Jernbaneutbygginga må ikke spore av!

Innlandet er vertskap for de største og viktigste nasjonale transportkorridorene. For trafikksikkerhet og fremkommelighet er det viktig at tempo og framdrift opprettholdes i samferdselsprosjektene.
Sist oppdatert 13.04.2018

Dobbeltspor til Åkersvika sør for Hamar utsettes til 2026.  

– Jeg forstår ikke hvordan forutsetningene for utbyggingen kan ha endret seg så voldsomt på ett år, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Anne Karin Torp Adolfsen.

 

Jernbanedirektoratet sender nå sitt handlingsprogram på høring. Dobbeltspor til Åkersvika blir skjøvet ut fra 2024 til 2026. Det er to år senere enn hva som er lagt opp til i Nasjonal Transportplan (NTP). Adolfsen viser til at NTP ble vedtatt for under ett år siden, og statsbudsjettet behandlet for fire måneder siden. 

 

- Det er i stor grad den samme fagkompetansen som jobbet med NTP som nå jobber i Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Hvordan kan de komme frem til å helt ulike konklusjoner under ett år etterpå, spør Torp Adolfsen.

 

Må ha tillit

Hun etterlyser også politisk styring fra regjeringen, og støtter opposisjonen i transportkomiteen som stiller spørsmål ved om samferdselsministeren har kontroll. Verken i NTP behandlingen eller i statsbudsjettet har det vært lagt frem informasjon som tilsier at utviklingen skulle spore av.

 

- Det er ingen tvil om at Intercitysatsningen er svært betydningsfull både for folk flest, og for næringslivet i Innlandet.  Det er viktig at vi kan ha tillit til kontroll og politisk styring med de store samferdselsoppgavene, understreker fylkesråden.

 

- Utbygging av dobbeltsporet er et kinderegg for Innlandet. For befolkning, næringsliv og miljø. Jeg forventer at regjeringen nå kommer på banen og gjenreiser målsetningen om Åkersvika 2024, sier ordfører i Løten Bente Elin Lilleøkseth.

 

Mye uvisst

Fra 2026 vil det gå to tog i timen til Hamar. Men videre utbygging av dobbeltspor helt fram til Hamar og videre til Lillehammer tidfestes ikke. Handlingsprogrammet strekker seg til 2029. I NTP er det lagt opp til dobbeltspor til Lillehammer i 2034.

 

- Vi er mange som legger ned mye arbeid med NTP. God infrastruktur betyr mye for sikkerhet, fremkommelighet, vekst og utvikling. Jernbanedirektøren legger frem et handlingsprogram som ikke tidfester når prosjektene skal være ferdig og ber heller ikke om nødvendige penger. Da blir det svært uforutsigbart, sier Torp Adolfsen.

 

Bane NOR har tidligere uttalt at de anbefaler at strekningen Brumunddal - Moelv prioriteres fordi dette er en flaskehals på Dovrebanen. Men denne strekningen er ikke nevnt i handlingsprogrammet.

 

Geir Roger Borgedal, varaordfører Ringsaker, understreker viktigheten av at hovedmålet må være dobbeltspor til Lillehammer innen 2034, og det optimale er Åkersvika innen 2024.