Oppvekstkonferansen 2018

Regionrådets årlige oppvekstkonferanse arrangeres i Gravberget Gård, Våler 24. mai.
Sist oppdatert 08.05.2018

PROGRAM:

Møteleder: Terje Røe

 • Kl 09.30 - 10.00 Bevertning
 • Kl 10.00 - 12.00 Velkommen til Våler v/ordfører Lise Berger Svenkerud
   • Kultur for læring som målsetting v/utdanningsdirektør Anne Cathrine Holth
   • Deltakelse og mestringstro i utdanning og i samfunnet v/høgskolelektor Lars Arild Myhr
   • Gruppeoppgave på tvers av kommuner
   • Oppsummering
 • Kl 12.00 - 13.00 Lunsj
 • Kl 13.00 - 15.00 Hvordan kan du ta ansvar for at den neste Marit Bjørgen kommer fra Sør-Østerdal? v/utdanningsdirektør Anne Cathrine Holth
   • Færre endringer - mer utvikling v/høgskolelektor Lars Arild Myhr
   • Gruppeoppgave kommunevis
   • Oppsummering
   • Avsslutning v/regionrådsleder Lars Erik Hyllvang

Vel hjem!