Landskonferansen for fylkeskommunale råd for likestilling for funksjonshemmede 2018

Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark fylkeskommune gleder seg til å være vertskap for årets konferanse og til å ønske våre gjester velkommen til Hamar.
Sist oppdatert 05.06.2018

Bilder fra konferansen

Tilbakemeldinger

Fint om dere, som deltok på Landskonferansen 2018 har mulighet for å komme med ros/ris til oss som arrangør slik at vi får et grunnlag for evaluering av konferansen. Vennligst benytt adressen: hilde.kristin.hansen@hedmark.org På forhånd tusen takk!

Presentasjoner

13.09.:

NAV innledning 13.0918-Jon Bernt Hansen.pdf

Karrieresenter18 Thomas Breen.pdf

Kasper Tøstiengen - Tiltak for ungdom som ikke er i videregående opplæring.pdf

Sveinung Legard - Foredrag Landskonferansen for fylkeskommunale råd 13.09.2018.pdf

Turid Borud - Fra elev til lærling landskonferansen 13.sept.18.pdf

14.09.:

Sverre Fuglerud Fritak fra fag.pdf

Sveinung Wiig Andersen - Teknologi og inkludering.pdf

NAV Hamar Ole Christian ink video.pdf

Veikart Hamar - Torunn Berg .pdf 

 

Temaet for årets konferanse var skole og oppvekst.

Det er gjort noen få endringer i programmet siden påmelding.

Program

Torsdag 13. september

10.00–10.10 | Erik Lukashaugen, artist - underholdning

10.10–10.20 | Velkommen!
v/Terje A. Hoffstad, leder for rådet i Hedmark fylkeskommune. Velkommen til Landskonferansen 2018 m/praktisk informasjon

10.20–10.30 | Offisiell åpning av konferansen
v/Arnfinn Nergård, fylkesordfører Hedmark

10.30–10.40 | Sang ved vårt rådsmedlem, Ellen Marie Tangen

10.40–10.55 | Pause

10.55–11.40 | Annerledeshet
v/Ove Røsbak, forfatter og foredragsholder
Om annerledeshet og inkludering – egne erfaringer

11.40–11.55 | Skole og oppvekst sett med ungdommens egne øyne
v/Ungdommens fylkesting - Guro Sønstebø og Isak Formoe

11.55–12.35 | Integrering/segregering
v/Thomas Nordahl, professor
Spesialundervisning - integrering/segregering

12.35–13.30 | Lunsj

13.30–14.00 | «Tiltak for ungdom som ikke er i videregående opplæring»
Kasper, Tøstiengen, avdelingssjef VGO, Hedmark fylkeskommune
Oppfølgingstjenesten – samarbeidsavtaler NAV/kommuner, "FINN din vei", tiltak for ungdom som ikke er i videregående opplæring

14.00–14.30 | «Fra elev til lærling»
v/Turid Borud, avdelingssjef VGO, fag- yrkesopplæring, Hedmark fylkeskommune

14.30–15.00 | De vanskelige overgangene
v/Sveinung Legard, forsker Høyskolen i Oslo og Akershus.
En oversikt over forskning, politikk og tiltak for å bedre overgangene mellom utdanning og arbeid for unge funksjonshemmede

15.00–15.10 | Pause

15.10–15.20 | Hogne Moe, trubadur med viser av Prøysen

15.20–15.45 | Frafall – hva gjøres?
Jon Bernt Hansen, seniorrådgiver NAV
De som faller ut av videregående skole. Færre som faller ut med nye fraværsregler, men hva nå med de som faller ut? Er det slik at de med noen utfordringer lettere faller helt ut av skolesystemet? Hva gjøres for å hjelpe dem videre?

15.45–15.55 | Pause

15.55–16.15 | Karrieresenteret Hedmark
v/Thomas Breen, fylkesråd for næring, tannhelse, folkehelse og likestilling

16.50– | Felles aktivitet utendørs

19.30– | Festmiddag Scandic Hotell
underholdning v/Musikalis fra Hamar/Ringsaker

Overrekkelse av stafettpinnen til neste arrangør – hvem tar utfordringen?

 

Fredag 14. september

09.00-09.10 | Velkommen til dag 2 av konferansen

09.10–09.35 | Veikart - uu nærskole
v/Torunn Berg, rådgiver Bufdir

09.35–10.05 | Inkludering i oppvekstmiljøer for alle?
v/Folkehelse, Hedmark fylkeskommune.
Presentasjon av spørreundersøkelse

10.05–10.15 | Pause

10.20–10.50 | Fritak fra fag
v/Sverre Fuglerud, Blindeforbundet
Problematikk at synshemmede får fritak fra fag

10.50–11.20 | Bruk av teknologi
v/Sveinung Wiig Andersen, seniorrådgiver Statped.
Muligheter og tilrettelegging med teknologi for barn og unge med spesielle behov

11.20–11.50 | Elever med spesielle behov
v/Siren Valvatne, lektor Midtøsterdalen Videregående Skole, Nordstumoen.
Hva står skolen for - belyse/dekke behov?

11.50–12.00 | Pause

12.00–12.25 | Filminnslag om en spesialtilpasset dumper

12.25–12.45 | Avslutning – musikalsk innslag fra koret, Corvus Corax fra Sollia

12.45–13.00 | Oppsummering

13.00– | Lunsj - vel hjem!

  

Kontaktperson er: hilde.kristin.hansen@hedmark.org / 625 44899 eller 418 09 660.

Ungdom hopper fra stupetårnet i Mjøsa

Stupetårnet i Hamar.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?