Hedmarksskogbruket i tall 2017

Fylkesmannen i Hedmark har kommet med sin rapport om Hedmarksskogbruket i 2017.
Sist oppdatert 04.04.2018

Rapporten tar for seg skogbruket i Hedmark for 2017. Rapporten inneholder mye tall og fakta. Blant annet er det investert over 100 millioner kroner i skogkulturtiltak i 2017. Dette har blant annet ført til tiltak som gjør at skogen vil kunne binde enda med Co2 pr.dekar. Dette og mer spennende lesning finner du i selve rapporten som ligger på http://www.fylkesmannen.no/hedmarksskogbruket

Hedmarksskogbruket i tall 2017.pdf