret er det organet som ivaretar fylkeskommunens ansvar og oppgaver i valgarbeidet.