Hedmark trafikksikkerhetsutvalg

  Hedmark fylkeskommune har delegert ansvaret for å tilrå og samordne tiltak for å fremmetrafikksikkerheten i fylket til Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU).
  Sist oppdatert 22.11.2017

  HTUs viktigste oppgaver

  • Samordne og være pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket
  • Uttale seg i saker som har betydning for trafikksikkerheten
  • Stimulere og støtte det lokale trafikksikkerhetsarbeidet
  • Støtte og oppmuntre det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet
  • Ta initiativ til kampanjer og aksjoner
  • Utarbeide Hedmark fylkes trafikksikkerhetsplan for fire år om gangen
  • Utarbeide toårige tiltaksplaner for gjennomføring av handlingsplanen
  • Fordele tilskuddsmidler som utvalget rår over

  HTU har egen facebookside: Trafikksikkerhet i Hedmark

  Trafikksikkerhetsplan

  Trafikksikkerhetsplanen for Hedmark fylke skal angi mål og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, basert på nasjonale føringer og den reelle ulykkessituasjonen. Planen skal danne grunnlag for konkrete tiltaksplaner der ansvar for gjennomføring av tiltakene fordeles mellom aktørene ut fra deres egne aktivitetsplaner.

  Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2018-2021.pdf

  Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

  Sammen med vegvesenet, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,  og sju storbykommuner har fylkeskommunene utarbeidet en nasjonal tiltaksplan.

  136 tiltak fordelt på 13 innsatsområder skal bidra til færre skadde og drepte i trafikken.

  Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.pdf

  Trygt hjem

  Trygt hjem-ordningen er et tilbud til ungdom om trafikksikker og rimelig transport hjem fra fest. Ordningen gjelder i helgene, i forbindelse med høytider og fra spesielle ungdomsarrangement.

   

  • Ordningen gjelder for ungdom i alderen 15 til 21 år (husk legitimasjon)
  • Drosje skal bestilles før klokka 20 samme kveld som den benyttes.
  • Trygt hjem bestilles på nummer 625 88 888. Nummeret skal brukes i hele Hedmark, også for skyss hjem fra Gjøvik, Lillehammer og Røros
  • Hjemkjøring avtales mellom kl 24:00 - 03:00
  • Det må være minimum tre passasjerer som skal hjem til samme område
  • Det betales en egenandel på 69 kroner per person på vanlige helgedager. For hjemkjøring på røde dager er egenandelen på 100 kroner.

  Trygt hjem - retningslinjer.pdf

  Støtte til frivillige

  Hedmark trafikksikkerhetsutvalg har avsatt 100 000 kroner i støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Støtten kan gis til enkeltpersoner eller foreninger og organisasjoner som på frivillig basis jobber med trafikksikkerhet.

  Kriterier og søknadsskjema

  Ludvigprisen

  Ludvigprisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket.

  Frist for å sende inn forslag og statutter

  Medlemmer i HTU 2015-2019

  Hedmark trafikksikkerhetsutvalg består av fem politikere valgt av fylkestinget og fire konsultative medlemmer, valgt fra respektive etater/organisasjoner. Alle har tale- og forslagsrett, men bare politikerne har stemmerett. 

  I tillegg møter representanter fra Ungdommens fylkesting (UFT), Hedmark fylkes eldreråd, Hedmark fylkes råd for likestilling for funksjonshemmede, Norges lastebileierforbiund (NLF), Hedmark Trafikk og andre etter eget ønske eller etter forespørsel fra utvalget. Disse møter med talerett.

  Leder
  Gunn Randi Fjæstad (Ap)
  vara: May-Liss Sæterdalen (Ap)

  Nestleder
  Mari Gjestvang (Sp)
  vara: Arnfinn Nergård (Sp)

  Per Roar Bredvold (FrP)
  vara: Helge Thomassen (Pp)

  Rune Øygarden (H)
  vara: Kjell Bjørseth (KrF)

  Johnny Stranden (Ap)
  vara: Bjørnar Tollan Jordet (SV)

  Konsultative medlemmer

  • Odd Arild Fjeld Jacobsen, Innlandet politidistrikt
  • Tor Magne Kalland, UP Distrikt 1
  • Marianne Mittet Solbraa, Trygg Trafikk
  • Stig Furulund, Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF)
  • Hedmark fylkes eldreråd: Kjell-Arne Hanssen
  • Hedmark fylkes råd for likestilling for funksjonshemmede: Anita Lindgren
  • Ungdommens fylkesting: Maiken Køien Andersen og Isak Formoe
  • Norges Lastebileierforbund (NLF): Guttorm Tysnes
  • Hedmark Trafikk: Tor Haugstulen

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?