Fakta om fylket

  Hedmark har per 31. desember 2017 196 966 innbyggere.
  Sist oppdatert 04.12.2017

  Største kommune er Ringsaker med 34 151 innbyggere per 31. desember 2017.

  Fylkesadministrasjonen ligger i Hamar.

  Fylket har fem byer: Moelv, Brumunddal, Elverum, Kongsvinger og Hamar. Hamar er størst, med 30 930 innbyggere per 31. desember 2017.

  Geografi og topografi

  Hedmark fylke ligger på Østlandet og grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige.

  Areal: 27 388 km², noe som utgjør 7,1 prosent av Norges areal.

  Lengste elv: Glomma (619,9 km lang)

  Største innsjø: Mjøsa (365 km²)

  Høyeste fjell: Rondslottet (2178 meter over havet)

  Den eurasiatiske taigaen begynner i Løten mellom Elverum og Hamar. Taigaen kjennetegnes av barskog med treslag som gran og furu på skogbunn av lyng og mose.

  Hedmark ha 6 nasjonalparker helt eller delvis beliggende i fylket: Fulufjellet, Gutulia, Femundsmarka, Forollhogna, Rondane og Dovre.

  Kommuner og regioner

  Hedmark består av 22 kommuner fordelt på 4 regioner:

  HamarregionenHamarStangeRingsaker og Løten

  KongsvingerregionenEidskogKongsvingerSør-OdalNord-OdalGrue og Åsnes

  Sør-ØsterdalVålerElverumTrysilEngerdalÅmot og Stor-Elvdal

  FjellregionenAlvdalFolldalOsRendalenTolga og Tynset (i tillegg til Røros og Holtålen kommuner i Trøndelag)

  Historie

  Navnet Hedmark kommer av norrønt Heiðmǫrk, som betyr skogene og heienes mark.

  Det er etter siste istid funnet rester av steinalderlokaliteter over store deler av fylket. Funn fra bronsealder er bl.a. kjent fra Stange og Ringsaker på Hedmarken.

  I jernalder har fylket vært delt inn i flere høvdingedømmer. Belegg for dette er funnkonsentasjoner av gravhauger, boplasspor og stedsnavn fra Hedmarken,  f.eks. Byflaten, Steinsområde, Tingnes/Helgøya i Ringsaker, Stange - Vestbygd, By i Løten og Åker i Hamar. I Solør skal det, i følge Snorre Sturlason, ha vært et mektig kongerike mellom 300 og 800 e.Kr.

  Ved Åker gård, tre kilometer fra Hamar sentrum, utviklet det seg et religiøst og økonomisk maktsenter fra Merovingertid (550-800 e.Kr). Senteret flyttet seg til Storhamar i tidlig middelalder, og der ble det oppført en domkirke, ferdigstilt rundt år 1200. På samme sted ble det bispesete fra 1152. På Domkirkeodden ble det i middelalder også etablert en markedsplass.

  De store ressursene i utmarka med funn av omfattende jernvinne- og fangstanlegg i Østerdalene vitner om en tidlig industriell ressursutnytting i skog- og fjellområdene.   

  Fylkesvåpen

  Motivet er tre barkespader på grønn bakgrunn. Våpenet ble vedtatt ved kongelig resolusjon 6. februar 1987.

  Fylkesblomst

  Geitrams er fylkesblomsten for Hedmark.

  Les mer på Naturhistorisk museum

  Fylkesstein

  Trysilsandstein er fylkessteinen for Hedmark.

  Les mer på Naturhistorisk museum

  Fylkesfugl

  Lerkefalk er fylkesfuglen for Hedmark.

  Les mer på Wikipedia

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?