Saker på høring

Her finner du de sakene som til enhver tid er på høring.
Sist oppdatert 06.03.2018

Handlingsprogram for regionplan for Røros bergstad og Circumferensen

Fylkesrådet vedtok 28.5. 2018  (sak 90/18) å sende på høring handlingsprogram for Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen. Regionplanen, som er felles for de to fylkene, ble vedtatt i 2011, og er førende for hvordan Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner forvalter verdensarvområdet. Planen realiseres gjennom toårige handlingsprogram. Handlingsprogrammet har vært oppe til behandling i verdensarvrådets faggruppe, og i Verdensarvrådet.


Høringsfristen som ble vedtatt i fylkesrådet er etter administrativt vedtak forlenget fram til 20. august 2018.

Innspill til høringen sendes til postmottak@hedmark.org 

Regionplan for Røros bergstad og Circumferensen - handlingsprogram for 2019 -2021- høringsutkast.pdf

Lenke til regionplanen og fylkesrådets behandling 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?