Kontaktpersoner og arbeidsområder

  • Elise Bringslid, Alvdal, Hamar, Kongsvinger, Ringsaker, Sør-Odal, Tynset, tlf. 62 54 45 37
  • Hanne Thingstadberget, Engerdal, Folldal, Grue, Nord-Odal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Våler, Åsnes, tlf. 62 54 44 60
  • Christer Danmo, Eidskog, Elverum, Løten, Stange, Trysil og Åmot, tlf. 415 74 626
  • Tove Krattebøl, regional planlegging og stedsutvikling, tlf. 948 10 384
  • Lisa Moan, samfunnsplanlegging, tlf. 990 15 411
  • Kristin Ryen Reithaug, assisterende fylkessjef, leder regionalt planforum og overordnet ansvar for planlegging, tlf. 917 71 618

Ansvarlig enhet

Kalender