Nyheter

Regionrådet for Sør-Østerdal bistår kommuner i Ukraina med energisparing

Kommunene i Sør-Østerdal er (og har vært) meget aktive med energisparetiltak i sine egne bygg. Sentralt i dette arbeidet står Elin Grete Budal (Regionrådet og Stor-Elvdal kommune), som koordinator for en rekke tiltak i alle 6 kommunene.
Sist oppdatert: 15.03.2018
Elin Grete Budal