Fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket er et regionalt utviklings- og kompetansesenter for fylkets biblioteker.
Sist oppdatert 12.01.2018

Kompetanseheving

Vil du styrke din kompetanse? Fylkesbiblioteket tilbyr deg kurs, møter og andre arrangementer.
Påmelding til kurs, møter og konferanser blir lagt ut på de enkelte arrangementene. Forslag og ønsker om andre kurs sendes per e-post til fylkesbiblioteket@hedmark.org

Finn kurs og andre arrangementer i kalenderen

Tilskudd til kompetanseheving i bibliotek

Våre tjenester

Rådgiving og veiledning

Trenger du hjelp eller råd om bibliotekutvikling til folkebibliotek eller (videregående)skolebibliotek? Vi kan bidra til prosjektarbeid, idéutvikling og søknadsveiledning, eller gi råd om hvor og hvordan du kan søke støtte. 
Vi veileder også kommuner i tolkningen av kvalifikasjonskravet for ansatte i folkebibliotek.

Fylkesbibliotekets konferanser

Tilskudd til kompetanseheving i bibliotek

Transportordning og fjernlån

Norske bibliotek inngår i et felles fjernlånssamarbeid hvor vi stiller mediesamlingen vår tilgjengelig for alle landets innbyggere.

Nasjonale retningslinjer for fjernlån

Transportordningen frakter materiale rundt i fylket og ut av fylket. Ordningen omfatter alle folkebibliotekene, Høgskolebiblioteket i Innlandet, fylkesbiblioteket, og flere bibliotek i videregående skole, samt noen museer. Det er fylkesbiblioteket som administrer avtalen. Det er Norsk bibliotektransport som frakter medier for oss.

Ruteoversikt Norsk Bibliotektransport

Meld fra om feil og avvik

Nasjonalbibliotekets BaseBibliotek finner du adresser og biblioteknummer til norske bibliotek

Samsøk/biblioteksøk

SamsøkHedmark er et felles søk inn i bibliotekenes samlinger. Vil vil fase denne tjenesten ut når Biblioteksøk fra Nasjonalbiblioteket er ferdig utviklet. Biblioteksøk gir lånere og bibliotek en felles inngang til norske bibliotekkataloger.

https://bibliotekutvikling.no/ressurser/biblioteksok/

https://bibsok.no/

E-bøker

Bibliotekene i Hedmark har siden sommeren 2014 tilbudt utlån av e-bøker til alle sine innbyggere.

Fylkesbiblioteket er ansvarlig for avtale på teknisk løsning og avtale om innkjøp av e-bøker. I Hedmarkkonsortiet deltar alle folkebibliotekene, og fire av bibliotekene i videregående skole og fylkesbiblioteket. 

Alle deltakende bibliotek avgir 5 % av sitt mediebudsjett til innkjøp av e-bøker. Vi har innkjøpsavtale med Biblioteksentralen. Hedmark har tre innkjøpsgrupper som administrerer innkjøpene på vegne av alle bibliotekene i fylket. Hedmark mottar i tillegg e-bøker gjennom innkjøpsordningen til Norsk Kulturråd.

Fra 1. januar 2018 gjelder ny innkjøpsmodell for e-bøker. Modellen for innkjøp av e-bøker kan du lese om hos Nasjonalbiblioteket

Leseappen vi bruker er eBokbib

Løsningen BlueStacks for bruk av eBokbib på PC og Mac 

Vanlige spørsmål om eBokbib kan du finne svar på her hos eBokBib

Prosjekter

Fylkesbiblioteket jobber mye prosjektbasert. Våre pågående prosjekter har hovedsakelig fokus på litteraturformidling, leseglede og lesestimulering. Vi samarbeider ofte med andre partnere. 

Boklek

Gjennom Boklek kan alle skolestartere i Hedmark og Oppland oppdage boka gjennom å lytte, tegne, dikte og fortelle. Boklek er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, fylkesbiblioteket i Hedmark, Oppland fylkesbibliotek og alle folkebibliotek i fylkene.
Boklek er støttet av Gjensidigestiftelsen og Eidsiva.
http://litteraturfestival.no/pegasus/boklek/

Kultur på tur
Litteraturer

Prosjektet Litteraturer skal formidle litteratur i Hedmark på en ny måte, på nye medier og der folk ferdes. 

Prosjektet skal skape digitale vandringer igjennom en forfatters litterære produksjon og liv. En slik digital vandring vil være en presentasjon/digitalutstilling som via tekst/lyd/bilde/musikk lar publikum “vandre” igjennom forfatterens liv. 

Deretter skal denne digitale vandringen også kobles til tilrettelagte fysiske vandringer i Hedmark med fokus på formidling av Hedmarks forfatterne og deres forfatterskap. Viktige steder knyttet til forfatterens liv og forfatterskap, steder og naturelementer som er sentralt for forfatteren blir turdestinasjoner. Selve formidlingen vil her skje via smarttelefon.

Sommerles

Sommerles er en digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer fra 1. juni til 31. august. På sommerles.no kan du registrere bøkene du leser, samle poeng, få kule premier og lesetips, lese den eksklusive sommerlesfortellingen, løse oppgaver og følge med på hva vennene dine leser. 

Lesesørvise
Leseombud/Bok til alle
Oshikoto - Read in Cafe

Hedmark fylkeskommune har en samarbeidsavtale med Oshikoto regionen i Namibia om utvikling innen museum, skole og bibliotek.
Biblioteksamarbeidet fokuserer på å skape en positiv lesekultur blant barn og unge i Oshikoto. Prosjektet Read in cafe er basert på et prosjekt med samme navn fra Hamar Katedralskole. I prosjektet samarbeider skolebiblioteket, folkebiblioteket og lærere for å motivere og legge til rette for leseglede, fordi fritidslesing er viktig for barns lesekompetanse. Prosjektet har eget nettsted https://readincafe.wordpress.com/

Webløft

Webløft® er navnet på nettside-prosjektet, som ble initiert av de seks fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Østfold, i perioden 2015-2017. Nasjonalbiblioteket ga flerårig tilskudd til prosjektet fra sine prosjekt- og utviklingsmidler. Løsningen har fokus på fri, åpen programvare og utvikling og fri tilgjengeliggjøring av annet bibliotekrelatert materiale.

I Hedmark er bibliotekene i Trysil, Åsnes, Åmot, Engerdal, Alvdal, Stor-Elvdal og Hamar med på prosjektet som benytter Webløft-malen. Fylkesbiblioteket støtter oppstarten av disse nye nettsidene finansielt, men sidene skal driftes av bibliotekene selv.

Bibliotek i Hedmark

Bibliotekene i Hedmark består av 22 folkebibliotek og 13 videregående skole bibliotek. Velg bibliotek for å se deres nettsider og kontaktinformasjon.

Folkebibliotekene i Hedmark

Bibliotekene er en møteplass hvor innbyggerne blir sikret demokratiske verdier gjennom gratis tilgang til litteratur, informasjon, kultur og kunnskap. Folkebibliotekene skal være en uavhengig arena for offentlig samtale og debatt. De er på mange måter kommunenes litteraturhus.

Alvdal bibliotek 

Eidskog folkebibliotek 

Elverum bibliotek 

Engerdal folkebibliotek

Folldal folkebibliotek

Grue folkebibliotek 

Hamar bibliotek 

Kongsvinger bibliotek 

Løten folkebibliotek 

Nord-Odal bibliotek 

Os bibliotek Bjørnsons minde

Rendalen bibliotek 

Ringsaker bibliotek 

Stange bibliotek 

Stor-Elvdal bibliotek 

Sør-Odal bibliotek 

Tolga bibliotek 

Trysil folkebibliotek 

Tynset bibliotek 

Våler folkebibliotek 

Åmot folkebibliotek 

Åsnes folkebibliotek

Videregående- og høgskole-bibliotekene i Hedmark

Skolebibliotekene brukes aktivt i opplæring og som pedagogisk verktøy. 

Elverum videregående

Hamar katedralskole

Jønsberg videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole

Ringsaker videregående skole

Sentrum videregående skole

Skarnes videregående skole

Solør videregående skole

Stange videregående skole

Storhamar videregående skole

Storsteigen videregående skole

Trysil videregående skole

VEA, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Øvrebyen videregående skole

 

Høgskolebibliotekene i Innlandet (HINN) 

Fakta og lovverk

Styringsdokumenter

For folkebibliotek

Lov om folkebibliotek

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 

Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek

For skolebibliotek

Lov om grunnskolen og den videregåande opplæring

Forskrift til opplæringslova

Internasjonale retningslinjer for skolebibliotek fra The International Federation of Library Associations (IFLA). 

Norsk oversettelse av IFLAs retningslinjer.

Statistikk

Nasjonalbibliotekets bibliotekstatistikk

Forskrift om bibliotekstatistikk

Fylkesbiblioteket bistår, veileder og følger opp innsamling av bibliotekstatistikk fra grunnskoler, videregående skoler og folkebibliotek. 

Om fylkesbiblioteket

Ansvarsområder
  • Regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling
  • Rådgivning til lokale myndigheter, samt bibliotekfaglig veiledning og assistanse
  • Arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål
  • Avtaler om felles bibliotekdrift og lånesamarbeid
Hovedmål

Fylkesbiblioteket er en regional utviklingsaktør, som samspiller med bibliotekene. I bibliotekene blir innbyggerne sikret demokratiske verdier, gjennom gratis tilgang til litteratur, informasjon, kultur og kunnskap. Folkebibliotekene skal være en uavhengig arena for offentlig samtale og debatt. De er på mange måter kommunenes litteraturhus, samtidig som de er viktige møteplasser.

Bibliotek i videregående opplæring brukes aktivt i opplæring og som pedagogisk verktøy.

Det er av avgjørende betydning at bibliotekenes samfunnsrolle utøves av miljøer med høy kompetanse. Det er fylkesbibliotekets oppgave å bidra til denne kompetansebyggingen ved å ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?