Prosjekt Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Vi legger til rette for at barn og unge skal få oppdage hvor godt de liker sjømat.
Sist oppdatert 16.01.2018

 

Haugenstykket Barnehage, Tromsø. Foto: Ørjan Bertelsen

Hva er fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Vi legger til rette for at barn og unge skal få oppdage hvor godt de liker sjømat. Hedmark fylkeskommune arrangerer Fiskesprellkurs som en del av det regionale folkehelsearbeidet.

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Sett fra et helsemessig synspunkt vil det være gunstig hvis forbruket av fisk og annen sjømat øker, spesielt blant barn og unge. Gjennom gratis kurs og inspirasjonsmateriell skal Fiskesprell bidra til å øke kunnskapen om sjømatens rolle i kostholdet, og kompetansen om tilberedning av sjømat blant de som jobber med barn og unge, og barna og ungdommene selv.

 

Hvem er Fiskesprell for?

Fiskesprell har tilbud til barnehager, skoler, barn og unge og foreldre over hele landet. Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis.

Fiskesprell har gratis kurstilbud for:

  • ansatte i barnehager og skolefritidsordninger
  • lærere i mat og helse i grunnskolen
  • studenter ved grunnskole- og barnehagelærerutdanningene
  • elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen på videregående skole

Andre tilbud fra Fiskesprell: 

  • Råvarestøtte til foreldrearrangementer der det tilberedes og serveres sjømat.
  • Råvarestøtte til kollegamøte med tilberedning av Fiskesprell-retter. Eksklusivt for deg som har deltatt på Fiskesprell-kurs.
  • Råvarestøtte og materiell til grunnskoler som har praktisk undervisning i mat og helse.
  • Råvarestøtte til arbeidslivsfag i ungdomsskolen, for undervisningsopplegg med tilberedning av sjømat.

Les mer om kurs og andre tilbud fra Fiskesprell

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og fiskesalgslagene i Norge. Tiltaket er basert på, og i tråd med Helsedirektoratets kostråd.

Fiskesprellkurs 2019 i Hedmark

Høsten 2019 skal det arrangeres fiskesprellkurs for barnehager/SFO i Trysil og på Tynset. Vi legger ut informasjon fortløpende når planen for disse kursene er klar.

TRYSIL 1. OKTOBER

Vi inviterer til fiskesprellkurs trinn 2 Trysil 1. oktober 2019 for barnehage- og SFOansatte i Elverum, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot og Engerdal. Ta gjerne kontakt om du ønsker å delta men ikke jobber i disse kommunen:

Invitasjon til kurs Trysil 011019.pdf

Klikk på lenken for å melde deg på: PÅMELDING TRYSIL

TYNSET 22. OKTOBER

Vi inviterer til fiskesprellkurs trinn 2 på Tynset 22. oktober 2019 for barnehage- og SFOansatte i Tynset, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Alvdal. Ta gjerne kontakt om du ønsker å delta men ikke jobber i disse kommunen:

Invitasjon til fiskesprellkurs Tynset 221019.pdf

Klikk på lenken for å melde deg på: PÅMELDING TYNSET

Ta kontakt om din barnehage ønsker fiskesprellkurs: folkehelse@hedmark.org

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?