Felles klagenemnd

Felles klagenemnd er fylkeskommunens faste klageinstans.
Sist oppdatert 21.01.2018

Den skal behandle klager i samsvar med forvaltningsloven samt særlovgivning innenfor følgende områder:

 • videregående opplæring
 • kultursektoren
 • kulturminnevernet
 • yrkestransportløyver
 • skyssgodtgjøring

Felles klagenemnd vil også være klageinstans innenfor andre områder dersom klagemyndigheten er lagt til fylkestinget.

Klagenemndas vedtak treffes i møte, og disse møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt.

Klagenemnda består av tre faste politiske medlemmer med personlig vara som velges av fylkestinget.

Møteplan 2018

 • 6.februar
 • 13.mars
 • 10.april
 • 31.mai
 • 3.juli
 • 14. og 28.august
 • 11.september
 • 2.oktober
 • 13.november
 • 18.desember

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?