Valg 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Innlevering av listeforslag til stortingsvalget 2017

Listeforslaget må være kommet inn til fylkeskommunen innen 31. mars 2017 kl. 12. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.