For alle unge

Sist oppdatert 18.01.2018
Støtte til aktiviteter for ungdom

I 2019 deler Ungdommens fylkesting ut 114.000 til aktiviteter for ungdom rundt om i fylket.

Søknadsfristen er 1. mars

Formål:

Formålet med tilskuddet er å støtte åpne møteplasser for ungdom eller aktivitetsfremmende tiltak for ungdom. Tilskuddet bør også bidra til aktivitet i og rekruttering til lokale ungdomsråd.

De som kan søke:

Organisasjoner for eller med ungdom, enkeltpersoner eller grupper i Hedmark som ønsker å gjøre en innsats for ungdom i alderen 13 til 25 år.

Organisasjoner som søker må ha en demokratisk oppbygning og være åpen for alle i riktig aldersgruppe.

Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som systematisk begrenser enkeltmenneskers rettigheter som følger av etnisitet, kjønn, legning eller øvrige grunner til å forskjellsbehandle et individ.

Dette kan det søkes midler til:

 • Tiltak i Hedmark for ungdom mellom 13 og 25 år
 • Tiltak som kommer en større gruppe ungdom til gode
 • Det gis ikke tilskudd til drift
 • Hva legger UFT vekt på?
 • Tiltak og søknader som involverer lokale ungdomsråd blir prioritert
 • UFT prioriterer søknader fra nye søkere og til nye formål
 • Aktivitetsfremmende tiltak

Søknaden må inneholde:

 • Hvem som søker
 • Hva penger skal brukes til; handlingsplan
 • Budsjett
 • I søknaden må det oppgis totalkostnaden for tiltaket, om søker har egne midler, om søker vil få tilskudd andre steder, og om ungdom /andre stiller opp med dugnadsinnsats.

Søknader som er poststemplet etter søknadsfristen blir ikke behandlet.

Regnskap og rapport sendes Ungdommens Fylkesting etter gjennomført tiltak og før 1. oktober.

Kriteriene for tildeling ble sist oppdatert 12.11.2017.

Søknaden må leveres via elektronisk søknadsskjema.

Logg deg inn med BankID og skroll deg ned til Ungdommens fylkesting, søknadsskjema for midler til ungdomsaktiviteter.

Trygt hjem

Ring 625 888888 for å bestille taxi hjem. Her finner du mer informasjon.

Innledning
Dette dokumentet omfatter retningslinjer for ”Trygt hjem” i Hedmark. Prosjektet finansieres av Hedmark fylkeskommune gjennom Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) og egenandel fra passasjerene. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med drosjenæringen i Hedmark.

Mål
”Trygt hjem” er et tiltak i Hedmark fylkes trafikksikkerhetsplan.
Målet med ordningen er å få ungdom trygt hjem om natta i helgene ved hjelp av offentlig transportmiddel. Taxi er et trygt alternativ til det å haike med ukjente eller sitte på med uerfarne sjåfører.

Målgruppe
Ordningen gjelder for ungdom i Hedmark i alderen 15 til 21 år.
Det skal vises legitimasjon ved påstigning i drosjen.

Om ordningen
Ordningen gjelder hjemkjøring natt til lørdag og natt til søndag.
Ordningen gjelder i tillegg i romjulen fra 25. desember til og med natt til 1. januar, natt til skjærtorsdag og langfredag i påskeuka, natt til 1. mai og natt til 17. mai.
NB! Natta begynner klokka 24:00.
Hjemreise skal skje mellom klokka 24:00 – 03:00, tidspunkt avtales ved bestilling.
Bestilt taxi venter maks 10 minutter etter avtalt avreisetid.

Ordningen gjelder innen egen kommune og fra nabokommune/regionsenter i egen region:
Fra Hamar kan kjøres til Stange, Løten og Ringsaker.
Fra Kongsvinger kan kjøres til Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue og Åsnes.
Fra Elverum kan kjøres til Våler, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal.
Fra Tynset kan kjøres til Tolga, Os, Rendalen, Alvdal og Folldal.

I tillegg:
For ungdom i Ringsaker gjelder ordningen også hjemkjøring fra Lillehammer og Gjøvik.
For ungdom i Os kommune, Tolga kommune og Tynset kommune gjelder ordningen også hjemkjøring fra Røros.
For ungdom i Åsnes gjelder ordningen også hjemkjøring fra Elverum.
For ungdom i Engerdal gjelder ordningen også hjemkjøring fra Tynset.

Transport som krysser flere kommune-/regiongrenser kan avtales ved spesielle, varslede arrangementer.
Festivaler, fester arrangert av ulike ungdomsorganisasjoner og offentlig annonserte danse-/utefester anses som varslede arrangementer.
Ved slik transport stilles det krav om minimum 10 passasjerer. Veiledende maksimal kjørelengde er 80 kilometer.

I forbindelse med planlagte arrangementer som festivaler, skoleavslutninger og russefester i regi av ungdomsorganisasjoner/russestyre kan ordningen benyttes på andre dager enn de som er gjeldende i retningslinjene. Arrangementsansvarlig informerer lokal taxisentral om arrangementet på forhånd. Ved slik transport skal det anmerkes på taxislippen hvilket arrangement transporten gjelder.

Arrangementer som krever ekstra transportkapasitet må varsles senest 14 dager før arrangementet finner sted. Trasè for busstransport fastlegges og informeres om på forhånd, og suppleres med taxi der dette anses nødvendig.

Bestilling av transport
Transport må bestilles innen klokka 20:00 samme kveld som ordningen skal benyttes.
Det oppgis navn og fødselsdato på passasjerene og telefonnummer til minst en kontaktperson som er med på reisen.

NB! Trygt hjem har eget telefonnummer 625 88 888, som benyttes i hele Hedmark! På Tynset kan eget telefonnummer til Even Halvorsen benyttes.

Også passasjerer som skal hentes utenfor fylkesgrensen (Lillehammer, Gjøvik, Røros) bestiller på 625 88 888.

Taxi Hedmark har ansvar for å samordne transporter fra samme arrangement hos sine sjåfører.

Det må være minimum tre passasjerer som skal hjem til samme område. Hva som utgjør et aktuelt område vurderes ut fra lokal kunnskap om bosetting og geografi.

Egenandel
Ungdommen betaler en egenandel på 69 kroner per person for hjemtransporten.
På røde dager - natt til andre og tredje juledag, natt til 1. januar, natt til langfredag, påskelørdag og første påskedag, samt natt til 1. mai, 17.mai og første pinsedag settes egenandelen til 100 kroner.

Passasjerer som ”møter opp” for å benytte tomme seter i transport betaler 200 kroner. Samtlige passasjerer skal være i målgruppa 15 – 21 år.

----

Reviderte retningslinjer er vedtatt av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg 25. februar 2009.
Egenandel endret til 75 kroner etter vedtak i Hedmark fylkesting 16. desember 2009.
Sist oppdatert 24.11.2011
Sist oppdatert i juni 2013.
Egenandelen endret til 50 kroner fra 1. januar 2014 etter vedtak i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg 28. november 2013.
Retningslinjene er oppdatert i januar 2014.
Reviderte retningslinjer er vedtatt av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg 22. mai 2014.
Retningslinjene sist revidert av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg 28. november 2014.
Retningslinjene er sist revidert av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg 10. februar 2015.
Retningslinjene er sist revidert av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg 1. mars 2018.

Utfordringer med læremiljøet ved skolen?

Vi har elev-, lærling og mobbeombud for elever i videregående skole i Hedmark. Ta kontakt på Facebook da vel? Ombudet kan nås på epost.

Fra høsten 2018 opprettes også mobbeombud for grunnskolen og barnehager.

www.udir.no/nullmobbing er for deg som vil unngå mobbing.

Kulturkortet for ungdom i Hedmark

finner du på Facebook.

Lurer du på hva du skal bli?

Sjekk utdanning.no

Noe du lurer på om kropp og sex? 

Sjekk ut www.ung.no: her finner du informasjon om rettigheter, muligheter og plikter som ungdom.

Uke 6 er et gratis undervisningsopplegg laget av Sex og Politikk for grunnskolen og videregående. Be gjerne skolen din om å bruke materiellet.

Amathea har kontor på Hamar og tilbyr gratis veiledning og kan bidra gratis i seksualundervisningen på skolen din. 

Nettvett??

Tips om nettvett til barn og unge, fra Redd Barna.

Opplæring i påvirkningsarbeid og samfunnsengasjement

UFT har god erfearing med å bruke rollespill som opplæringsmedtode. Vår erfaring er at aktiv deltagelse gir en dypere forståelse for politiske påvirkningsprosesser. Meld deg som representant til UFT om du ønsker å lære mer!

 • Ungdommens fylkesting (UFT) har laget en lærerveileder for demokrati og økt samfunnsengasjement i skolen.
 • Kommunenes sentralforbund (KS) tilbyr Kommunespillet om du besøker Oslo. Arbeidsutvalget i UFT har besøkt dem et par ganger og vært godt fornøyd med spillet. Dere bør være minst 10 deltakere. Tidsramme ca to timer inkludert en matbit. Les om kommunespillet på KS sine nettsider.
 • I 2017 har KS lansert et rollespill med fulle instrukser på Internett, b.stem. Denne er utformet med tanke på bruk i klasserommet. Les mer om b.stem.
 • Alibier AS er et firma som spesialiserer seg i bruk av rollespill og deltagende metode. De selger rollespill for å lære ungdommer om lobbyvirksomhet. Tidsramme er ca 4 timer og kan gjennomføres i din kommune. 

Savner du lenker eller annen informasjon, så gi beskjed. Vi oppdaterer så fort vi kan ;-)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?