Prosjekter

Sist oppdatert 11.12.2017

Energi og klima

Prosjektet «Energi og klima i Sør-Østerdal» er et prosjekt som startet i 2016 og som går ut 2018. Det er en videreføring av prosjektet «ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal» og det EU-støttede prosjektet ENSAMB som gikk i regionrådsregi frem til og med 2015. De kommunene som deltar i prosjektet denne gangen er Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum og Våler (fra 2017). I forrige prosjektperiode ble det jobbet mest med energieffektivisering i kommunal bygningsmasse, først og fremst gjennom energisparekontraktene (EPC) som alle kommunene gikk inn på. Denne gangen jobbes det bredere innen temaene energi og klima.

 

For å nå ut til innbyggerne, har kommunene lansert www.energiportalen.no som er en nettportal der boligeiere kan gå inn og gjennomføre en ENØK-analyse av egen bolig. Tidligere i (2017) arrangerte vi kampanjen «grønne uker» i samarbeid med leverandøren av denne portalen. Der fikk boligeiere tilbud om energirådgiving på telefon eller hjemmebesøk, og det ble arrangert egne informasjonsmøter for både håndverkere og innbyggere.

 

Arbeid med revidering og rullering av kommunenes energi- og klimaplaner er også et prioritert område, som vi skal i gang.

 

Fra forrige prosjektperiode blir programmet for kompetanseheving av driftspersonell i kommunale bygg videreført.

 

Prosjektet er også partner i prosjekter som går på tvers over grensen til Sverige, samt innen ulike støtteprogram i EU og EØS. Vi har vært både arrangører, medarrangører og deltakere på seminarer og fagsamlinger innen bl.a. solenergi og EPC.     

 

Prosjektet ønsker gjerne innspill og tips til hva vi kan jobbe med, både fra innbyggere, politikere og ansatte i kommunene. Ta gjerne kontakt med prosjektleder, Elin Grete Budal på telefon 915 81 651 eller e-post egb@stor-elvdal.kommune.no.

Velferdsteknologi

Regionrådet for Sør-Østerdal har siden 2015 aktivt arbeidet for å nå målet om implementering av velferdsteknologi i alle 6 kommunene i 2020. Prosjektet har ført til at regionen er i forkant i utviklingen av digitale tjenester til kommunenes innbyggere.

Hovedmålet med prosjektet:

  • enklere hverdag for innbyggerne
  • tilrettelegge for egenmestring for innbyggerne
  • at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem
  • ansvarliggjøre innbyggere for planlegging for eget liv
  • bidra til å sette kommunene i stand til å møte morgendagens helse- og omsorgsutfordringer

ecoInside

ecoINSIDE er et prosjekt, som skal fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene. Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer.

Regionrådet for Sør-Østerdal har et spesielt ansvar i prosjektet for hvordan kommunale bygg kan være en pådriver for bærekraftig lokal tjenesteyting.

 http://ecoinside.nu/

 Grensekomiteen Hedmark/Dalarne

Grensekomiteen er et felles samarbeidsorgan for regionale myndigheter og kommuner i Hedmark og Dalarna. Medlemmer foruten Regionrådet for Sør-Østerdal er Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Region Dalarna og Länstyrelsen i Dalarna. Grensekomiteen er en del av Nordisk Ministerråds regime for grenseregionalt samarbeid i Norden.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?