Hva samarbeider kommunene om?

Kommunene i Kongsvingerregionen samarbeider ofte om felles oppgaver, vedtekter, strategier og planer. Disse er vedtatt i det enkelte kommunestyre i regionen.
Sist oppdatert 11.12.2017

Samarbeid om tjenester

Glåmdal brannvesen IKS

Glåmdal Interkommunale voksenopplæringsenter - GIV IKS

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Næringsutvikling - K+

Regional innkjøpsordning i Glåmdal - RIIG

Frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet.

Regional barnevernvakt.

 

Felles strategier

Arealstrategi for Kongsvingerregionen

Næringsstrategi_for_Kongsvingerregionen.docx

Regional miljø- og klimastrategi 2018 - 2030

Felles planverk

God selskapsstyring i Kongsvingerregionen

Regional plan for veteraner i Kongsvingerregionen

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Plan for idrett og fysisk aktivitet i Kongsvingerregionen

 

Lokale fagplaner for grunnskolen

Engelsk

1.-2. trinn
Eng, 1.-2. KSL 1.docx Eng, 1.-2. MK 7.docx
Eng, 1.-2. KSL 2.docx Eng, 1.-2. SK 2.docx
Eng, 1.-2. KSL 3.docx Eng, 1.-2. SL 1.docx
Eng, 1.-2. MK 1.docx Eng, 1.-2. SL 2.docx
Eng, 1.-2. MK 2.docx Eng, 1.-2. SL 3.docx
Eng, 1.-2. MK 4.docx  
Eng, 1.-2. MK 5.docx  
Eng, 1.-2. MK 6.docx  

 

3.-4. trinn
Eng, 3.- 4. KSL 1.docx Eng, 3.-4. SK 1.docx
Eng.3.-4-KSL 2.docx Eng, 3.-4. SK 2.docx
Eng.3.-4.KSL 3.docx Eng, 3.-4. SK 3.docx
Eng, 3.- 4. KSL 4.docx Eng, 3.-4. SK 4.docx
Eng, 3.- 4. KSL 5.docx Eng, 3.-4. SK 5.docx
Eng, 3.-4. MK 1.docx Eng, 3.-4. SK 6.docx
Eng, 3.-4. MK 2.docx Eng, 3.-4. SK 7.docx
Eng, 3.-4. MK 3.docx Eng, 3.-4. SK 8.docx
Eng, 3.-4. MK 5.docx Eng, 3.-4. SL 1.docx
Eng, 3.-4. MK 6.docx Eng, 3.-4. SL 2.docx
Eng, 3.-4. MK 7.docx Eng, 3.-4. SL 3.docx
Eng, 3.-4. MK 8.docx Eng, 3.-4. SL 4.docx
 5.-7. trinn
Eng, 5.-7. KSL 1.docx Eng, 5.-7. MK 8.docx
Eng, 5.-7. KSL 2.docx Eng, 5.-7. SK 1.docx
Eng, 5.-7. KSL 3.docx Eng, 5.-7. SK 2.docx
Eng, 5.-7. KSL 4.docx Eng, 5.-7. SK 3.docx
Eng, 5.-7. KSL 5.docx Eng, 5.-7. SK 4.docx
Eng, 5.-7. KSL 6.docx Eng, 5.-7. SK 5.docx
Eng, 5.-7. MK 1.docx Eng, 5.-7. SK 6.docx
Eng, 5.-7. MK 2.docx Eng, 5.-7. SK 7.docx
Eng, 5.-7. MK 3.docx Eng, 5.-7. SK 8.docx
Eng, 5.-7. MK 4.docx ENG, 5.-7. SL 1.docx
Eng, 5.-7. MK 5.docx Eng, 5.-7. SL 2.docx
Eng, 5.-7. MK 6.docx Eng, 5.-7. SL 3.docx
Eng, 5.-7. MK 7.docx  
8.-10. trinn
Eng 8-10 KSL 1.docx  Eng 8-10 SK 1.docx 
 Eng 8-10 KSL 2.docx  Eng 8-10 SK 2.docx
 Eng 8-10 KSL 3.docx  Eng 8-10 SK 3.docx
 Eng 8-10 KSL 4.docx  Eng 8-10 SK 4.docx
 Eng 8-10 KSL 5.docx  Eng 8-10 SK 5.docx
 Eng 8-10 KSL 6.docx  Eng 8-10 SK 6.docx
 Eng 8-10 MK 1.docx  Eng 8-10 SK 7.docx
 Eng 8-10 MK 2.docx  Eng 8-10 SK 8.doc
 Eng 8-10 MK 3.docx  Eng 8-10 SK 9.docx
 Eng 8-10 MK 4.docx  Eng 8-10 SK 10.doc
 Eng 8-10 MK 5.docx  Eng 8-10 SL1.docx
 Eng 8-10 MK 6.docx  Eng 8-10 SL2.docx
 Eng 8-10 MK 7.docx  Eng 8-10 SL3.docx
 Eng 8-10 MK 8.docx  Eng 8-10 SL4.docx
 Eng 8-10 MK 9.docx  
 Eng 8-10 MK 10.docx  

 

 

 

Kroppsøving

1.-7. trinn
KRØ 1-4 A4 A5 A13 A14.docx
KRØ 1-4 A7.docx
KRØ 1-7 A1 I1.docx
KRØ 1-7 A11 I4 I5.docx
KRØ 1-7 A12 F1.docx
KRØ 1-7 A17 I7.docx
KRØ 1-7 A3 I2.docx
KRØ 1-7 A6 A16 I8.docx
KRØ 1-7 A8 A9 A10.docx
KRØ 5-7 F4 F5 F6 F7 F8 F9.docx
KRØ 5-7 I4.docx
8.-10. trinn

 

Kunst og håndverk

1.-2. trinn
KUH 1-2 A1.docx KUH 1-2 K1.pdf
KUH 1-2 A2.docx KUH 1-2 K2.pdf
KUH 1-2 A3.docx KUH 1-2 K3.pdf
KUH 1-2 D1.pdf KUH 1-2 VK1.docx
KUH 1-2 D2.pdf KUH 1-2 VK2.docx
KUH 1-2 D3.pdf KUH 1-2 VK3.docx
KUH 1-2 D4.pdf  
3.-4. trinn
KUH 3-4 A1.docx KUH 3-4 K1.pdf
KUH 3-4 A2.pdf KUH 3-4 K2.pdf
KUH 3-4 A3.docx KUH 3-4 K3.pdf
KUH 3-4 D1.pdf KUH 3-4 K4.pdf
KUH 3-4 D2.pdf KUH 3-4 VK2.docx
KUH 3-4 D3.pdf KUH 3-4 VK3.docx
KUH 3-4 D4.pdf KUH 3-4 VK4.docx
KUH 3-4 D5.pdf KUH 3-4 VK5.docx
   
5.-7. trinn
KUH 5-7 A2.docx KUH 5-7 D6.docx
KUH 5-7 A3.docx KUH 5-7 K1.docx
KUH 5-7 D1.docx KUH 5-7 K2.docx
KUH 5-7 D2.docx KUH 5-7 K3.docx
KUH 5-7 D3.docx KUH 5-7 V1.docx
KUH 5-7 D4.docx KUH 5-7 VK8.docx
KUH 5-7 D5.docx  
8.-10. trinn
KUH 8.-10. A 1.docx KUH, 8.- 10. D 7.docx
KUH 8.-10. A 2.docx KUH, 8.- 10. K 1.docx
KUH 8.-10. A 3.docx KUH, 8.- 10. K 2.docx
KUH 8.-10. A 4.docx KUH, 8.- 10. K 3.docx
KUH 8.-10. A 5.docx KUH, 8.- 10. VK 1.docx
KUH 8.-10. D 1.docx KUH, 8.- 10. VK 2.docx
KUH 8.-10. D 2.docx KUH, 8.- 10. VK 3.docx
KUH 8.-10. D 3.docx KUH, 8.- 10. VK 4.docx
KUH 8.-10. D 4.docx KUH, 8.- 10. VK 5.docx
KUH, 8.- 10. D 5.docx KUH, 8.- 10. VK 6.docx
KUH, 8.- 10. D 6.docx  

 

Mat og helse

1.-4. trinn
M&H, 1.-4. MF 1.doc
M&H, 1.-4. MF 2.doc
M&H, 1.-4. MF 3.doc
M&H, 1.-4. MK 1.doc
M&H, 1.-4. MK 2.doc
M&H, 1.-4. MK 3.doc
M&H, 1.-4. MK 4.doc
M&H, 1.-4. ML 1.docx
M&H, 1.-4. ML 2.doc
M&H, 1.-4. ML 3.doc
M&H, 1.-4. ML 4.doc
M&H, 1.-4. ML 5.doc
5.-7. trinn
5-7 ML1.docx MF 1.doc
5-7 ML2.doc MF2.doc
5-7 ML3.doc MF3.doc
5-7 ML4.doc MF4.doc
5-7 ML5.doc MK1.doc
5-7 ML6.doc MK2.doc
5-7 ML7.doc MK3.doc
  MK4.doc
8.-10. trinn
Kompetansemål nr.1.docx
Kompeetansemål nr 2.docx
Kompetansemål nr 3.docx
Kompetansemål nr 4.docx
Kompetansemål nr 5.docx
Kompetansemål nr 6.docx
Kompetansemål nr 7.docx
Kompeteansemål nr 8.docx
Kompetansemål nr 9.docx
Kompetansemål nr 10.docx
Kompeetansemål nr 11.docx
Kompetansemål nr 12.docx
Kompetansemål nr 13.docx

Matematikk

1.-2. trinn
Mat 1-2 G1.doc Mat 1-2 S1.doc
Mat 1-2 G2.doc Mat 1-2 T1.doc
Mat 1-2 G3.docx Mat 1-2 T2.doc
Mat 1-2 M1.docx Mat 1-2 T3.doc
Mat 1-2 M2 (1).docx Mat 1-2 T4.doc
Mat 1-2 M3 (1).docx Mat 1-2 T5.doc
  Mat 1-2 T6.doc
3.-4. trinn
Mat 3-4 G1.docx Mat 3-4 S1.doc
Mat 3-4 G2.docx Mat 3-4 T1.doc
Mat 3-4 G3.docx Mat 3-4 T2.doc
Mat 3-4 G4.docx Mat 3-4 T3.doc
Mat 3-4 G5.docx Mat 3-4 T4.doc
Mat 3-4 M1.docx Mat 3-4 T5.doc
Mat 3-4 M2.docx Mat 3-4 T6.doc
Mat 3-4 M3.docx Mat 3-4 T7.doc
Mat 3-4 M4.docx  
5.-7. trinn
Mat, 5.-7. G 1.doc Mat, 5.-7. SS 1.doc
Mat, 5.-7. G 2.doc Mat, 5.-7. SS 2.doc
Mat, 5.-7. G 3.doc Mat, 5.-7. SS 3.doc
Mat, 5.-7. G 4.doc Mat, 5.-7. SS 4.doc
Mat, 5.-7. M 1.doc Mat, 5.-7. TA 2.doc
Mat, 5.-7. M 2.doc Mat, 5.-7. TA 3.doc
Mat, 5.-7. M 3.doc Mat, 5.-7. TA 4.doc
Mat, 5.-7. M 4.doc Mat, 5.-7. TA 5.doc
Mat, 5.-7. M 5.doc Mat, 5.-7. TA 6.doc
Mat, 5.-7. M 6.doc Mat, 5.-7. TA 7.doc
  Mat, 5.-7.TA 1.doc
8.-10. trinn
Mat, 8.-10. F 1.docx Mat, 8.-10. SSK 3.docx
Mat, 8.-10. F 2.docx Mat, 8.-10. SSK 4.docx
Mat, 8.-10. G 1.docx Mat, 8.-10. SSK 5.docx
Mat, 8.-10. G 2.docx Mat, 8.-10. TA 1 (1).docx
Mat, 8.-10. G 3.docx Mat, 8.-10. TA 2 (1).doc
Mat, 8.-10. G 4.docx Mat, 8.-10. TA 3.docx
Mat, 8.-10. G 5.docx Mat, 8.-10. TA 4.docx
Mat, 8.-10. G 6.docx Mat, 8.-10. TA 5.docx
Mat, 8.-10. M 1.docx Mat, 8.-10. TA 6.docx
Mat, 8.-10. M 2.docx Mat, 8.-10. TA 7.docx
Mat, 8.-10. M 3.docx Mat, 8.-10. TA 8.doc
Mat, 8.-10. SSK 1.docx Mat, 8.-10. TA 9.docx
Mat, 8.-10. SSK 2.docx  

 Musikk

1.-2. trinn
Mus,1.-2.K1 (1).docx Mus,1.-2.M1.docx
Mus,1.-2.K2 (1).docx Mus,1.-2.M2.docx
Mus,1.-2.L1 (1).docx Mus,1.-2.M3.docx
Mus,1.-2.L2 (1).doc Mus,1.-2.M4.docx
Mus,1.-2.L3 (1).docx Mus,1.-2.M5.docx
Mus,1.-2.L4 (1).doc  
Mus,1.-2.L5.docx  
Mus,1.-2.L6.docx  
3.-4. trinn
Mus,3.-4. K1.doc Mus,3.-4.L4.docx
Mus,3.-4.K2.docx Mus,3.-4.L5.docx
Mus,3.-4.K3.docx Mus,3.-4.M1.doc
Mus,3.-4.L1.docx Mus,3.-4.M2.docx
Mus,3.-4.L2.doc Mus,3.-4.M6.docx
Mus,3.-4.L3.docx  
5.-7. trinn
Mus,5.-7.K1.docx Mus,5.-7.L5.doc
Mus,5.-7.K2.docx Mus,5.-7.L6.doc
Mus,5.-7.K3.docx Mus,5.-7.M1.doc
Mus,5.-7.K4.docx Mus,5.-7.M2.docx
Mus,5.-7.L1.doc Mus,5.-7.M3.docx
Mus,5.-7.L2.doc Mus,5.-7.M4.doc
Mus,5.-7.L3.doc Mus,5.-7.M5.docx
Mus,5.-7.L4.doc  
8.-10. trinn
MUS 8-10 K1.docx MUS 8-10 L3 (1).docx
MUS 8-10 K2.docx MUS 8-10 L4.docx
MUS 8-10 K3.docx MUS 8-10 L5.docx
MUS 8-10 K4.docx MUS 8-10 M1.docx
MUS 8-10 K5.docx MUS 8-10 M2.docx
MUS 8-10 L1.docx MUS 8-10 M3.docx
MUS 8-10 L2.docx MUS 8-10 M4.docx

Naturfag

1.-2. trinn
Nat 1-2 FOS1.docx Nat 1-2 KH1.docx
Nat 1-2 FOS2.docx Nat 1-2 KH2.docx
Nat 1-2 FOS3.docx Nat 1-2 KH3.docx
Nat 1-2 FOS4.docx Nat 1-2 MN1.docx
Nat 1-2 FS1.docx Nat 1-2 MN2.docx
Nat 1-2 FS2.docx Nat 1-2 MN3.docx
Nat 1-2 FS3.docx Nat 1-2 TD1.docx
  Nat 1-2 TD2.docx
3.-4. trinn
Nat 3.-4 TD1,2,3.docx Nat 3.-4. KH 2.docx
Nat 3.-4. FOS 1.docx Nat 3.-4. KH 3.docx
Nat 3.-4. FOS 2.docx Nat 3.-4. KH 4.docx
Nat 3.-4. FOS 3.docx Nat 3.-4. KH 5.docx
Nat 3.-4. FOS 4.doc Nat 3.-4. MN 1.docx
Nat 3.-4. FOS 5.docx Nat 3.-4. MN 2.docx
Nat 3.-4. FS 1.docx Nat 3.-4. MN 3.docx
Nat 3.-4. FS 2.docx Nat 3.-4. MN 4.docx
Nat 3.-4. FS 3.docx Nat 3.-4. MN 5.docx
Nat 3.-4. FS 4.docx Nat 3.-4. MN 6.docx
Nat 3.-4. KH 1.docx Nat 3.-4. MN 7.docx
5.-7. trinn
Nat 5.-7. FOS 1.docx Nat 5.-7. MN 1.docx
Nat 5.-7. FOS 2.docx Nat 5.-7. TD 1.doc
Nat 5.-7. FOS 3.docx Nat 5.-7. TD 2.docx
Nat 5.-7. FOS 4.docx Nat 5.-7. TD 3.doc
Nat 5.-7. FOS 5.docx Nat 5.-7.FS 1.docx
Nat 5.-7. FOS 6.docx Nat 5.-7.FS 2.docx
Nat 5.-7. FOS 7.docx Nat 5.-7.FS 3.docx
Nat 5.-7. FOS 8.docx Nat 5.-7.FS 4.doc
Nat 5.-7. FOS 9.docx Nat 5.-7.FS 5.docx
Nat 5.-7. KH 1.docx Nat 5-7 MN 2.docx
Nat 5.-7. KH 2.docx Nat 5-7 MN 3.docx
Nat 5.-7. KH 3.docx Nat 5-7 MN 4.docx
Nat 5.-7. KH 4.docx Nat 5-7 MN 5.docx
Nat 5.-7. KH5.docx  
8.-10. trinn
Nat, 8.-10. FOS 1.docx Nat, 8.-10. KH1.docx
Nat, 8.-10. FOS2.docx Nat, 8.-10. KH2.docx
nat. 8.-10. FOS3.docx Nat, 8.-10. KH3.docx
nat. 8.-10. FOS4.docx Nat, 8.-10. KH4.docx
nat. 8.-10. FOS5.docx Nat, 8.-10. KH5.docx
nat.8.-10. FOS6.docx nat.8.-10. MN1.docx
nat.8.-10. FOS7.docx nat.8.-10. MN2.docx
nat.8.-10. FOS8.docx Nat, 8.-10. MN3.docx
nat 8-10 FOS 9.docx Nat, 8.-10. MN4.docx
nat 8-10 FOS 10.docx Nat, 8.-10. MN5.docx
nat 8-10 FOS 11.docx Nat, 8.-10. MN6.docx
nat 8-10 FOS 12.docx Nat, 8.-10. MN7.docx

Norsk

1.- 2. trinn
No 1-2 MK 1.docx No 1-2 SK 5.docx
No 1-2 MK 2.docx No 1-2 SK 6.docx
No 1-2 MK 3.docx No 1-2 SK 7.docx
No 1-2 MK 4.docx No 1-2 SK 8.docx
No 1-2 MK 5.docx No 1-2 SK 9.docx
No 1-2 MK 6.docx No 1-2 SLK 1.docx
No 1-2 MK 7.docx No 1-2 SLK 2.docx
No 1-2 MK 8.docx No 1-2 SLK 3.docx
No 1-2 SK 1.docx No 1-2 SLK 4.docx
No 1-2 SK 2.docx No 1-2 SLK 5.docx
No 1-2 SK 3.docx No 1-2 SLK 6.docx
No 1-2 SK 4.docx  
3.- 4. trinn
No 3-4 MK1.docx No 3-4 SK8.docx
NO 3-4 MK2.docx No 3-4 SK9.docx
NO 3-4 MK3.docx No 3-4 SK10.docx
No 3-4 MK4.docx No 3-4 SK11.docx
No 3-4 MK5.docx No 3-4 SK12.docx
NO 3-4 MK6.docx No 3-4 SLK1.docx
No 3-4 SK1.docx No 3-4 SLK2.docx
No 3-4 SK2.docx No 3-4 SLK3.docx
No 3-4 SK3.docx No 3-4 SLK4.docx
No 3-4 SK4.docx No 3-4 SLK5.docx
No 3-4 SK5.docx No 3-4 SLK6.docx
No 3-4 SK6.docx NO 3-4 SLK7.docx
No 3-4 SK7.docx  
5.-7. trinn
No, 5.-7. SLK 1.docx No 5.-7. MK 6.doc
No, 5.-7. SLK 2.docx No 5.-7. MK 7.doc
No, 5.-7. SLK 3.docx No 5.-7. SK 1.doc
No, 5.-7. SLK 4.docx No, 5.-7. SK 2.docx
No 5 -7 SLK 5.docx No, 5.-7. SK 3.docx
No 5 -7 SLK 6.docx No, 5.-7. SK 4.docx
No 5 -7 SLK 7.docx No, 5.-7. SK 5.docx
No 5 -7 SLK 8.docx No, 5.-7. SK 6.docx
No 5 -7 SLK 9.docx No, 5.-7. SK 7.docx
No 5 -7 SLK 10.docx No, 5.-7. SK 8.docx
No 5.-7. MK 1.doc No, 5.-7. SK 9.docx
No 5.-7. MK 2.doc No, 5.-7. SK 10.docx
No 5.-7. MK 3.doc No, 5.-7. SK 11.docx
No 5.-7. MK 4.doc No, 5.-7. SK 12.docx
No 5.-7. MK 5.doc  
8.-10. trinn
Muntlig kommunikasjon nr. 1.docx Språk, litteratur og kultur nr. 1.docx
Muntlig kommunikasjon nr. 2.docx Språk, litteratur og kultur nr. 3.docx
Muntlig kommunikasjon nr. 3.docx Språk, litteratur og kultur nr. 4.docx
Muntlig kommunikasjon nr. 4.docx Språk, litteratur og kultur nr. 5.docx
Muntlig kommunikasjon nr. 5.docx Språk, litteratur og kultur nr. 6.docx
Muntlig kommunikasjon nr. 6.docx Språk, litteratur og kultur nr. 7.docx
Skriftlig kommunikasjon nr. 1.docx Språk, litteratur og kultur nr. 8.docx
Skriftlig kommunikasjon nr. 2.docx Språk, litteratur og kultur nr. 9.docx
Skriftlig kommunikasjon nr. 3.docx Språk, litteratur og kultur nr. 10.doc
Skriftlig kommunikasjon nr. 4.docx Språk, litteratur og kultur nr. 11.docx
Skriftlig kommunikasjon nr. 5.doc Språk, litteratur og kultur nr. 12.docx
Skriftlig kommunikasjon nr. 6.docx  
Skriftlig kommunikasjon nr. 7.docx  
Skriftlig kommunikasjon nr. 8.docx  
Skriftlig kommunikasjon nr. 9.docx  

RLE

1.-4. trinn
RLE 1-4 B 1.doc RLE 1-4 I 2.doc
RLE 1-4 B 2.doc RLE 1-4 I 3.doc
RLE 1-4 B 3.doc RLE 1-4 J 1.doc
RLE 1-4 FE 1.doc RLE 1-4 B 2.doc
RLE 1-4 FE 2.doc RLE 1-4 J 3.doc
RLE 1-4 FE 3.doc RLE 1-4 K 1.doc
RLE 1-4 FE 4.doc RLE 1-4 K 2.doc
RLE 1-4 FE 5.doc RLE 1-4 K3.docx
RLE 1-4 FE 6.doc RLE 1-4 K5.doc
RLE 1-4 FE 7.doc RLE 1-4 K6.doc
RLE 1-4 H 1.docx RLE 1-4 K7.doc
RLE 1-4 H 2.doc RLE 1-4 L 1.doc
RLE 1-4 H 3.doc RLE 1-4 L 2.doc
RLE 1-4 I 1.doc RLE 1-4 L 3.doc
5.-7. trinn
RLE 5.-7 K 1.docx RLE 5.-7. FE 9.docx
RLE 5.-7. K 2.docx RLE 5-7 L 1.doc
RLE 5.-7. K 3.docx RLE 5-7 L 2.docx
RLE 5.-7. K 4.docx RLE 5-7 L 3.docx
RLE 5.-7. K 5.docx RLE 5-7 L 4.doc
RLE 5.-7. K 6.docx RLE 5-7 L 5.docx
RLE 5.-7. K 7.docx RLE, 5.-7. B1.docx
RLE 5.-7. K 8.docx RLE, 5.-7. B2.docx
RLE 5-7 K 9.docx RLE, 5.-7. B3.docx
RLE 5 - 7 K 10.docx RLE, 5-7 H1.docx
RLE 5-7, K 11.doc RLE, 5-7 H2.docx
RLE 5-7 K 12.docx RLE. 5-7 H3.docx
RLE, 5.-7. FE 1.docx RLE, 5-7 H4.docx
RLE, 5.-7. FE 2.docx RLE, 5-7 H5.docx
RLE, 5.-7. FE 3.docx RLE, 5-7 J1.docx
RLE, 5.-7. FE 4.docx RLE, 5-7 J2.docx
RLE, 5.-7. FE 5.docx RLE, 5-7 J3.docx
RLE, 5.-7. FE 6.docx RLE, 5-7 J4.docx
RLE 5.-7. FE 7.docx RLE, 5-7 J5.docx
RLE 5.-7. FE 8.docx  
8.-10.trinn
RLE, 8.-10. B 1.docx RLE, 8.-10. H 1.docx
RLE, 8.-10. B 2.docx RLE, 8.-10. H 2.docx
RLE, 8.-10. B 3.docx RLE, 8.-10. H 3.docx
RLE, 8.-10. B 4.docx RLE, 8.-10. H 4.docx
RLE, 8.-10. B 5.docx RLE, 8.-10. H 5.docx
RLE, 8.-10. FE 1.docx RLE, 8.-10. I 1.docx
RLE, 8.-10. FE 2.docx RLE, 8.-10. I 2.docx
RLE, 8.-10. FE 3.docx RLE, 8.-10. I 3.docx
RLE, 8.-10. FE 4.docx RLE, 8.-10. I 4.docx
RLE, 8.-10. FE 5.docx RLE, 8.-10. I 5.docx
RLE, 8.-10. FE 6.docx  
RLE, 8.-10. FE 7.docx  
RLE, 8.-10. FE 8.docx  
RLE, 8.-10. FE 9.docx  

 

RLE, 8.-10. J 1.docx RLE, 8.-10. K 10.docx
RLE, 8.-10. J 2.docx RLE, 8.-10. K 11.docx
RLE, 8.-10. J 3.docx RLE, 8.-10. K 12.docx
RLE, 8.-10. J 4.docx RLE, 8.-10. L 1.docx
RLE, 8.-10. J 5.docx RLE, 8.-10. L 2.docx
RLE, 8.-10. K 1.docx RLE, 8.-10. L 3.docx
RLE, 8.-10. K 2.docx RLE, 8.-10. L 4.docx
RLE, 8.-10. K 3.docx RLE, 8.-10. L 5.docx
RLE, 8.-10. K 4.docx RLE, 8.-10. L 6.docx
RLE, 8.-10. K 5.docx RLE, 8.-10. L 7.docx
RLE, 8.-10. K 6.docx  
RLE, 8.-10. K 7.docx  
RLE, 8.-10. K 8.docx  
RLE, 8.-10. K 9.docx  

 

RLE, 8.-10. RM 1.docx
RLE, 8.-10. RM 2.docx
RLE, 8.-10. RM 3.docx
RLE, 8.-10. RM 4.docx
RLE, 8.-10. RM 5.docx
RLE, 8.-10. RM 6.docx

Samfunnsfag

 1.-4. trinn
Samf 1-4 G1.docx Samf 1-4 H5.docx
Samf 1-4 G2.docx Samf 1-4 H6.docx
Samf 1-4 G3.docx Samf 1-4 H7.docx
Samf 1-4 G4.docx Samf 1-4 SK1.docx
Samf 1-4 G5.docx Samf 1-4 SK2.docx
Samf 1-4 G6.docx Samf 1-4 SK3.docx
Samf 1-4 G7.docx Samf 1-4 SK4.docx
Samf 1-4 H1.docx Samf 1-4 SK5.docx
Samf 1-4 H2.docx Samf 1-4 SK6.docx
Samf 1-4 H3.docx Samf 1-4 SK7.docx
Samf 1-4 H4.docx  
5.-7. trinn
Samf, 5.-7. G 1.docx Samf, 5.-7. SK 4.docx
Samf, 5.-7. G 2.docx Samf, 5.-7. SK 5.docx
Samf, 5.-7. G 3.docx Samf, 5.-7. SK 6.docx
Samf, 5.-7. G 4.docx Samf, 5.-7. SK 7.docx
Samf, 5.-7. G 5.docx Samf, 5.-7. SK 8.docx
Samf, 5.-7. G 6.docx Samf, 5.-7. SK 9.docx
Samf, 5.-7. G 7.docx Samf, 5.-7. SK 10.docx
Samf, 5.-7. G 8.docx Samf, 5.-7. SK 11.docx
Samf, 5.-7. H 1.docx Samf, 5.-7. SK 12.docx
Samf, 5.-7. H 2.docx Samf, 5.-7. SK 13.docx
Samf, 5.-7. H 3.docx Samf, 5.-7. U 1.docx
Samf, 5.-7. H 4.docx Samf, 5.-7. U 2.docx
Samf, 5.-7. H 5.docx Samf, 5.-7. U 3.docx
Samf, 5.-7. H 6.docx Samf, 5.-7. U 4.docx
Samf, 5.-7. H 7.docx Samf, 5.-7. U 5.docx
Samf, 5.-7. SK 1.docx Samf, 5.-7. U 6.docx
Samf, 5.-7. SK 2.docx Samf, 5.-7. U 7.docx
Samf, 5.-7. SK 3.docx Samf, 5.-7. U 8.docx
8.-10.trinn
G1.docx S1, 2.docx
G2.docx S2.docx
G3 8-10 trinn.docx S3.docx
G4.docx S4.docx
G5.docx S5.docx
G6.docx S6.docx
G7.docx S7.docx
G8.docx S8.docx
H1.docx S9.docx
H2.docx S10.docx
H3(2).docx S11.docx
H4 (2).docx S12.docx
H5.docx U2.docx
H6(2).docx U3.docx
H7.docx U5.docx
H8(2).docx U6.docx
H9.docx U7.docx
H10 (2).docx U8.docx

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?