Valg 2013

Logo: valg 2013

 

Resultatene etter fylkeskommunens kontrolltelling er klart, og valget er godkjent av fylkesvalgstyret i møte 18. september.

 

 

Mandatene fra Hedmark ble fordelt som følger

1 Arbeiderpartiet

2 Arbeiderpartiet

3 Høyre

4 Fremskrittspartiet

5 Arbeiderpartiet

6 Senterpartiet

7 Sosialistisk Venstreparti (utjevningsmandat)