Fylkesveger

Fylkeskommunen eier 3 865 kilometer fylkesveg. Vegforvaltningen skjer i samarbeid med Statens Vegvesen
Sist oppdatert 05.12.2017

Hvordan finner jeg ut hvilke veger som er fylkesveg og hvilket nummer de har?

Vi henviser til Statens Vegvesens Vegkart. For å skille mellom hva som er riksveger, fylkesveger og kommunale veger, kan man se på fargen på vegnummeret. Riksveger har grønne vegnummerskilt, fylkesveger har hvite vegnummerskilt, mens kommunale veger ikke har vegnummer på kartet.

Hvem kontakter jeg om drift av fylkesveg?

Statens vegvesen utfører på vegne av fylkeskommunen det konkrete arbeidet hvis veger trenger vedlikehold.

Oppdager du problemer med en fylkesveg, kan du ringe Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175.

Statens Vegvesen har også en egen kontaktside

Du kan også ringe kontaktperson for ditt område direkte. Tabellen viser kontaktinformasjon for de ulike kommunene.

Drift av fylkesveger - kontaktinformasjon
KommunerTelefonLeverandør
 • Hamar (by)
 • Ringsaker
982 65 702 NCC Roads
 • Hamar (utenfor byen)
 • Stange
 • Løten
922 77 002 Veidekke
 • Elverum
 • Åmot
 • Stor-Elvdal sør for Nordstumoen
922 45 960 NCC Roads
 • Stor-Elvdal nord for Nordstumoen
 • Alvdal
 • Folldal
 • Tynset
 • Tolga
 • Os
907 39 131 Nortransport
 • Rendalen
 • Engerdal
 • Trysil
415 32 023 Mesta
 • Våler
 • Åsnes
 • Grue
455 04 166 NCC Roads
 • Nord-Odal
 • Sør-Odal
 • Kongsvinger
 • Eidskog
406 11 780 Veidekke

Gjelder det elektro (eks. lysregulering) kan du, uavhengig av hvilken kommune du bor i,  kontakte Traftec på telefon 482 66 506.

Meldinger om lokale problemer langs vei kan også sendes via tjenesten FiksGataMi.

Fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesvegene

Handlingsprogram for fylkesveger utarbeides hvert fjerde år, og angir fylkeskommunens planlagte tiltak for den aktuelle perioden.

Handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2021 (23).pdf

Statens Vegvesen har laget en kortutgave av handlingsprogram 2018-2021 (-23) som viser både riks- og fylkesveger.

Kortutgave Handlingsprogram 2018-2021 (-23). Riks og fylkesveger.

Klassifisering av fylkesvegnettet - vegnettsplan for Hedmark fylke

Vegnettsplanen er et retningsgivende verktøy for utvikling av vegnettet i Hedmark. Den skal gi nyttig informasjon til strategiske diskusjoner om prioritering og valg av vegstandard,og vil være et hjelpemiddel for arbeidet med Nasjonal transportplan, handlingsprogram for fylkesveger og kommunale planer.

Gjeldende vegnettsplan ble vedtatt av Hedmark fylkesting den 23.10.2018, sak 67/18. Plandokumentet og tilhørende kart over funksjonsklasser er vedlagt her i pdf-format:

Vegnettsplan for Hedmark september 2018.pdf

Vegnettsplan kart med funksjonsklasser 2018.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?