Valg 2015

Ved fylkestingsvalget i 2015 i Hedmark var det i alt 156 265 stemmeberettigede. Frammøteprosenten ble 53,9%. Dette er 1,9% lavere enn i 2011

Her finner du statistikk fra fylkestingsvalget 2015.