For UFTere

Her finner du informasjon til medlemmer i UFT valgt fra kommunene.
Sist oppdatert 04.01.2018

Er du valgt inn i Ungdommens fylkesting (UFT)? Da er du på rett sted.

Til nye representanter i Ungdommens fylkesting i Hedmark 

Du er valgt til å representere din kommune i Ungdommens fylkesting (UFT) i Hedmark. Gratulerer! Dette er et verv å være stolt av!

Ungdommens fylkesting ble opprettet av fylkestinget i Hedmark i 1998, og fungerer som et rådgivende organ. Vi blir hørt i saker, kan løfte egne saker til fylkestinget og representanter fra oss innleder på møtene i fylkestinget. Å være med i Ungdommens Fylkesting gir deg en sjanse til å delta i de viktige debattene som skjer i fylkeskommunen, det gir deg en sjanse til å forme samfunnet slik du ønsker det - uten å være knyttet til et politisk parti. Som representant i Ungdommens fylkesting representerer du ungdommene i din kommune, og hvis du vil kan du ta med deg saker fra kommunen til møtene i UFT.

Å være med i UFT er et toveisforhold. Vi tilbyr deg opplevelser og muligheter, slik som å bygge nettverk både i nasjonale og internasjonale samlinger, lære politikk og få teknikker til å holde taler både i fylkestingssalen og i klasserommet. Det vi ønsker tilbake er din kreative deltagelse, ditt engasjement for samfunnet rundt deg og at du tar ansvar for å gi beskjed om du deltar på samlinger eller ikke. Det er viktig at alle kommuner er representert på hvert møte.

Så når kan du begynne å bli med på moroa? Det aller første du kan gjøre er å like Facebooksiden til Ungdommens fylkesting i Hedmark. Her får du vite hva vi driver på med utad. Det neste du kan gjøre er å bli venn med meg, eller nestlederne på Facebook slik at vi kan legge deg til i den lukkede gruppen vår. Her får du mer informasjon. Det neste du kan gjøre er å sette av datoene til møtene fremover. Oppdatert møtekalender finner du lenger nede på denne siden. Følg med på nettsidene, for her skal du finne all informasjonen om UFT og møtene våre.

Alle i Ungdommens fylkesting skal velge komite, se her finner du mer informasjon om komiteene.

Husk å fylle ut skjema med personinformasjon og sende det tilbake før første samling: Alle fyller ut dette. Dersom du er under 18 år, vennligst fyll også ut dette skjema og få underskrift av foresatte:

Vennligst fyll ut og returner.docx

Hilsen

Maiken Køien Andersen

Leder for UFT

Møtekalender for hele UFT

Vennligst sett av følgende datoer i kalenderen din:

Lørdag 9. februar i Hamar - se møtekalender for saker

4. - 5. mai Vårmøte

16.- 17. november (foreløpig dato) Høstmøte

 

Praktisk informasjon til alle møter, inkludert pakkeliste

Møtene i UFT er alltid veldig sosiale og trivelige. Det er ikke behov for å kjenne noen før du kommer, vi begynner alle møter med bli-kjent øvelser - så du er snart en del av gjengen!

Husk å melde deg på!!! Påmeldingslenke finner du i artikkelen om møtet på www.ungting.no.

Det skal ikke koste deg noe å være med på møtene våre. Vi dekker utgiftene til reise, mat og overnatting, spar på reisekvitteringene. Du må selv legge ut for billetten eller få ungdomsrådet ditt til å gjøre det. Det blir servert mat når møtene begynner. Har du lang reisevei og i tillegg trenger mat på reisen, legger du kvitteringen for maten sammen med reiseregningen. Reiseregningen finner du lenger ned på denne siden. Husk å underskrive! Mat føres med 0% mva og billetter med 10% mva. Reiseregninger som blir levert før den 20., blir som regel utbetalt den 12. i neste måned.

Huskeliste:

 • Ta med tannbørste og andre hygieneartikler
 • Husk skjørt/kjole/dress til middagen lørdag kveld (gjelder vår- og høstmøtet)
 • Bring elektronikk til å laste opp sakspapirene på
 • Spar på kvitteringene fra tog/buss
 • Sengetøy er ikke nødvendig, - vi bor på hotell eller pensjonat.

Du må gi beskjed om allergier når du melder deg på - så skal vi sørge for at du får den maten som er bra for deg.

Du får ikke dekket privat innkvartering. Når du er på våre møter vil vi at du skal overnatte sammen med oss andre og delta på hele arrangementet. Det sosiale er en viktig del.

Og selvfølgelig er møtene våre alkoholfrie.

Det er alltid voksne tilstede på møtene og vi har egen nattevakt. For å kunne kontakte pårørende om noe akutt skulle oppstå, ber vi om at du fyller ut skjema i lenke og er du under 18 år også underskrevet skjema som du finner sammen med informasjon til nye medlemmer.

Velg deg en komité!

Ungdommens fylkesting har samme komiteer som fylkestinget. Alle representanter, også vararepresentanter og deltakere fra ungdomspartiene og Elevorganisasjonen, skal delta i en av de tre komiteene våre. 

Her er informasjon om de ulike komiteene:

«Vi i komiteen for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid jobber med saker som heves over fylkeskommunalt nivå, som lovfesting av ungdomsråd og stiftelse av et nasjonalt ungdomsråd. Dette vil vi gjøre ved bruk av media, nettverksbygging og annen form for påvirkning.»

«Vi som er med i Kultur og Kompetanse har som oppgave å fremme ungdommens syn og meninger rundt dette. Kultur er alt som rører på seg rundt ditt nærområde; ungdomsklubb, UKM, Fotball og lignende. Kompetanse omhandler din skolehverdag; helseteam, fravær, skolemat osv. I hovedsak videregående skole. Interessert? BLI MED!»

«Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging jobber med å forbedre eller støtte oppunder kollektivtrafikken i fylket. Vi kommenterer planer som gir føringer for nettopp dette og jobber for mer miljøvennlige løsninger i samfunnet og spesielt kollektivtransporten.»

Godt valg!

Handlingsprogram for 2018-2019

Ungdommens Fylkesting i Hedmark vedtok handlingsprogrammet på høstmøtet 20. -21. oktober 2018. 

Ungdommens Fylkesting vedtatte handlingsprogram for 2018-2019:

  

Økonomi eiendom og regionalt samarbeid

1.Arbeide for gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for alle elever i videregående skole

2. Arbeide for at det opprettes et fylkeskommunalt «skattekammer» for utstyr til utlån.

3. Arbeide for automater med gratis bind og tamponger ved de videregående skolene

 

Kompetanse og kultur

1. Arbeide for å etablere et godt faglig og stabilt helseteam på alle de videregående skolene, og med dette innføre årlig psykisk helsesjekk hos helseteamet.

2. Styrke seksualundervisningen med fokus på respekt og holdninger, legning og trakassering

3. Arbeide for at en lignende versjon av appen «Elevtjenesten» tas i bruk i Hedmark

4. Styrke rådgivningstjenesten ved de videregående skolene

 

Samferdsel, miljø og overordnet planlegging

1. Arbeide for en lavere pris på enkeltbillett på buss

2. Arbeide for at det blir satt ut bysykler i byer som Hamar, Elverum og Kongsvinger

3. Miljøsertifisering av fylkeskommunale bygg

4. Opprette søppelposter med et bredt utvalg av kildesortering ved tettbebygde strøk som for eksempel ved boligfelt og skoler.

 

Prinsipprogram for Ungdommens fylkesting 2018 - 2019

Vedtatt av Ungdommens Fylkesting i Elverum, 21. oktober 2018.

Ungdommens Fylkesting mener følgende:

Medvirkning

 • Vi må ha en sterkere ungdomsinnflytelse
 • Alle ungdommer i Hedmark skal ha medvirkningsmulighet og påvirkningskraft ovenfor offentlige myndigheter i saker som angår deres hverdag.
 • UFT skal ha et mer omfattende og mer velfungerende samarbeid med Fylkeskommunen.
 • UFT skal aktivt samarbeide med andre ungdomsorganisasjoner i Hedmark.

Fritidstilbud

 • Hedmark skal ha et kulturkort som fører til et mer allsidig fritidstilbud i hele fylket.
 • Alle ungdomsråd bør aktivt jobbe med å informere asylsøkere og innvandrere om fritidstilbud i kommunene.
 • Alle kommuner skal ha sosiale fritidstilbud i hverdagen for uorganisert ungdom.
 • UFT ønsker at alle barn og unge skal ha dekt minst ett fritidstilbud av kommunen uavhengig av sosioøkonomisk situasjon.
 • UKM bør være en sterk og viktig kulturarena for ungdom i Hedmark.
 • Alle kommuner bør ha en «skattekammer»-ordning
  • Alle kommuner bør ha en «skattekammer»/«BUA»-ordning
  • Alle kommuner bør ha en «skattekammer»-ordning uten foreldrebekreftelse

Bedre skoletilbud

 • Skolehelsetjenesten skal utvikles til å bli et bredere tilbud med flere helsetjenester enn kun helsesøster.
 • Alle elever i Hedmark skal ha tilgang til et bredt videregående skoletilbud i sitt nærmiljø.
 • Utstyrsstipendet bør samsvare med de ulike linjenes behov.
 • Kantinene på de videregående skolene bør fokusere på sunnere og mer klimanøytrale produkter.
 • UFT ønsker mer og bedre videreutdanning av lærere.
 • UFT ønsker en opplæring i livsmestring for all ungdom i Hedmark.
 • UFT mener fraværsgrensen må fjernes eller betydelig reformeres.

Trygg transport

 • UFT skal fremme bedre trafikksikkerhet, kollektivtransport og miljøvennlig samferdsel i Hedmark.
 • UFT ønsker en bedre belysning og bruk av belysningen langs veiene.
 • Hedmark skal ha godt belyste gang- og sykkelstier.
 • Trygt hjem skal beholdes og videreutvikles for å sikre trafikksikkerhet og motvirke privatdrosjer.
 • Alle som er under utdanning skal ha rett til studentbevis og studentrabatter.
 • UFT ønsker et bedre samarbeid mellom busselskapene i Hedmark og et bedre samarbeid mellom NSB, Hedmark trafikksikkerhetsutvalg og Hedmark Trafikk.
 • UFT vil ha økt bruk av FLEX-ordningen det hvor det ikke er egnet å ha alminnelige bussruter.
 • Røros- og Solørbanen bør elektrifiseres.
 • UFT ønsker en raskest mulig utbygging av InterCity-triangelet.
 • UFT er for et bredere og billigere buss- og togtilbud.
 • Det bør være et godt internett på bussene i fylket, slik at elever får et bedre utbytte av reisen.
 • UFT mener det bør være hyppigere bussavganger, spesielt i distriktene

Miljø

 • UFT ønsker mindre kasting av mat og økt fokus på kildesortering i Hedmark.
 • UFT ønsker at det fremmes lokalmat og lokale produkter.
 • UFT er for et grønt miljø.
 • Ungdommens Fylkestings egne møter bør være mest mulig miljøvennlige.
 • UFT ønsker å få næringer til å utnytte fornybar energi.
 • UFT ønsker utvikling av flere bioenergianlegg i Hedmark.
 • UFT ønsker at minst mulig matjord og skog går tapt.

Annet

 • UFT ønsker et utbredt bredbåndsnett med god dekning.
 • UFT ønsker bedre 4G i hele Hedmark
 • UFT skal alltid bidra til å bryte ned fordommer og fremmedfrykt.
 • UFT ønsker aktiv integrering av unge asylsøkere, samt økt kompetanse og kunnskap rundt asylsøkere. Fortsette arbeidet med aktiv integrering av unge asylsøkere, og sørge for å skape mer engasjement hos ungdom
 • UFT skal promotere informasjonssider for ungdom – som for eksempel ung.no.
 • Fremme fokus og åpenhet rundt psykisk helse.
 • UFT ønsker at Hedmark blir et attraktivt fylke for ungdom, småbarnsfamilier og studenter å bosette seg i.
 • UFT ønsker at personer med nedsatt funksjonsevne skal få en lettere hverdag.

 

Vedtekter for Ungdommens fylkesting i Hedmark

Gjeldende vedtekter ble vedtatt av Hedmark fylkesting i møte 12. desember 2016, sak 78/16, etter forslag fra Ungdommens Fylkestings møte 1. oktober 2016.

 §1 Navn, formål og myndighetsområde

a) Organets navn er Ungdommens fylkesting i Hedmark (forkortet UFT).

b) Formålet med Ungdommens fylkesting er at ungdom i Hedmark skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler.

c) Ungdommens fylkesting er et rådgivende organ for Hedmark fylkeskommune. Ungdommens fylkesting skal ha et lederutvalg, arbeidsutvalg, tre satsningsområder og det skal settes ned utvalg etter behov. Ungdommens fylkesting og dets underorganer skal uttale seg i fylkeskommunale saker av stor og spesiell betydning for ungdom. Dette gjelder blant annet fylkesplanen, utdanningsaker, kultursaker, samferdselssaker og forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Så langt det er praktisk mulig skal fylkeskommunen bidra til å innhente uttalelse fra Ungdommens fylkesting eller dets underorganer i slike saker.

d) Ungdommens fylkesting eller dets underorganer kan på eget initiativ ta opp saker som angår ungdom i Hedmark. Fylkesrådet skal da ta opp disse sakene til behandling.

e) Ungdommens fylkesting vedtar en årlig fordeling av midler til ungdomstiltak. Prioriteringer skal følge de til enhver tid gitte kriteriene for tildeling.

f) Vedtak i Ungdommens fylkesting eller dets underorganer i saker under behandling i fylkeskommunale organer, skal følge saksdokumentene som vedlegg i sakens videre gang.

§2 Sammensetning

a) Ungdommens fylkesting oppnevnes årlig av Hedmark fylkesting. Organet skal bestå av 45 representanter derav to (2) representanter fra hver kommune samt leder av Ungdommens fylkesting. Hver representant har minst en personlig vararepresentant, men kommunene kan stille med til sammen høyst fire (4) vararepresentanter.

b) En (1) representant fra hver av de politiske ungdomsorganisasjonene som er representert i fylkestinget kan møte med tale- og forslagsrett.

c) De kommunale representanter med vararepresentanter skal velges for en periode på to år, med utskiftning slik at en av representantene velges hvert år.

d) Kommunenes representanter og vararepresentanter skal være nominert av det kommunale barne- og ungdomsråd, ungdomsråd eller lignende. I de kommuner hvor et slikt råd ikke finnes, skal kommunen nominere etter en demokratisk prosess blant ungdom i kommunen. Elevråd ved ungdomsskoler og videregående skoler, fritidsklubber og lokale ungdomsorganisasjoner bør trekkes inn i denne prosessen. Kommunene innstiller representanter ovenfor Hedmark fylkesting som anbefales å være en av hvert kjønn.

Invitasjon til å innstille representanter skal sendes kommunene og de politiske ungdomspartiene minst tre (3) uker før disse fristene.

e) Medlemmene i Ungdommens fylkesting kan velges fra det året man fyller 15 og til det året man fyller 23.

§3 Arbeidsutvalg

a) Ungdommens fylkesting velger et arbeidsutvalg (forkortes AU) på ni (9) personer, bestående av en (1) leder og to (2) nestledere samt seks (6) medlemmer, blant de frammøtte i salen som representerer en kommune. I tillegg velges det to (2) vararepresentanter til arbeidsutvalget, disse møter ved forfall. Om en person har vært medlem i arbeidsutvalget i den foregående perioden, faller kravet om å være representant fra kommune bort.

b) Arbeidsutvalget har ansvaret for den løpende kontakten med og arbeidet i fylkeskommunen mellom møtene i Ungdommens fylkesting. Arbeidsutvalget skal møtes minst 7 ganger pr. år. Under hastesaker kan telefonmøte eller videokonferanse være godkjent møteform. Arbeidsutvalget avgir årsberetning til Ungdommens fylkesting. Etter Ungdommens fylkestings behandling legges denne fram for Hedmark fylkesting. Medlemmene i arbeidsutvalget skal jevnlig få forelagt oversikter over saker som er til behandling i Hedmark fylkesting og fylkesrådet.

c) Arbeidsutvalget har ansvar for å organisere og innkalle til møter i Ungdommens fylkesting og setter opp forslag til dagsorden. Arbeidsutvalget skal kunne uttale seg på vegne av Ungdommens fylkesting mellom møtene i Ungdommens fylkesting i alle saker. Det skal understrekes at Ungdommens fylkesting ikke har drøftet saken der dette er tilfelle.

d) Vedtak i arbeidsutvalget gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Minst fem (5) av de møteberettigede må være til stede for at arbeidsutvalget skal kunne fatte vedtak og lederutvalget (LU) må være representert med en person.

e) Av arbeidsutvalgets medlemmer skal det være minst tre medlemmer fra hvert kjønn. Det bør også tilstrebes at alle regioner i fylket er representert i arbeidsutvalget.

f) Arbeidsutvalget har muligheten til midlertidig å konstituere nye arbeidsutvalgsmedlemmer ved frafall. Ungdommens fylkesting velger nye representanter til ledige verv ved neste stormøte.

§4 Møter og konstituering av arbeidsutvalget

a) Arbeidsutvalget skal bestå av en (1) leder og to (2) nestledere. Disse utgjør et lederutvalg. Lederutvalgets oppgaver er:

 • Innkallinger til møter i arbeidsutvalget
 • Uttale seg på vegne av arbeidsutvalget mellom møter
 • Forberede saker til arbeidsutvalget
 • Veilede og følge opp saker i råd og utvalg i Ungdommens fylkesting.
 • Rapportere til arbeidsutvalget etter sine møter

b) Arbeidsutvalget skal i tillegg til lederutvalget (LU) bestå av tre (3) komitéledere og tre (3) nestledere som har ansvar for hver sin sak fra handlingsplanen. Hver komitéleder skal ha ansvar for å følge opp hver sin komité i fylkestinget. Handlingsplanen skal bestå av tre (3) saker som velges på høstmøtet i Ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkestings medlemmer skal velge den saken de vil jobbe med.

c) Arbeidsutvalgets oppgaver er:

 • Forberede stormøter i Ungdommens fylkesting
 • Uttale seg på vegne av Ungdommens fylkesting mellom møter
 • Arbeide med sakene i handlingsplanen
 • Holde kontakt og fortsette arbeidet med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Ta tak i saker fra kommunerepresentantene og ungdomsrådene i fylket
 • Følge opp saker fra Hedmark fylkesting

§5 Møtene i Ungdommens fylkesting

a) Ungdommens fylkesting skal avholde minst to (2) stormøter i året. Begge møter bør ha minst to dagers varighet. Fortrinnsvis bør disse møtene avholdes i løpet av mars/april for vårhalvåret og oktober/november for høsthalvåret.

b) Møteinnkalling til stormøter i Ungdommens fylkesting skal sendes ut minst fire (4) uker før møte avholdes.

c) Ulike organisasjoner kan innvilges tale og forslagsrett etter spesielt vedtak i Ungdommens fylkesting. Arbeidsutvalget sender innkalling.

d) Det velges særskilt møteledelse for møtene.

e) Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Minst 40 % av Ungdommens fylkesting sine representanter må være tilstede for at vedtak skal være gyldige.

f) På vårmøtet velges to representanter - en av hvert kjønn - til en valgkomité som skal arbeide fram til høstmøtet for å innstille på neste års arbeidsutvalg. Hedmark fylkesting oppnevner på forhånd en representant til denne komiteen. Hedmark fylkestings representant kan ikke være leder av komiteen.

g) Dersom medlemmene av Ungdommens fylkesting skal forlate salen for en periode under møtene, må det søkes om permisjon gjennom møteleder. Ungdommens fylkesting innvilger eller avviser etter skjønn.

h) Ekstraordinært møte i Ungdommens fylkesting kan avholdes om arbeidsutvalget finner det påkrevet, eller om 1/3 av medlemmene krever det. Om Hedmark Fylkeskommune skal dekke de økonomiske kostnader til ekstraordinære møter, må disse godkjennes av fylkesrådet.

i) Ved alle arrangementer arrangert av Ungdommens fylkesting skal det være rusmiddelforbud under hele arrangementet. Heller ikke der møtet varer over flere dager skal rusmidler benyttes av deltakerne.

j) Under alle ordinære møter i Ungdommens fylkesting bør det arrangeres en ”Ungdommens spørretime”, hvor representanter for Hedmark fylkeskommune besvarer eventuelle spørsmål fra deltakerne.

k) Det skal ved alle stormøter i Ungdommens fylkesting, settes ned en desisjonskomité.

§6 Skolering

a) Det skal gjennomføres en grunnleggende skolering for alle medlemmer av Ungdommens fylkesting som ikke har vært gjennom dette tidligere. Skoleringen skal inneholde bl.a. informasjon om Hedmark fylkeskommune og arbeidsmetoder for Ungdommens fylkesting.

b) Det skal hver høst avholdes et kurs i tale- og debatt-teknikk for Ungdommens fylkesting.

§7 Økonomi og administrasjon

a) Fylkesrådet stiller sekretariat for Ungdommens fylkesting og arbeidsutvalget. Dette skal sørge for at protokoll føres og bistå med andre løpende oppgaver etter behov. Ungdommens fylkesting ved arbeidsutvalget skal være med i prosessen når sekretær skal tilsettes.

b) Ungdommens fylkesting og dets underorganer kan også invitere politikere og administrasjon til sine møter ved behov for orienteringer, spørsmål og diskusjon. Under Ungdommens fylkestings møter skal det alltid være politisk og administrativ representasjon fra Hedmark fylkeskommune til stede.

c) Hedmark fylkesting og fylkesrådet kan invitere representanter fra Ungdommens fylkesting og dets underorganer til å delta i møter med tale- og forslagsrett etter behov. Ungdommens fylkesting og arbeidsutvalget kan også anmode om å få møte med slike rettigheter i fylkeskommunale organer.

d) Ungdommens fylkesting og arbeidsutvalget har rett til innsyn i alle saksdokumenter som ligger innenfor Ungdommens fylkestings virkeområde. Denne retten inntrer når saken er framsendt til politisk behandling. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger gjelder tilsvarende som for behandling i Hedmark fylkesting.

e) Reise- og møteutgifter dekkes av Hedmark fylkeskommune etter regler i § 7 dersom ikke annet er særskilt bestemt.

f) Det skal føres protokoll fra alle møter i Ungdommens fylkesting sine komiteer, råd og utvalg. Protokollen fra Ungdommens fylkesting sendes Ungdommens fylkesting sine representanter, arbeidsutvalget og fylkesrådet senest 1 måned etter Ungdommens fylkesting sitt møte. Alle protokoller skal publiseres på hjemmesiden til Ungdommens fylkesting.

g) Ungdommens fylkestings sekretariat vil der det er mulig sende ut protokoller og referater digitalt.

§8 Godtgjørelser

a) Reise- og diettgodtgjørelser for medlemmer og personer med møterett i Ungdommens fylkesting og dets underorganer dekkes etter statens regulativ og retningslinjer. Det gis forøvrig ikke mer i nattillegg enn hva det koster med overnatting på det aktuelle overnattingsstedet.

b) Tapt arbeidsfortjeneste dekkes mot bekreftelse fra arbeidsgiver med inntil kr 1500,-pr. dag og kr 200,- pr time.

c) Leder av Ungdommens fylkesting får kompensasjon til dekning av telefon- og datautgifter tilsvarende en fylkestingsrepresentants kompensasjon. Nestlederne kompenseres med halvparten av dette.

§9 Vedtektsendringer

a) Forslag på endringer av vedtektene må være sendt inn minst to (2) uker før møtet i Ungdommens fylkesting.

b) Vedtektsendringer vedtas i Hedmark fylkesting, etter behandling i Ungdommens fylkesting.

c) Hedmark fylkesting kan foreslå vedtektsendringer som skal behandles av Ungdommens fylkesting.

Ordbok for Ungdommens fylkesting

De fleste miljøer har noen spesielle ord som de bruker om det som angår dem. Sånn er det også i UFT. Her finner du en oversikt over hva ordene betyr.

Ordboken er delt i tre: Ord som gjelder Ungdommens fylkesting, for fylkestinget, knyttet til debatt og avstemming og internasjonale samarbeidsforum.

Ungdommens fylkesting

Arbeidsutvalg (AU): På høstmøtet i UFT velges 11 representanter som skal jobbe med handlingsprogrammet gjennom hele året. Her er det leder, nestledere, komiteledere og –nestledere samt to vararepresentanter.

Dagsorden: Er et slags program for dagen, som viser rekkefølgen saker vil bli diskutert i.

Delegat: To representanter fra hver kommune er valgt inn som delegater til UFT, disse to har stemmerett.

Desisjonskomitè: En desisjonskomitè skal se til at UFT til en hver tid følger vedtektene sine.

Formelt antrekk: Til middag lørdag på stormøtene skal man alltid kle seg opp, dette innebærer kjole og dress/skjorte, ikke joggedress ;-)

Forretningsorden: En oversikt over reglene som gjelder på møtet.

Forslagsrett: Dette innebærer at du kan fremme forslag til endringer eller tillegg. Forslagene må fremmes fra talerstolen og leveres skriftlig til ordstyrerbordet.

Konstituering: Dette gjøres for å offisielt åpne møtet, herunder velges ordstyrere, tellekorps, desisjonskomitè osv. (Konstitueringens innhold finner du bak på møteprogrammet.)

Komitéer: Det er pr. i dag tre komiteer i UFT som jobber med hvert sitt tema. Alle representanter må velge seg en komite de vil jobbe med.

Lederutvalg(LU): Leder og de to nestlederene utgjør lederutvalget, som styrer både UFT og arbeidsutvalget.

Nattevakt: Under hvert møte har vi en nattevakt som er ansvarlig for at alt går rolig for seg. Denne personen er som regel en voksen, og romnummer og telefonnummer vil bli oppgitt slik at alle kan få kontakt med denne personen om det skulle skje noe.

Observatør: Fra hver kommune kan det i tillegg til to delegater velges opp til 4 observatører. Disse har ikke stemmerett, men de har tale- og forslagsrett i ungdommens fylkesting.

Ordstyrer: Ordstyrerbordet er de som leder hele møtet, og kan finnes helt fremst i rommet. Dette er som regel leder og nestledere.

Plenum: Kort sagt å ta noe i fellesskap.

Programkomitè: På vårmøtet velges en programkomitè som skal jobbe med handlings- og prinsipprogram frem til høstmøtet, hvor det skal vedtas. De skal kort sagt utforme et forslag.

Protokoll: Protokollen er referatet fra stormøtene.

Redaksjonskomitè: En redaksjonkomitè velges for det enkelte møtet, for å jobbe med de uttalelsene som kommer inn. Dette innebærer rettskriving, sammenslåing og lignende. De skal også komme med en anbefaling på om uttalelsen bør vedtas eller ikke.

Talerett: Alle som møter i UFT, bortsett fra gjester(som ungdomspartier og UFT fra andre fylker), har talerett. Dette innebærer at man kan si det man mener om en sak, både gjennom replikk og innlegg.

Tellekorps: Tellekorps velges for det enkelte møtet, og deres oppgave er rett og slett å telle antall stemmer, både under håndsopprekning og ved skriftlig votering.

Valgkomitè: Komiteen velges på vårmøtet for å jobbe med å finne det best egnede Arbeidsutvalget som skal velges på høstmøtet. Valgkomiteèn har tre medlemmer, og en av de er representant fra Fylkestinget.

Vedtekter: Vedtekter er et ”styringsdokument” som sier noe om reglene for UFT, hvordan møtene skal gjennomføres og hvem som kan være representanter.

Vekkekomitè: Til hvert møte velges en vekkekomitè som sørger for at ingen forsover seg til møtet;-)

Årsrapport: Mot slutten av hvert UFT-år(som slutter på høsten) skal det utformes en årsrapport som legges frem både for UFT og for det voksne fylkestinget.

Debatt og valg:

Generell debatt: Når det kjøres generell debatt er dette en diskusjon hvor du kan melde deg til å si din mening, eller kommentere på andres. I en debatt holdes alle innlegg og replikker fra talerstolen.

Innlegg: Du tegner deg til innlegg i en debatt h is du har noe du vil si om saken. Du melder deg til innlegg hvis du vil snakke om noe som ikke er blitt snakket om før, ikke hvis du vil kommentere noe som har blitt sagt.

Innstilling: Til en sak har AU som regel forberedt en innstilling til vedtak. Dette er et forslag til hva man kan stemme på, men i en debatt kan det gjerne komme frem andre forslag.

Legge til grunn: Under votering mellom to alternativer blir ett av de lagt til grunn. De som er uenig med det som legges til grunn må vise dette ved å aktivt vise stemmetegn.

Replikk: Når noen har holdt et innlegg fra talerstolen, og du er uenig i dette, kan du tegne deg til en replikk, altså en kommentar. Vanligvis tegner man seg ikke til replikk hvis man er enig, og de som har en replikk får komme opp på talerstolen rett etter innlegget. Du kan ikke tegne deg til replikk på en replikk, men innleggsholder får komme med en svarreplikk.

Saksopplysning: Dersom noen under debatten har sagt noe som er ukorrekt, kan du ta en saksopplysning for å komme med en kort faktaopplysning til saken. Opplysningen skal være kort og forklarende.

Sette strek: Møteleder kan i debatten opplyse at det vil settes strek i debatten. Det vil innebære at du ikke lenger kan tegne deg til innlegg, men det kan komme replikker til det avsluttende innlegget, men dette må da være relevant.

Stemmeberretigede: Dette er delegatene som har stemmerett i UFT. Disse telles opp ved møtestart.

Tegne seg til debatt: Gi beskjed til ordstyrer om du vil si noe.

Vedtak: Det som blir bestemt eller avgjort.

Votering: Avstemming, den måten man kommer frem til et vedtak. Delegatene har stemmerett og avgjør hvilket forslag man skal gå for.

Hedmark fylkesting:

Fylkesordfører: Fylkesordføreren er lederen av det voksne fylkestinget. I Hedmark er dette Arnfinn Nergård (SP), fylkesvaraordfører er Gunn Randi Fjæstad (AP).

Fylkesråd: Hedmark har parlamentarisk modell, som vil si at vi har et slags Storting og en Regjering, som tilsvarer Fylkestinget og Fylkesrådet. Fylkesrådet består av Per Gunnar Sveen (AP), Thomas Breen (AP), Anne Karin Torp Adolfsen (AP) og Aasa Gjestvang (SP).

Fylkesting: Fylkestinget er som nevnt tilsvarende Stortinget, og her er alle partiene i Hedmark representert. Disse blir valgt inn hvert fjerde år.

Internasjonalt samarbeid:

AER: Assembly of European Regions.

BSSSC: Baltic Sea States Subregional Co-operation.

ØstSamUng: Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk.

Reiseregninger, fylles ut etter hvert møte

Reiseregning for medlemmer av fylkeskommunale styrer.docx

Reiseregninger sendes inn etter hvert møte til:

UFT, postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, eller du tar kopi av reiseregningen og alle kivtteringene og sender dem til koordinator på Messenger eller epost.

Reiseregninger må komme senest to dager før månedsskiftet for å kunne bli utbetalt ca den 12. i neste måned.

Har du kjørt bil til møtet? For å få dekket kjøreutgifter må det være klarert med koordinator eller leder i UFT før møtet. Hvis det ikke er klarert, skriver du at du har kjørt og at du ber om å få tilbakebetalt beløpet for kollektivreise og skriver beløpet for buss/ togbillett.

Er kjøringen avtalt, og du er blitt kjørt av foresatte? Da fører du opp antall kilometer den voksne har kjørt som km godkgjørelse og for passasjer skriver du antall kilometer du har sittet på eventuelt også antall kilometer for hver av andre passasjerer som skulle til samme møtet. Skriv også navnene deressammen med ditt i feltet "passajser ved bruk av egen bil".

Lyst til å representere kommunen din i Ungdommens fylkesting?

Hvert år velger alle kommuner i Hedmark medlemmer til Ungdommens Fylkesting: en representant og to vararepresentanter. 

Representantene og varaene velges for to år av gangen, sånn at hver kommune til en hver tid har to representanter og fire vararepresentanter mellom 15 og 23 år. Det er ungdomsrådene eller liknende som velger representantene. (Fritt etter UFTs vedtekter)

Lurer du på hvorfor vi har Ungdommens Fylkesting?

Formålet med Ungdommens Fylkesting er at ungdom i Hedmark skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler.

Om du melder seg til vervet, kan du få følgende muligheter:

 • Du har mulighet til å påvirke din egen framtid og framtida for ungdom i kommunen og i hele fylket 
 • Du representere alle ungdommene i din kommune
 • Du kan ta opp ting som ungdom er opptatt av i kommunen din 
 • Du lærer masse om demokrati, påvirkning, møteorganisering og argumentering, og får nye utfordringer
 • Du blir kjent med mange spennende og hyggelige mennesker fra hele fylket som er engasjerte og som opptatte av noe av det samme som deg
 • Du blir invitert på samlinger 3-4 ganger i året
 • Det er alltid voksne til stede som kan hjelpe deg om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til - dette er trygt
 • Noen blir valgt inn i arbeidsutvalget og får være med på mer av dette!
 • Du kan få en fin referanse når du skal søke jobb

Vi ser til at alle føler seg hjemme på møtene våre, selv om de ikke kjenner noen i fra før av: Ungdommens Fylkesting er gøy og gir gjerne mersmak. Representanter stiller gjerne i flere perioder fordi de trives i gjengen,- og enkelte synes det gjør vondt å gi fra seg plassen når perioden er over.

Helt øverst på denne siden finner du informasjon til nye representanter og vararepresentanter.

Medvirkningsorganet for ungdom i din kommune bestemmer hvem som skal representere kommunen. Ønsker du å melde deg som representant? Sjekk møtekalenderen vår og se om du kan delta på møtene våre, du finner møtekalenderen lenger opp på denne siden. Deretter sender du en epost til sekretæren i ungdomsrådet ditt:

Koordinatorer i kommunene

Anette Friis Pedersen, Alvdal

Anita Olsson, Eidskog

Leif-Terje Solbakken, Elverum

Kjell Erik Joten, Engerdal

Jens Jørgen Jensen, Folldal

Anne Marte Stemsrud, Grue

Marian Skutlaberg, Hamar

Tor Inge With, Kongsvinger

Marius Birkeland Nielsen, Løten

Gro Irene Holt og Lasse A. Weckhorst, Nord-Odal

Jon Ola Kroken, Os

Norvald Illevold og Øystein Wien, Rendalen

Liv Berit Edvardsen, Ringsaker

Else Bjørke, Stange

Jørund Hjeltnes Langdal, Stor Elvdal

Guro Kåsin Vangen, Sør-Odal

Ragnhild Aashaug, Tolga

Beathe Helen Sande, Trysil

Morten B Often, Tynset

Per Arnesen, Våler

Lars Stensberg, Åmot

Jan Bjerktun, Åsnes

Vi i Ungdommens fylkesting er en fin gjeng samfunnsengasjerte og hyggelige ungdommer - som gjerne vil ha med flere :-)

Det du ikke finner her, sender du koordinatoren vår en e-post om:

Koordinator for UFT er Janne Vikerødegården.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?