Om regionrådet

Sist oppdatert 11.12.2017

Regionrådet for Sør-Østerdal ble formelt dannet i 1996. Regionrådet er et politisk organ som behandler politiske saker av felles interesse mellom kommunene og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

Regionrådet skal arbeide for å fremme samarbeid som skaper vekst, utvikling og gode levevilkår i regionen. Dette innebærer bl.a.:

  • Regionalt planarbeid, utarbeidelse og oppfølging av fylkesplanen. Regionens visjon, mål og innsatsområder
  • Samordne kommunenes interesser innen regionalpolitiske områder overfor sentrale myndigheter
  • Initiere og iverksette regionale prosjekter og enkelttiltak
  • Initiere og iverksette interkommunalt samarbeid
  • Avgi uttalelser på regionens vegne der det er naturlig

Medlemmene i Regionrådet

Elverum kommune:
Ordfører Erik Hanstad (H) - erik.hanstad@elverum.kommune.no
Vara: Kersti Grindalen - kersti.grindalen@agena.no
Varaordfører Arnfinn Uthus (Sp) - arnfinn.uthus@elverum.kommune.no
Vara: Gun E. Norstrøm - gun.elisabeth.norstrom@elverum.kommune.no
Lillian Skjærvik (Ap)- lillian.skjervik@elverum.kommune.no
Vara: Ingvar Midthun - Ingvar@forut.no
Rådmann Kristian Trengereid - kristian.trengereid@elverum.kommune.no

Engerdal kommune:
Ordfører Lars Erik Hyllvang (Sp) - lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no
Vara: Siri Enger - sirienger86@gmail.com
Varaordfører Tor Erik Skramstad - torskram@hotmail.com
Vara: Liv Johanne Næsheim - liv.naesheim@gmail.com
May Pettersen - may.pettersen@engerdal.kommune.no
Vara:
Rådmann Lage Trangsrud - lage.trangsrud@engerdal.kommune.no
 
Stor-Elvdal kommune:  
Ordfører Terje A. Hoffstad (Ap) - terje.hoffstad@stor-elvdal.kommune.no
Vara: Morten Gustu (Ap) - gustu@online.no
Varaordfører Linda O. Henriksen linda.otnes.henriksen@stor-elvdal.kommune.no
Vara: Laila Helseth Granhaim (AP) - Imsroa@svorka.net
Even Moen (Bygdelista) - even.moen@stor-elvdal.kommune.no
Vara: Sverre Oskar Øverby (V) - sooverby@gmail.com
Rådmann: Leif Harald Walle - leif.harald.walle@stor-elvdal.kommune.no
 
Trysil kommune: 
Ordfører Erik Sletten (Sp) - erik.sletten@trysil.kommune.no
Vara: Per Hagenbakken (Sp) - pehageba@bbnett.no
Varaordfører Knut Løken (H) - knut.loken@trysil.kommune.no
Vara: Anders Nyhus (H) - anyhuus@online.no
Randi Sætre (Ap) - ransaetr@gmail.com
Vara: Even Eriksen (Ap) - pv-ev@Hotmail.com
Rådmann: Jan Sævig, - jans@trysil.kommune.no
 
Våler kommune:
Lise Berger Svenkerud (H) - lise@vis.kommuno.no
Vara: Ragnar Kristmoen - ragnar@kristmoen.no
Espen Svenneby (Ap) - espen.svenneby@byggma.no
Vara: Ragnar Kristmoen - ragnar@kristmoen.no
Ole Frode Mikkelsgård - post@olefrode.no
Vara: Ivar Arnesen (V) - ivar-ar@online.no
Rådmann Eyvind Alnæs - ea@vis.kommune.no  
 
Åmot kommune:
Ordfører Ole Gustav Narud (Sp) - ole.gustav.narud@amot.kommune.no
Vara: Anne Ch. Lunde Stenseth (Sp) - als@amot.kommune.no
Varaordfører Ole Bakmann (Sp) - ole.bakkmann@amot.kommune.no
Vara: Katrine Aurland (Frp) - katrine.Aurland@fpu.no
Sissel Frang Rustad (H) - sissel.frang@gmail.com
Vara: Espen Andre Kristiansen (Ap) - espen@nesvangen.no
Rådmann Randi Dørum - rdo@amot.kommune.no
 
Hedmark fylkeskommune: 
Fylkesrådet
Fylkesdirektøren
Bård Sødal Grasbekk (Mdg) - bard.sodal.grasbekk@mdg.no
Vara: Mirjam Engelsjord - mirjam@skogkurs.no

Møteplan 2019

Regionrådets møtedokumenter ligger på https://innsyn.hedmark.org/motekalender

10. januar - AU-møte

28. februar - felles møte i AU og rådmannsutvalget

14. mars - AU-møte

11. april - møte i Regionrådet

16. mai - AU-møte

20. juni - felles møte i AU og rådmannsutvalget

22. august - AU-møte

5. september - felles møte i AU og rådmannsutvalget

10. oktober - møte i Regionrådet

17. oktober - møte i AU

21. november - møte i Regionrådet

5. desember - felles møte i AU og rådmannsutvalget

Strategi- og handlingsplan

Regionrådets Strategi- og handlingsplan er et rullerende dokument, som er styrende for vår virksomhet.

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020.pdf

Strategi - og handlingsplan oppfølgingsdokument.pdf

Vedtektene for Regionrådet for Sør-Østerdal

Et annet styringsdokument er vedtektene for Regionrådet for Sør-Østerdal. Gjeldende vedtekter.

Vedtekter for RSO.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?