Om regionrådet

  Sist oppdatert 11.12.2017

  Regionrådet for Sør-Østerdal ble formelt dannet i 1996. Regionrådet er et politisk organ som behandler politiske saker av felles interesse mellom kommunene og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

  Regionrådet skal arbeide for å fremme samarbeid som skaper vekst, utvikling og gode levevilkår i regionen. Dette innebærer bl.a.:

  • Regionalt planarbeid, utarbeidelse og oppfølging av fylkesplanen. Regionens visjon, mål og innsatsområder
  • Samordne kommunenes interesser innen regionalpolitiske områder overfor sentrale myndigheter
  • Initiere og iverksette regionale prosjekter og enkelttiltak
  • Initiere og iverksette interkommunalt samarbeid
  • Avgi uttalelser på regionens vegne der det er naturlig

  Medlemmene i Regionrådet

  Elverum kommune:
  Ordfører Erik Hanstad (H) - erik.hanstad@elverum.kommune.no
  Vara: Kersti Grindalen - kersti.grindalen@agena.no
  Varaordfører Arnfinn Uthus (Sp) - arnfinn.uthus@elverum.kommune.no
  Vara: Gun E. Norstrøm - gun.elisabeth.norstrom@elverum.kommune.no
  Lillian Skjærvik (Ap)- lillian.skjervik@elverum.kommune.no
  Vara: Ingvar Midthun - Ingvar@forut.no
  Rådmann Kristian Trengereid - kristian.trengereid@elverum.kommune.no

  Engerdal kommune:
  Ordfører Lars Erik Hyllvang (Sp) - lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no
  Vara: Siri Enger - sirienger86@gmail.com
  Varaordfører Tor Erik Skramstad - torskram@hotmail.com
  Vara: Liv Johanne Næsheim - liv.naesheim@gmail.com
  May Pettersen - may.pettersen@engerdal.kommune.no
  Vara:
  Rådmann Lage Trangsrud - lage.trangsrud@engerdal.kommune.no
   
  Stor-Elvdal kommune:  
  Ordfører Terje A. Hoffstad (Ap) - terje.hoffstad@stor-elvdal.kommune.no
  Vara: Morten Gustu (Ap) - gustu@online.no
  Varaordfører Linda O. Henriksen linda.otnes.henriksen@stor-elvdal.kommune.no
  Vara: Laila Helseth Granhaim (AP) - Imsroa@svorka.net
  Even Moen (Bygdelista) - even.moen@stor-elvdal.kommune.no
  Vara: Sverre Oskar Øverby (V) - sooverby@gmail.com
  Rådmann: Leif Harald Walle - leif.harald.walle@stor-elvdal.kommune.no
   
  Trysil kommune: 
  Ordfører Erik Sletten (Sp) - erik.sletten@trysil.kommune.no
  Vara: Per Hagenbakken (Sp) - pehageba@bbnett.no
  Varaordfører Knut Løken (H) - knut.loken@trysil.kommune.no
  Vara: Anders Nyhus (H) - anyhuus@online.no
  Randi Sætre (Ap) - ransaetr@gmail.com
  Vara: Even Eriksen (Ap) - pv-ev@Hotmail.com
  Rådmann: Jan Sævig, - jans@trysil.kommune.no
   
  Våler kommune:
  Lise Berger Svenkerud (H) - lise@vis.kommuno.no
  Vara: Ragnar Kristmoen - ragnar@kristmoen.no
  Espen Svenneby (Ap) - espen.svenneby@byggma.no
  Vara: Ragnar Kristmoen - ragnar@kristmoen.no
  Ole Frode Mikkelsgård - post@olefrode.no
  Vara: Ivar Arnesen (V) - ivar-ar@online.no
  Rådmann Eyvind Alnæs - ea@vis.kommune.no  
   
  Åmot kommune:
  Ordfører Ole Gustav Narud (Sp) - ole.gustav.narud@amot.kommune.no
  Vara: Anne Ch. Lunde Stenseth (Sp) - als@amot.kommune.no
  Varaordfører Ole Bakmann (Sp) - ole.bakkmann@amot.kommune.no
  Vara: Katrine Aurland (Frp) - katrine.Aurland@fpu.no
  Sissel Frang Rustad (H) - sissel.frang@gmail.com
  Vara: Espen Andre Kristiansen (Ap) - espen@nesvangen.no
  Rådmann Randi Dørum - rdo@amot.kommune.no
   
  Hedmark fylkeskommune: 
  Fylkesrådet
  Fylkesdirektøren
  Bård Sødal Grasbekk (Mdg) - bard.sodal.grasbekk@mdg.no
  Vara: Mirjam Engelsjord - mirjam@skogkurs.no

  Strategi- og handlingsplan

  Regionrådets Strategi- og handlingsplan er et rullerende dokument, som er styrende for vår virksomhet. Strategi- og handlingsplan for 2016 - 2020 finner du her.

  Vedtektene for Regionrådet for Sør-Østerdal

  Et annet styringsdokument er vedtektene for Regionrådet for Sør-Østerdal. Gjeldende vedtekter finner du her. 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?