Kontaktpersoner

Elise Bringslid, Alvdal, Hamar, Kongsvinger, Ringsaker, Sør-Odal, Tynset, tlf. 62 54 45 37

Hanne Thingstadberget, Engerdal, Folldal, Grue, Nord-Odal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Våler, Åsnes, tlf. 62 54 44 60

Christer Danmo, Eidskog, Elverum, Løten, Stange, Trysil og Åmot, tlf. 415 74 626

Tove Krattebøl, regional planlegging og stedsutvikling, tlf. 948 10 384

Lisa Moan, samfunnsplanlegging, tlf. 990 15 411

Kristin Ryen Reithaug, leder regionalt planforum, overordnet ansvar for planlegging, tlf. 917 71 618

Ansvarlig enhet

Kalender