Nyheter

Fylkeskommunen og kommunene

Fellesnemnda har vedtatt å sette ned en referansegruppe for samarbeidet mellom kommunene og den nye fylkeskommunen.
Sist oppdatert: 05.06.2018

Jernbaneutbygginga må ikke spore av!

Innlandet er vertskap for de største og viktigste nasjonale transportkorridorene. For trafikksikkerhet og fremkommelighet er det viktig at tempo og framdrift opprettholdes i samferdselsprosjektene.
Sist oppdatert: 13.04.2018

Hedmarksskogbruket i tall 2017

Fylkesmannen i Hedmark har kommet med sin rapport om Hedmarksskogbruket i 2017.
Sist oppdatert: 04.04.2018

Nye veier E6 Innlandet er det nye navnet

Nye veier står for utbyggingen av E6 gjennom Innlandet. Navnet endres fra E6 Mjøsregionen til E6 Innlandet
Sist oppdatert: 20.03.2018

God vekst i Hamarregionen

Noen dager etter at SSB slapp de gode tallene for innbyggervekst i Hamarregionen kommer tallene for veksten i antall arbeidsplasser.
Sist oppdatert: 20.03.2018