Oppreisningsordning

Oppreisningsordningen gjelder for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnevernsinstitusjoner i Hedmark mellom 1980 og 2004.

Fristen for å framsette krav om oppreisning er 31. desember 2018.