Ansvarlig enhet

Kontaktpersoner

Folkehelse

Folkehelseloven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet:

  • Utjevning av sosiale helseforskjeller
  • Helse i alt vi gjør
  • Bærekraftig utvikling
  • Føre-var
  • Medvirkning