Langt framme på velferdsteknologi

Kommunene i Sør-Østerdal er så langt framme på velferdsteknologi at de har fått midler fra Fylkesmannen for å spre kunnskap og kompetanse til de andre kommunene i Innlandet.
Sist oppdatert 01.03.2019
Irene Hanssen, Tor Sætrang og Terje Røe
Irene Hanssen ved Fylkesmannen i Innlandet er glad for at Sør-Østerdal kan dele sin kunnskap om velferdsteknologi med de andre kommunene i Innlandet. I midten er koordinator for velferdsteknologiprosjektet i Sør-Østerdal Tor Sætrang, til høyre initiativtaker og regionrådgiver i Sør-Østerdal Terje Røe. Foto: Marit Thobiassen Strande

Regjeringen ønsker at alle kommuner skal implementere velferdsteknologi innen utgangen av 2019, og at dette skal være en naturlig del av tilbudet i kommunene.

Irene Hanssen ved Fylkesmannen i Innlandet ser at det ikke er alle kommuner i Innlandet som har kommet like langt med denne oppgaven. I Sør-Østerdal har regionrådet kjørt et velferdsteknologiprosjekt siden 2015 som har gitt mye kunnskap. Hanssen synes det er fint at prosjektet deler denne kompetansen med de andre kommunene i Innlandet.

Prosjektet har fått 400 000 kroner fra Fylkesmannen til denne oppgaven.

- Vi kan ikke fortsette slik vi har gjort. Vi blir for mange gamle og for få til å gjøre omsorgsoppgavene. Implementering av velferdsteknologi er et av de viktigste tiltakene vi må gjøre på helseområdet, men det må gjøres på en ordentlig måte, sier Hanssen.

Hva er velferdsteknologi?

Et eksempel på bruk av velferdsteknologi er å ha alarm på senga. Hvis personen står opp av senga i løpet av natten, men ikke legger seg igjen innen rimelig tid, går det en alarm. Helsepersonell på vakt kan da prøve å kontakte personen ved å ringe eller å reise innom for å sjekke om personen for eksempel har falt og ikke kommer seg opp igjen.

Andre eksempler er trygghetsalarm, GPS-sporing og automatisk medisindispenser som hjelper deg med å ta rett medisin til rett tid.

Bo hjemme lengst mulig

- Velferdsteknologi handler om at folk skal være selvhjulpne lengst mulig, de skal kunne bo hjemme så lenge de kan. Men det handler også om at kommunene skal bruke ressursene sine på den beste måten, sier regionrådgiver i Regionrådet for Sør-Østerdal, Terje Røe.

Han har jobbet med dette temaet siden 2012. I 2015 etablerte regionrådet et prosjekt for å rekke implementering av velferdsteknologien i Sør-Østerdals-kommunene innen fristen.

- Sør-Østerdal har vært en motor for dette arbeidet i regionen på grunn av Terjes innsats. Han tok et initiativ og startet tidlig med å forankre ideen om velferdsteknologi i politisk og administrativ ledelse i kommunene og i befolkningen generelt, sier Irene Hanssen. 

- Da vi startet med dette i 2012 syntes mange velferdsteknologi var noe tull. Man var kun opptatt av varme hender og varme hjerter, sier Terje Røe.

Felles digital plattform

Han ser at holdningen til velferdsteknologi har endret seg. Røe tror hovedutfordringen nå er å få organisert implementeringen på en god måte for kommunene, slik at det blir lett å ta i bruk teknologien.

Innføringen i de seks kommunene i Sør-Østerdal har allerede begynt. Blant annet har de anskaffet en felles digital plattform der alle tiltakene og tjenestene i de seks kommunene kan administreres.

Små endringer gir store effekter

Tor Sætrang har vært koordinator for velferdsprosjektet i Sør-Østerdal siden 2017. Det er først og fremst han som har kontakten med kommunene i Innlandet, både ved Skype-møter, deltakelse i arbeidsgrupper og som innleder på seminarer og konferanser.

- Erfaringsdeling og nettverk er viktig. Blant annet har vi i Sør-Østerdal kunnskap om små endringer som kan gi så store effekter, sier han.

Siden juni 2017 har prosjektet også vært en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram, et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. Gjennom det nasjonale prosjektet har de seks kommunene i prosjektet fått enda mer kompetanse og kunnskap.

Regionrådet for Sør-Østerdal er et forpliktende samarbeidsorgan for kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Våler og Hedmark fylkeskommune.