Om regionrådet

Sist oppdatert 11.12.2017

Regionrådet for Sør-Østerdal ble formelt dannet i 1996. Regionrådet er et politisk organ som behandler politiske saker av felles interesse mellom kommunene og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

Regionrådet skal arbeide for å fremme samarbeid som skaper vekst, utvikling og gode levevilkår i regionen. Dette innebærer bl.a.:

  • Regionalt planarbeid, utarbeidelse og oppfølging av fylkesplanen. Regionens visjon, mål og innsatsområder
  • Samordne kommunenes interesser innen regionalpolitiske områder overfor sentrale myndigheter
  • Initiere og iverksette regionale prosjekter og enkelttiltak
  • Initiere og iverksette interkommunalt samarbeid
  • Avgi uttalelser på regionens vegne der det er naturlig

Medlemmene i Regionrådet

Elverum kommune:
Ordfører: Lillian Skjærvik - lillian.skjervik@elverum.kommune.no
Vara: Magnus Stenseth - magnusstenseth@gmail.com
Varaordfører: Eldri.Svisdal - eldri.svisdal@elverum.kommune.no
Vara: Ingvar Midthun - Ingvar@forut.no
Opposisjon: Arnfinn Uthus - arnfinn57@hotmail.com
Vara: Yngve Sætre - saetre@hotmail.com
Rådmann Kristian Trengereid - kristian.trengereid@elverum.kommune.no

Engerdal kommune:
Ordfører: Line Storsnes - line.storsnes@engerdal.kommune.no
Vara: Linda Nathalie Foss -
Varaordfører
Vara: Svein Ekeland -
Opposisjon: Snorre Lillebo - snorre.lillebo56@gmail.com
Vara: Tanja Køien Andersen -
Rådmann: Terje Vestad - terje.vestad@engerdal.kommune.no
 
Stor-Elvdal kommune:  
Ordfører: Even Moen - even.moen@stor-elvdal.kommune.no   
Vara:  Sverre Oskar Øverby, sooverby@gmail.com
Varaordfører: Ingeborg Mellgren Mathiesen - arkadia.landskap@gmail.com
Vara: Ane Eriksen Hamilton, ane_eriksen@hotmail.com
Opposisjon: Terje A. Hoffstad - vterho@hotmail.com
Vara: Linda Otnes Henriksen - otnes@hotmail.com
Rådmann: Leif Harald Walle - leif.harald.walle@stor-elvdal.kommune.no
 
Trysil kommune: 
Ordfører: Erik Sletten (Sp) - erik.sletten@trysil.kommune.no
Vara: Ole Anders Storsnes - olestors@gmail.com
Varaordfører: Stine Akre - stine.akre@trysil.kommune.no
Vara: Ida Nymoen - ida_ny90@hotmail.com
Opposisjon: Even Eriksen - eriksenev@gmail.com
Vara: Anders Nyhus - anyhuus@online.no
Rådmann: Jan Sævig, - jans@trysil.kommune.no
 
Våler kommune:
Ordfører: Ola Cato Lie - ocl@vis.kommune.no
Vara:
Varaordfører: May-Liss Sæterdalen - mls@vis.kommune.no
Vara:
Opposisjon:
Vara:
Rådmann: Eyvind Alnæs - ea@vis.kommune.no  
 
Åmot kommune:
Ordfører: Ole Erik Hørstad - oeh@amot.kommune.no  
Vara:
Varaordfører: Espen Andre Kristiansen - eak@amot.kommune.no  
Vara:
Opposisjon: Bjørg Steine - bjorg.steine@gmail.com
Vara:
Rådmann:  
 
Innlandet fylkeskommune: 

 

Møteplan 2020

13. februar - felles møte i AU og rådmannsutvalget

27. februar - møte i Regionrådet

13. mars - felles møte i AU og rådmannsutvalget

2. april - møte i AU

14. april - møte i rådmannsutvalget

16. april - møte i Regionrådet

12. mai - møte i rådmannsutvalget

18. mai - møte i AU

28. mai - Oppvekstkonferanse

19. juni - felles møte i AU og rådmannsutvalget

18. august - møte i rådmannsutvalget

27. august - møte i AU

10. september - felles møte i AU og rådmannsutvalget

1. oktober - møte i Regionrådet

12. oktober - møte i AU

13. oktober - møte i rådmannsutvalget

12. november - møte i AU

17. november - møte i rådmannsutvalget

19. november - møte i Regionrådet

3. desember - felles møte i AU og rådmannsutvalget

 

Strategi- og handlingsplan

Regionrådets Strategi- og handlingsplan er et rullerende dokument, som er styrende for vår virksomhet.

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020.pdf

Strategi - og handlingsplan oppfølgingsdokument.pdf

Vedtektene for Regionrådet for Sør-Østerdal

Et annet styringsdokument er vedtektene for Regionrådet for Sør-Østerdal. Gjeldende vedtekter.

Vedtekter for RSO.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?