Fylkestinget

Hedmark fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon der fylkestinget med sine 33 representanter er øverste myndighet.
Sist oppdatert 21.11.2017

Fylkestinget møtes fem ganger hvert år for å diskutere og fatte vedtak i større saker.

Fylkestinget ledes av fylkesordføreren.

Fylkestinget har en arbeidsform med tre fagkomiteer som ikke har beslutningsmyndighet, men som forbereder og innstiller i saker som skal til fylkestinget.

I tillegg velger fylkestinget et kontrollutvalg med ansvar både etter lovens krav og i forhold til særskilt oppfølging av fylkesrådets arbeid.

Fylkestingets representanter

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets 16 representanter
Gunn Randi Fjæstad

Fylkesvaraordfører

E-post: gunn.fjaestad@hedmark.org

Telefon: 910 06 567

Kommune: Stange

Saksforberedende fagkomité: Komité for økonomi, eiendom og regionalt arbeid (komitéleder)

Thomas Breen

Gruppeleder

E-post: thomas.breen@hedmark.org 

Telefon: 479 75 340

Kommune: Folldal

Saksforberedende fagkomité: Komité for kompetanse og kultur

Turid Backe-Viken

E-post: turid.backe-viken@hedmark.org

Telefon: 992 80 071

Kommune: Trysil

Saksforberedende fagkomité: Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Thomas Langeland Jørgensen

E-post: thomas.langeland.jorgensen@hedmark.org

Telefon: 950 49 728

Kommune: Hamar

Saksforberedende fagkomité: Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Elisabeth Sidselrud Christiansen

E-post: elisabeth.sidselrud.christiansen@hedmark.org

Telefon: 480 51 108

Kommune: Kongsvinger

Saksforberedende fagkomité: Komité for kompetanse og kultur

Margrethe Skjærbæk

E-post: margrethe.skjaerbaek@hedmark.org

Telefon: 975 23 378

Kommune: Elverum

Saksforberedende fagkomité: Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Svein Borkhus

E-post: svein.borkhus@hedmark.org

Telefon: 913 08 100

Kommune: Alvdal

Sitter i kontrollutvalget

May-Liss Sæterdalen

E-post: may-liss.saeterdalen@hedmark.org

Telefon: 906 87 967

Kommune: Våler

Saksforberedende fagkomité: Komité for økonomi, eiendom og regionalt arbeid

Reidar Åsgård

E-post: reidar.asgard@hedmark.org

Telefon: 918 23 878

Kommune: Engerdal

Saksforberedende fagkomité: Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Ditte Marie Sung Geisler

E-post: ditte.geisler.olsen@hedmark.org

Telefon: 452 13 184

Kommune: Hamar

Saksforberedende fagkomité: Komité for kompetanse og kultur

Terje Andreas Hoffstad

E-post: terje.hoffstad@hedmark.org

Telefon: 410 43 011

Kommune: Stor-Elvdal

Saksforberedende fagkomité: Komité for økonomi, eiendom og regionalt arbeid

Berit Haveråen

E-post: berit.haveraen@hedmark.org

Telefon: 908 85 137

Kommune: Eidskog

Saksforberedende fagkomité: Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Bjørn Jarle Røberg-Larsen

E-post: bjrl@hedmark.org

Telefon: 404 66 384

Kommune: Elverum

Saksforberedende fagkomité: Komité for økonomi, eiendom og regionalt arbeid

Elin Mikaelsen

E-post: elin.mikaelsen@hedmark.org

Telefon: 993 17 743

Kommune: Hamar

Saksforberedende fagkomité: Komité for kompetanse og kultur

John Magne Pedersen Tangen

E-post: john.magne.p.tangen@hedmark.org

Telefon: 951 04 970

Kommune: Løten

Saksforberedende fagkomité: Komité for økonomi, eiendom og regionalt arbeid

Linda Otnes Henriksen

E-post: linda.otnes.henriksen@hedmark.org

Telefon: 918 79 149

Kommune: Stor-Elvdal

Saksforberedende fagkomité: Komité for kompetanse og kultur (komitéleder)

Vararepresentanter
  1. Hassan Ali Abdirasaaq
  2. Iselin Klævahaugen
  3. Njål Slettemark Føsker
  4. Jane Merete Brøther
  5. Knut H. Hvithammer
  6. Kaja Haugseth
  7. Espen André Kristiansen
  8. Mari Kveberg
  9. Frank Willy Bjørneseth
  10. Kjersti Dreyer Sidselrud
  11. Jørn Arild Flatha
  12. Elida Asp
  13. Yngve Haugstveit
  14. Aud Marie Bryn
  15. Magnus Stenseth

Senterpartiet

Senterpartiets 5 representanter
Arnfinn Nergård

Fylkesordfører

E-post: arnfinn.nergard@hedmark.org

Telefon: 905 50 581

Kommune: Os

Dag Rønning

Gruppeleder

E-post: dag.ronning@hedmark.org

Telefon: 415 44 044

Kommune: Engerdal

Saksforberedende fagkomité: Komité for kompetanse og kultur

Aasa Gjestvang

E-post: aasa.gjestvang@hedmark.org

Telefon: 901 84 048

Kommune: Stange

Saksforberedende fagkomité: Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Knut Gustav Woie

E-post: knut.gustav.woie@hedmark.org

Telefon: 413 32 842

Kommune: Eidskog

Saksforberedende fagkomité: Komité for økonomi, eiendom og regionalt arbeid

Per Martin Sandtrøen

E-post: per.martin.sandtroen@hedmark.org

Telefon: 924 53 347

Kommune: Tynset

Saksforberedende fagkomité: Komité for økonomi, eiendom og regionalt arbeid

Vararepresentanter 
  1. Olov Grøtting
  2. Lars Erik Hyllvang
  3. Åse Jorunn Bjerke Lilleåsen
  4. Ole Gustav Narud
  5. Gunn Jorunn Sørum

Høyre

Høyres 5 representanter
Rune Øygarden

Gruppeleder

E-post: rune.oygarden@hedmark.org

Telefon: 918 40 191

Kommune: Ringsaker

Saksforberedende fagkomité: Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging (komitéleder)

Eli Wathne

E-post: eli.wathne@hedmark.org

Telefon: 916 10 959

Kommune: Kongsvinger

Saksforberedende fagkomité: Komité for kompetanse og kultur

Yngve Sætre

E-post: yngve.saetre@hedmark.org

Telefon: 984 40 665

Kommune: Elverum

Saksforberedende fagkomité: Komité for økonomi, eiendom og regionalt arbeid

Heidi Lundstedt

E-post: heidi.lundstedt@hedmark.org

Telefon: 907 98  708

Kommune: Os

Saksforberedende fagkomité: Komité for økonomi, eiendom og regionalt arbeid

Sissel Frang Rustad

E-post: sisrus@hedmark.org

Telefon: 906 27 169

Kommune: Åmot

Saksforberedende fagkomité: Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Vararepresentanter
  1. Bjørn Hernæs
  2. Petter Lilleås Pedersen
  3. Gine Syljeset Skurdal
  4. Alexander Hagen Gubberud
  5. Odd Henning Dypvik
  6. Connie Bjørseth
  7. Per Victor Nygaard

Fremskrittspartiet

Per Roar Bredvold

E-post: per.roar.bredvold@hedmark.org

Telefon: 930 63 534

Kommune: Åsnes

Saksforberedende fagkomité: Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Vararepresentanter
  1. Dag Martin Bakken
  2. Kjell Arne Hanssen
  3. Hege Jensen (meldte seg ut av FrP i juni 2017)
  4. Svetlana K. Johnsen
  5. Kari Helene Bekkelund

Miljøpartiet De Grønne

Bård Sødal Grasbekk

E-post: bard.sodal.grasbekk@hedmark.org

Telefon: 

Kommune: Hamar

Saksforberedende fagkomité: Komité for økonomi, eiendom og regionalt arbeid

Vararepresentanter
  1. Martin Løken
  2. Suhur Lorch-Falch

Sosialistisk Ventreparti

Bjørnar Tollan Jordet

E-post: bjornar.tollan.jordet@hedmark.org

Telefon: 918 27 380

Kommune: Tolga

Saksforberedende fagkomité: Komité for kompetanse og kultur

Vararepresentanter
  1. Ellen Marie Tangen
  2. Sigurd Arnekleiv Bækkelund
  3. Eldri Svisdal
  4. Per Norheim

Venstre

Erik Ringnes

E-post: erik.ringnes@hedmark.org

Telefon: 918 08 486

Kommune: Stange

Saksforberedende fagkomité: Komité for kompetanse og kultur

Vararepresentanter
  1. Mirjam Engelsjord
  2. Inger Noer
  3. Live Stokstad
  4. Benedicte Røvik

Pensjonistpartiet

Helge Thomassen

E-post: helge.thomassen@hedmark.org

Telefon: 990 96 511

Kommune: Kongsvinger

Saksforberedende fagkomité: Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Vararepresentanter
  1. Tom Christian Synstad
  2. Nils Øian
  3. Borgny Irene Nygaard
  4. Rune Sørlie

Kristelig Folkeparti

Geir Lorents Byberg

E-post: geir.byberg@hedmark.org

Telefon: 404 00 950

Kommune: Hamar

Leder i kontrollutvalget

Vararepresentanter
  1. Kjell Bjørseth
  2. Charlotte Veland Hoven
  3. Gunhild H. Lorentzen
  4. Gia Hoang Anh Nguyen

Uavhengig

Kathrine Jakobsen Solberg

E-post: kathrine.jakobsen.solberg@hedmark.org

Telefon: 480 92 992

Kommune: Åmot

Saksforberedende fagkomité: Komité for kompetanse og kultur

Saksforberedende fagkomiteer

Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Rune Øygarden (H) - leder

Turid Backe-Viken (Ap) - nestleder

Aasa Gjestvang (Sp)

Berit Haveråen (Ap)

Margrethe Skjærbæk (Ap)

Sissel Frang Rustad (H)

Per Roar Bredvold (FRP)

Helge Thomassen (PP)

Reidar Åsgård (Ap)

Thomas Langeland Jørgensen (Ap)

Komité for kompetanse og kultur

Linda Otnes Henriksen (Ap) - leder

Bjørnar Tollan Jordet (SV) - nestleder

Elisabeth Sidselrud Christiansen (Ap)

Elin Mikaelsen (Ap)

Ditte Marie S. Geisler Olsen (Ap)

Thomas Breen (Ap)

Eli Wathne (H)

Erik Ringnes (V)

Kathrine Jakobsen Solberg (FRP) 

Dag Rønning (Sp)

Komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid

Gunn Randi Fjæstad (Ap) - leder

Knut Gustav Woie (Sp) - nestleder

May-Liss Sæterdalen (Ap)

John Magne Pedersen Tangen (Ap)

Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap)

Terje Andreas Hoffstad (Ap)

Yngve Sætre (H)

Heidi Lundstedt (H)

Bård Sødal Grasbekk (MDG)

Per Martin Sandtrøen (Sp)

Last ned bilder av representantene

Bilder av fylkestingsrepresentantene

Reglement for fylkestinget

Reglementet ble vedtatt av fylkestinget 26.10.15

§ 1: Styreform

Hedmark fylkeskommune organiseres politisk etter parlamentarisk modell.

§ 2 Fylkestingets ansvarsområde

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jf. kommuneloven § 6.

Fylkestinget har det øverste tilsynet med den fylkeskommunale forvaltning og kan forlange enhver sak fremlagt for seg til orientering eller avgjørelse, jf. kommuneloven § 76. Tilsynsplikten omfatter alle sider ved fylkeskommunens virksomhet. Fylkestinget skal se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende bestemmelser i lover og forskrifter, fylkeskommunale reglement og vedtekter og fylkestingets vedtak.

Fylkestinget i Hedmark består av 33 medlemmer, og i tillegg varamedlemmer.

§ 3: Valg

Som første sak i det konstituerende møtet tar fylkestinget stilling til om fylkestingsvalget er gyldig, jf. kommuneloven § 17 nr. 2. Deretter foretas valg av fylkesråd, fylkesordfører og fylkesvaraordfører.

Etter valg av fylkesvaraordfører velges kontrollutvalg. Kontrollutvalget har fem medlemmer. To av medlemmene velges blant fylkestingets faste medlemmer, hvorav minst en skal representere de opposisjonspartier som ikke er representert i den partipolitiske grupperingen bak fylkesrådet. Kontrollutvalgets tre øvrige medlemmer velges blant andre enn fylkestingets medlemmer. Det velges også varamedlemmer. Fylkestinget velger leder og nestleder blant kontrollutvalgets medlemmer. Lederen av kontrollutvalget skal være en representant fra opposisjonspartiene i fylkestinget. Utvalgets nestleder velges blant medlemmene som ikke sitter i fylkestinget. Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke sitte i en saksforberedende komite.

Fylkestinget velger valgnemnd i konstituerende møte. Valgbare er fylkestingets faste medlemmer. Alle partigrupper skal så vidt mulig være representert, og nemnda skal ha en leder og en nestleder. Det velges også varamedlemmer til nemnda. Partier som er representert med kun en representant i fylkestinget, foreslår vararepresentanter blant sine valgte vararepresentanter til fylkestinget. Valgnemnda skal behandle og legge frem forslag i valgsaker som skal behandles av fylkestinget.

Valg av komitemedlemmer og komiteledere/nestledere skjer i det konstituerende møte, etter innstilling fra valgnemnd. Det velges faste varamedlemmer til alle utvalgets medlemmer. Varamedlemmer til representantene fra fylkestinget velges ut fra fylkestingets varalister.

For representasjon i organer som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges funksjonstiden inntil nyvalg foretas.

§4: Forberedelse og innstillinger i saker til fylkestinget

Fylkesrådet sørger for at de saker som behandles av folkevalgte organer, er forberedt på en forsvarlig måte og i samsvar med de regler som følger av lov, reglementer og andre bindende instrukser. Det er anledning til å legge fram meldinger/utredninger i en forberedende fase av saksbehandlingen, jf. § 24.

Fagkomiteene behandler fylkestingssakene i henhold til sine ansvarsområder og avgir innstilling med forslag til vedtak, med unntak av saker som fremlegges av fylkesordfører, kontrollutvalget eller valgnemnda.

§5 Innkalling/dokumenter

Fylkestinget fatter vedtak i møte og trer sammen etter bestemmelsene i kommunelovens § 32, dog minst 4 ganger i året. Fylkesordføreren fastsetter tid og sted der samlingen skal holdes, hvis fylkestinget ikke selv har gjort det. Fylkestinget sammenkalles ellers når fylkesordføreren finner det påkrevd, eller når minst 1/3 av fylkestingets medlemmer krever det.

Fylkesordføreren kunngjør fylkestingets samling. Samtidig sendes innkalling til hvert medlem av fylkestinget og de varamedlemmer som skal møte.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for samlingen, spesifisert saksliste over de saker som skal behandles, og opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut. Fylkesordfører har samtidig ansvaret for å opplyse om hvilke saker som skal behandles i hvilken fagkomité.

Komitéleder har ansvaret for tildeling av saksordføreransvar. Oversikt med navngitte saksordførere skal følge sakslisten ved utsending.

Foreliggende saker med innstilling som legges fram til behandling, sendes fylkestingets representanter, vararepresentanter og revisjonen senest 14 dager før samlingens første møte. Saksdokumentene legges samtidig ut på fylkeskommunens nettsider. Dette gjelder likevel ikke dokumenter som unntas fra offentlighet etter offentleglova eller annen lov.

§ 6 Tilrettelegging for omsorgsansvar

Møteleder sørger for å tilrettelegge fylkestingets og komiteenes dagsorden og avviklingen av møtene slik at det kan tas rimelige hensyn til medlemmer som har tilsyns- eller omsorgsplikter.

§7 Møteplikt/møterett/forfall/varamedlemmer

Fylkestingets medlemmer og varamedlemmer som blir innkalt, plikter å møte med mindre de har gyldig forfall, jf. kommuneloven § 40.

En representant, eller en innkalt vararepresentant, som ikke kan møte i fylkestinget på grunn av gyldig forfall, skal uten opphold skriftlig melde dette til fylkesordføreren og opplyse om forfallsgrunnen. Fylkesordføreren kaller straks inn vararepresentant etter reglene i
kommunelovens § 16. I komitemøtene går vararepresentanten inn i den komite som har forfall. Fylkesordføreren kaller også inn vararepresentant når han/hun er kjent med at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles på møtet. Fylkesordførers avgjørelse forelegges fylkestinget.

Den som på grunn av gyldig forfall må forlate et møte helt eller midlertidig underveis, melder
straks fra til møtelederen. Har en vararepresentant lovlig tatt sete i forsamlingen, tar han/hun del i møtet inntil en påbegynt sak er behandlet ferdig, dog under forutsetning av at
vedkommende ikke er inhabil, jf. reglementets § 14.

Har en vararepresentant lovlig tatt sete i forsamlingen, og den hvis plass han/hun har inntatt, eller en vararepresentant som i nummerorden står foran ham/henne innfinner seg, tar vedkommende del i møtet inntil saken som er påbegynt er behandlet ferdig.

§8 Andre enn fylkestingets representanter som kan ta del i møtet

Fylkesrådet har møteplikt og talerett i fylkestingets møter, jf. kommunelovens § 20 nr. 5.
Fylkesordføreren eller fylkestinget kan gi andre talerett i spesielle saker eller ved spesielle
anledninger.

§9 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal være et uavhengig og objektivt organ med høy integritet som på vegne av fylkestinget fører løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning.
Kontrollutvalget utarbeider årlig virksomhetsplan for sitt arbeid. Kontrollutvalgets årsrapport
forelegges fylkestinget til behandling.

Kontrollutvalget skal i høringssaker som gjelder kontroll- og tilsynsfunksjonen spesielt, avgi
innstilling til fylkestinget, som selv avgir høringsuttalelse på vegne av fylkeskommunen. Dersom høringsfristen i slike saker tilsier at fylkestinget selv ikke rekker å avgi høringsuttalelse, skal kontrollutvalget avgi slik uttalelse på vegne av fylkeskommunen.

§10 Saksforberedende fagkomiteer

Fylkestinget har en arbeidsform basert på fagkomiteer uten beslutningsmyndighet. Hver
fylkestingssamling er som hovedregel todelt, hvorav fase en er komitebehandling og fase to er fylkestingets plenumssamling med endelig behandling og vedtak.

A. Fagkomiteer
Fylkestinget oppretter fagkomiteer uten beslutningsmyndighet som saksforberedende organ for fylkestinget.

Fylkestinget har følgende 3 fagkomiteer med 10 medlemmer i hver:
a) Komite for Kompetanse og kultur
b) Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging
c) Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid

Med unntak for fylkesordføreren og to representanter valgt til kontrollutvalget, skal enhver
fylkestingsrepresentant være medlem av en komité. Fagkomiteene velges for valgperioden.
Fagkomiteene bistås med teknisk sekretariat i tilknytning til møtene. Fagkomiteenes møter avvikles hovedsakelig rundt i fylkets regioner.

B. Fordeling av saker
Fylkesordføreren har ansvar for å fordele sakene til fylkestingskomiteene. Fylkesordføreren har ansvar for at komitelederne sørger for tildeling av saksordføreransvar for de enkelte saker før utsending.

Saker som berører flere komiteer blir tildelt kun én komité. Det er kun denne komiteen som
avgir innstilling til fylkestingets plenumsbehandling. Komiteen, eventuelt komiteleder, kan
imidlertid be om innspill også fra andre komiteer der dette anses hensiktsmessig og praktisk
mulig.

Fylkesordfører har ansvar for å etterstrebe at de tre komiteene har en mest mulig jevn
arbeidsbyrde. Ikke minst skal saker som berører flere fagkomiteer, fordeles ut ifra et slikt
hensyn. De faglige skottene mellom de tre fagkomiteene er heller ikke absolutte i en slik
sammenheng.

C. Oppgaver
Komiteene avgir innstilling direkte overfor fylkestinget, senest seks dager før
plenumsbehandling. Utsending vil foregå senest fem dager før fylkestingets behandling.
Utover de saker som komiteene blir tildelt av fylkesordføreren/fylkestinget selv, kan komiteleder eller en fjerdedel av komiteens medlemmer ta saker opp til drøfting i komiteen. Komiteleder sørger for å informere og drøfte slike saker med de øvrige komitelederne og fylkesordfører.

Ved orienteringer og lignende i fagkomiteen, kan komiteen anmode fylkesrådet om at det fremmes en sak overfor fylkestinget. Dette forutsetter imidlertid at fylkesrådet aksepterer anmodningen. Hvis så ikke er tilfelle må komiteen be fylkestinget, som beslutningsorgan, om å reise saken overfor fylkesrådet.

Enhver bestilling til fylkesrådet skal gjøres skriftlig og protokollføres i komiteens møtebok.

D. Saksbehandling
Komiteens medlemmer har møteplikt i komiteene. Hvis komiteleder og nestleder har forfall, velges møteleder ved flertallsvalg.

Komiteleder fastsetter dagsorden for komiteens møter.

Komiteens medlemmer kan i komitemøte stille spørsmål til fylkesrådet. Spørsmål som ønskes protokollert leveres skriftlig. Fylkesrådsleder, eller annet medlem av fylkesrådet, besvarer spørsmålene muntlig eller skriftlig etter komiteens valg. Fylkesrådet har talerett i møtene.

Komiteens medlemmer har stemmeplikt. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
Komiteenes innstillinger skal foreligge tilgjengelig for fylkestingets medlemmer minst seks dager før behandling av saken i fylkestingets plenumsmøte.

Komiteens sekretariat fører møtebok. Konklusjoner og vedtak av faglig karakter som følger av orienteringer, prosesser el. i komiteen, skal protokolleres.

E. Høringer og deputasjoner

Komiteleder, eller en tredel av medlemmene, kan i samråd med fylkesordfører arrangere høring om en sak komiteen har til behandling. Komiteen kan invitere fylkesrådet og/eller eksterne personer/instanser til høringen.

Utsendinger fra foreninger, grupper el. (deputasjoner) kan be om å få møte for fagkomiteene og redegjøre for eller uttale seg om en sak. Slik anmodning bør foreligge senest dagen før fylkestinget settes, og skal rettes til vedkommende komiteleder som i dialog med fylkesordfører avgjør om utsendingene skal få møte for komiteen.

Deputasjonen gis maksimalt 20 minutter til uttalelse. Komiteens medlemmer har anledning til å stille spørsmål, men skal ikke gå inn i diskusjoner med innleggsholderne.

§11 Møteleder/møteoffentlighet/taushetsplikt

Fylkesordføreren eller fylkesvaraordføreren leder møtene i fylkestingets plenum. Har begge disse forfall, skal det velges en særskilt møteleder etter reglene i kommunelovens § 32.

Møtene holdes for åpne dører. Fylkestinget kan allikevel gjøre vedtak om å lukke et møte når vilkårene for dette er oppfylt, jf. kommuneloven §§ 31 og 31a.

Fylkestingets representanter, de fylkeskommunale tjenestemenn og andre som måtte være til stede, plikter å bevare tausheten om opplysninger som er taushetsbelagte i lov, eller i medhold av lov. Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt. I den grad det er nødvendig at også andre er til stede under behandlingen av en slik sak, skal møtelederen avkreve taushetsløfte fra disse.

§12 Møtets åpning og avslutning

Ved møtets åpning foretas navneopprop. Er det lovlige minste antall medlemmer til stede, erklærer møtelederen møtet satt. Ved konstituerende fylkesting må minst 2/3 av fylkestingets medlemmer være til stede.

Er det i forbindelse med oppropet reist innvending mot noens rett til å ta sete i fylkestinget, eller tvil om noe forfall, gjøres først vedtak om dette.

Fra møtet er satt til møtet er slutt, kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for kortere eller lengre tid, uten på forhånd å få tillatelse fra møtelederen.

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar sete.

§ 13 Rekkefølgen for behandling av sakene/Sak som er tatt opp til behandling/sak som ikke er nevnt i innkallingen

Sakene behandles i den rekkefølge som følger av innkallingen, men fylkestinget kan vedta en annen rekkefølge. Meldinger/utredninger som legges fram for fylkestinget til diskusjon (§ 24) behandles normalt før de ordinære sakene, etter at rådet har lagt fram eventuell annen aktuell informasjon. Spontanspørretime og forespørsler etter § 23 a og b gjennomføres også før ordinær saksbehandling. Forespørsler etter reglementets § 23 c behandles først under ordinær saksbehandling.

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, eller fylkestinget har vedtatt å utsette forhandlingene om den.

Fylkestinget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak eller avvise en sak som står på saklisten.

Fylkestinget kan også behandle saker, uttalelser og resolusjoner som ikke er nevnt i innkallingen, dersom fylkestinget vedtar det med alminnelig flertall. Vedtak i slike saker kan likevel ikke gjøres dersom møtelederen eller 1/3 av de møtende motsetter seg det, jf. kommunelovens § 34.

§ 14 Inhabilitet

Den som etter kommunelovens § 40 nr. 3, jf. forvaltningsloven § 6, er inhabil i en sak, eller som etter § 40 nr. 4 blir fritatt, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak.

§ 15 Redegjørelse for saken/talernes rekkefølge/saksordførers oppgaver

Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på sakslista, og gjengir det forslag til vedtak som er avgitt. Dersom fylkestinget sier seg enig, kan møteleder av praktiske grunner unnlate å gjengi forslaget til vedtak. Det forutsettes da at forslaget foreligger den enkelte representant i skriftlig form. Møtelederen overlater deretter ordet til saksordføreren som redegjør for

  • sakens behandling i komiteen, med redegjørelse for de ulike sidene i debatten
  • sakens innhold
  • flertallsinnstillingen

En eventuell avvikende innstilling presenteres og begrunnes deretter av en evt. fraksjonsfører eller en annen person som representerer denne innstillingen. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. Møtelederen kan tillate replikkordskifte, og fastsetter tidsbegrensninger for replikkordskiftet. Blir det under behandlingen av en sak stilt forslag om å utsette den, skal dette forslag drøftes og avgjøres før saken viderebehandles i realiteten.

§ 16 Ordskiftet
Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Taleren skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder, og møtelederen skal se til at det blir gjort.

Forsamlingen eller andre må ikke krenkes i ord eller handling. Upassende eller fornærmende tale eller atferd tillates ikke. Heller ikke er det tillatt å skape uro som uttrykk for misnøye eller bifall.

Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, påtaler møtelederen dette. Retter taleren seg likevel ikke etter reglementet, kan møtelederen frata vedkommende ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet.

§ 17 Møtelederens stilling under ordskiftet

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å overholde de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side.
Vil møtelederen utenfor den utredning som er nevnt i § 15 første ledd, ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal han overlate ledelsen av forhandlingene til en annen, jfr. § 11 første ledd.

§18 Avgrensning og avslutning av ordskiftet

Strek settes etter forslag fra fylkesordføreren, med mindre tinget med alminnelig flertall motsetter seg det.

§ 19 Forslag

Bare fylkestingets medlemmer eller møtende varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette frem forslag. Forslaget skal leveres inn skriftlig og i undertegnet stand til møtelederen. Går forslaget ut på hvem som skal velges eller ansettes, eller på at den sak som behandles skal utsettes eller oversendes til annet fylkeskommunalt organ, eller på at et forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig. Møtelederen refererer forslaget.

Alle fylkestingets representanter kan be om at saker sendes/tas opp i kontrollutvalget. Krav til slik oversendelse er at minst fem representanter eller minst to partier krever det.

§ 20 Saken tas opp til avstemning

Når ordskiftet er avsluttet, tar møtelederen saken opp til avstemning. Fra da og til den er avgjort ved avstemning, må det ikke være mer ordskifte om den eller settes fram noe nytt forslag. Heller ikke er det i dette tidsrom anledning til å ta noen annen sak opp til behandling.

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig, og de plikter å stemme. Ved valg og ansettelse er det adgang til å stemme blankt, jf. kommuneloven § 40 nr. 2.

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag om rekkefølgen av stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se til at talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet.

§ 21 Prøveavstemning

Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er bindende.

Er den innstilling eller det forslag som det skal stemmes over, delt i flere poster eller paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt - i tilfelle også her etter en prøveavstemning - over hele innstillingen eller hele forslaget.

§ 22 Stemmemåten

Avstemning iverksettes på en av disse måter:
a. Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg imot et forslag som møtelederen setter fram, med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.

b. Ved at møtelederen oppfordrer de representanter som er imot et forslag, til å avgi stemmetegn. Når møtelederen bestemmer det, eller en representant krever det, holdes kontravotering.

c. Ved at møtelederen oppfordrer de representanter som er for et forslag, til å avgi stemmetegn. Når møtelederen bestemmer det, eller en representant krever det, holdes kontravotering.

d. Ved sedler uten underskrift. To representanter som møtelederen oppnevner til det, teller opp stemmene. Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ansettelser. De skal brukes ved slike avstemninger når en representant krever det, jf. kommuneloven § 35 nr. 5.
Står stemmene likt etter avstemning i samsvar med punkt a, b og c, gjør møtelederens stemme utslaget. Ved valg og ansettelse gjelder likevel bestemmelsene i kommuneloven §§ 35 - 38.

§ 23 Forespørsler

Hver representant av fylkestinget, og vararepresentant som påberegner å delta i møtet, kan fremme forespørsler. Forespørslene må være skriftlige og innlevert innen de frister som er fastsatt av fylkestinget i det følgende. Det enkelte fylkestingsmedlem bestemmer selv hvilken type forespørsel en fremmer.

Forespørsler kan fremmes på følgende tre måter:
a. Interpellasjon
Forespørsler til fylkesrådet som gjelder prinsipielle og/eller grunngitte spørsmål, stilles som interpellasjoner. Interpellasjonen må være mottaker i hende senest 8 dager før fylkestinget settes i plenum for behandling av saker. Kopi av interpellasjonen sendes de øvrige representantene så snart som mulig etter at den er mottatt.

Interpellasjonen skal inneholde begrunnelse. Det er ikke anledning til å fremme forslag ved interpellasjon.

Interpellasjonen besvares i forbindelse med fylkestingets plenumsbehandling. Fylkesrådet kan overlate til andre å besvare forespørselen.

Ved behandling av interpellasjoner kan interpellanten og den som besvarer spørsmålet få ordet to ganger.

Av representantene for øvrig skal ingen ha ordet mer enn én gang.

Taletiden ved behandling av interpellasjoner er avgrenset til fem minutter til første innlegg av interpellanten og den som svarer interpellasjonen. Ellers er taletiden begrenset til tre minutter.

Både interpellasjon og svar skal protokolleres.

b. Andre spørsmål etter Kommuneloven § 34 nr. 2
Ethvert medlem kan også rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten.

Fylkesordføreren kan overlate til andre å besvare forespørselen.

Spørreren og den som svarer kan hver ha et innlegg på henholdsvis to og tre minutter.

Etter besvarelsen av spørsmålet er ordskifte ikke tillatt.

c. Forberedte forslag
Forespørsler som gjelder prinsipielle spørsmål, som er omfattende begrunnet og med innstilling til vedtak, stilles som forberedte forslag til fylkestinget.

Forslaget må være levert fylkesordføreren for utsendelse senest 14 dager før fylkestingets plenumsmøte. Forslaget gis saksnummer og går direkte til plenumsbehandling, uten behandling i fagkomité.

Forberedte forslag skal inneholde en grundig begrunnelse, som ender opp med et konkret forslag. Fylkestinget kan etter forslag fra fylkesordføreren avvise forslaget.

Forslag som settes fram kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen eller 1/4 av forsamlingen motsetter seg det. Forslaget inngår i plenumsmøtets saksgang for øvrig, og må vedtas av fylkestinget med alminnelig flertall. Ved behandling av forberedte forslag er derfor reglene mht. taletid og lignende som ved øvrig saksbehandling (§§ 13-19).

§ 24 Meldinger

I saker der dette er hensiktsmessig, legger fylkesrådet fram meldinger for fylkestinget i en forberedende fase av saksbehandlingen. Meldingene kan være dypere utredninger, eller notater av mer orienterende art.

Meldingene skal bidra til dialog mellom fylkesrådet og fylkestinget på et tidspunkt da den administrative saksbehandlingen ikke er avsluttet.
Møteleder kan tillate et kort ordskifte for nærmere avklaringer i tilknytning til saken.

§ 25 Ad hoc-/referansegrupper

Fylkestinget kan etter særlige behov og med alminnelig flertall, nedsette ad hoc- eller referansegrupper til å bearbeide og utrede spesielle spørsmål.

§ 26 Orden i salen

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Hun/han skal således se til at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhørerne ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen vise ut vedkommende tilhører eller alle tilhørerne.

Tegninger, plakater, tabeller og lignende må ikke være anbrakt i salen under møtene, med mindre møtelederen eller i tilfelle fylkestinget samtykker.

§ 27 Føring av møtebok/møtets slutt

Fylkestinget fører møtebok, jf. kommuneloven § 30.

I møteboken føres inn opplysninger om innkallingen, og for hvert møte føres inn møtested og -tid, fraværende representanter og møtende vararepresentanter. Trer noen fra eller til under forhandlingene føres dette inn slik at det av møteboka, sammenholdt med representantfortegnelsen, fremgår hvem som har tatt del i voteringen i hver sak.

For øvrig føres inn det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene gjøres etter rett framgangsmåte. Sakene føres kronologisk, og slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak føres inn de forslag som er satt fram. Spørsmålsstillinger i skriftlige forespørsler etter dette reglementets § 23 protokollføres.

Krav om protokolltilførsel må varsles før votering i den aktuelle saken, og leveres inn skriftlig til møteleder i løpet av møtet.

Saker, uttalelser og resolusjoner som ikke er nevnt i innkallingen, men som behandles i fylkestinget (§13), protokolleres i tråd med reglementet for øvrig.

Alt materiale som fordeles til representantene i tilknytning til møtet protokolleres (f.eks. med tittel og utgiver/forfatter).

Møteboka godkjennes og underskrives av møtelederen og minst to andre representanter oppnevnt av fylkestinget.

Etter hver samling publiseres møteboka på fylkeskommunens nettsider.

§ 28 Anmodning om ny behandling av avgjort sak

Fylkesrådet (eller annet organ når det gjelder saker som disse forbereder direkte for fylkestinget) kan avslå anmodning om å ta en sak opp til ny behandling, hvis den er lovlig
avgjort av fylkestinget i samme valgperiode, når anmodningen kommer inn før det er gått seks måneder fra den dag fylkestinget gjorde endelig vedtak i saken. Dette gjelder ikke anmodning fra departementet.

§ 29 Eksternt tilsyn og kontroll

Tre eller flere av fylkestingets medlemmer kan, etter reglene i kommunelovens § 59, sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller av administrasjonen inn for departementet for kontroll av avgjørelsens lovlighet.

§ 30 Spontanspørretime

Spontanspørretime avholdes under fylkestingets ordinære samling, før ordinær saksbehandling.

Spørretimen avsluttes senest etter en time selv om ikke alle som ønsker å stille spørsmål har fått gjort det.

De av fylkestingets representanter som ønsker å stille spørsmål (hovedspørsmål), tegner seg ved åpningen av spørretimen. Dersom det etter første runde med opptegnede spørsmål allikevel gjenstår tid av den avsatte timen, har møteleder anledning til å slippe til nye spørsmål.

En representant for hvert parti i fylkestinget skal gis anledning til å stille ett hovedspørsmål før en representant for det samme partiet gis anledning til å stille hovedspørsmål nr. 2.
Hver representant kan stille bare ett hovedspørsmål, med mindre det gjenstår tid etter at alle andre har fått stilt sine spørsmål innenfor reglementets rammer. Spørsmålene skal være korte - begrenset til ett minutt, muntlige og de trenger ikke være gjort kjent på forhånd. Av hensyn til protokolleringen leveres spørsmålene skriftlig til sekretariatet i møtet.

Spørsmålene rettes til fylkesordføreren, fylkesrådet eller kontrollutvalgets leder. Den spurte har plikt til å avgi et svar til hovedspørsmålet.

Taletiden for første svarer er to minutter. For øvrig er taletiden ett minutt.

De som ønsker ordet til samme hovedspørsmål, skal så langt det er mulig gi tegn under svarerens første svar.

Etter at svaret er gitt, har spørreren rett til å få ordet én gang for tilleggsspørsmål eller kommentarer. Møteleder kan gi andre representanter ordet én gang for tilleggsspørsmål eller kommentarer om den sak som ble tatt opp i hovedspørsmålet. Svareren som hovedspørsmålet ble rettet til, har rett til å få ordet etter hvert innlegg av en representant.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?