Lærebedrifter

Lærebedriften godkjennes av fylkeskommunen, og får tilskudd for å drive med yrkesfaglig opplæring.
Sist oppdatert 03.10.2018

Ønsker din bedrift lærling?

Godkjente lærebedrifter kan inngå lærekontrakt med lærling, eller opplæringskontrakt med lærekandidat. Mange bedrifter velger egnede kandidater via skolefaget Yrkesfaglig fordypning (YFF), eller bruker søkerlistene på www.vigobedrift.no. For å få tilgang til Vigobedrift må bedriften være godkjent. Kontakt: Avdeling for fag- og yrkesopplæring.

Hvordan bli godkjent lærebedrift

Bedriften må vurdere om den vil melde seg inn i et opplæringskontor, eller være frittstående lærebedrift.

Kontakt aktuelle oppæringskontor for mer informasjon:

Opplæringskontor i Hedmark.pdf

Søknadsskjema for medlemsbedrifter i opplæringskontor:

Søknad om godkjenning av bedrift/fag i opplæringskontor.pdf

Søknadsskjema for frittstående lærebedrifter:

Søknad om godkjenning av lærebedrift.pdf

Krav til lærebedrift

Pålagte oppgaver for godkjent lærebedift:

 • Gi opplæring i aktuelt fag.
 • Velge en faglig leder, med fagbrev eller 5 års erfaring i lærefaget.
 • Utarbeide en intern plan for opplæringen.
 • Tilrettelegge for vurderingssamtaler minimum hvert halvår.
 • Rapportere til fylkeskommunen én gang i året.
 • Melde opp til fagprøve ved læretidens slutt.
 • Tilrettelegge for prøveavleggelsen i lærebedriften.

Tilskudd til bedriften

Lærebedriften får tilskudd fra fylkeskommunen som kompensasjon for tiden som brukes på opplæring. Bedriften din kan være berettiget til flere tilskudd. Se mer om tilskudd på https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/

Lærekontrakt og arbeidsavtale

Læretid i bedrift er vanligvis to år. Det opprettes en lærekontrakt mellom lærebedrift og lærling som skal godkjennes av fylkeskommunen. I tillegg skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale mellom bedrift og lærling i tråd med arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6.

Bedriften kan forhåndsvarsle om at de ønkser å opprette lærekontrakt med  dette skjemaet:

Forhåndsavtale på læreplass/opplæringsplass.pdf

Læreforhold kan avsluttes underveis, hvis enten bedriften eller lærlingen mener at læreforholdet ikke kan fortsette. Ved enighet, kan kontrakten heves fra den datoen lærling og lærebedrift bestemmer.

Hevingsskjema.pdf

Lønn til lærling

Læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Lærebedriften får tilskudd fra fylkeskommunen for å gi opplæring. For verdiskapingstiden får lærlingen lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskaping. Derfor får lærlingen mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av opplæringen. For konkrete lønnsopplysninger i ditt fag må du ta kontakt med den aktuelle fagorganisasjonen.

Kurstilbud for lærebedrifter

Hedmark fylkeskommune tilbyr gratis kurs til alle lærebedrifter og deres faglige ledere/instruktører, daglige ledere og andre ansatte som er involvert i opplæringen.

Modul A: Generell innføring i fag- og yrkesopplæringen

Kurset går over to dager, og gjennomføres av fagfolk fra fagopplæringen.

Innhold i kurset:

 • Hva er videregående opplæring
 • Å være lærebedrift. Roller og oppgaver
 • Hva kjennetegner en god lærebedrift
 • Læreplanen i bruk, intern plan
 • Vurdering
 • Tilpasset opplæring, kartlegge forutsetninger
 • Bedriften som lærested
 • Instruksjon/veiledning
 • Fag- og svenneprøve

Velg sted og dato, og klikk på lenken for påmelding:

Modul A, 18 og 25 okt     2018, Elverum FULLT

Modul A, 15 og 22 nov.    2018, Kongsvinger FULLT

 

Modul A,   7 og 14 feb.    2019, Hamar

Modul A, 14 og 21 mars  2019, Elverum

Modul B: Veiledning og konfliktløsning

Kurspakke som går over tre dager.

Gjennomføres av Høgskolen i Innlandet.

Målgruppe: Faglige ledere, instruktører og ledere i lærebedrifter i Hedmark som vil lære mer om veiledning. Deltakerne må ha fullført Modul A, eller tilsvarende. Bedrifter med løpende lærekontrakter vil bli prioritert ved fulltegnet kurs.

Innhold i kurset:

 • Veiledningsteori
 • Praktiske øvelser i veiledning
 • Dialogmetodikk
 • Kommunikasjon
 • Roller og relasjoner
 • Etikk og ansvar

Klikk på lenken for påmelding

Modul B, 10-11 og 31 oktober 2018. Hamar FULLT

Modul B, 9 og 10 januar og 6 februar 2019, Hamar FULLT

Modul C: Læreplanarbeid, veiledning og konfliktløsning

Kurspakke som går over fire dager.

Gjennomføres av Høgskolen i Innlandet.

Målgruppe: Faglige ledere, instruktører og ledere
i lærebedrifter, som vil studere veiledning på høgskolenivå.
Deltakerne må ha fullført Modul B, eller tilsvarende.

Innhold i kurset:

 • Læreplanarbeid
 • Planlegging av bedriftens egen opplæring
 • Vurderingssamtalen med lærlingen
 • Etikk, kommunikasjon og konfliktløsing
 • Underveisvurdering og sluttvurdering i form av fag/svenneprøve
 • Praktiske øvelser i veiledning

Klikk på lenken for påmelding

Modul C, 6-7 november og 5-6 desember 2018 Hamar FULLT

Modul C, 6 og 7 mars og 10 og 11 april 2019 Hamar FULLT

 

Hospitering

 

Hospiteringsordningen har som mål å få yrkesfaglærerne ut i lokale bedrifter og å gi instruktører og faglige ledere i bedrifte muligheten å bli kjent med hvordan skolen utdanner elevene og kommende lærlinger.

Kvalitet i fagopplæringen

Målsettingen for deltakerne er å:

 • fornye kompetanse innen eget fagområde
 • styrke kompetanse rundt opplæringsrollen
 • videreutvikle samarbeidet skole – arbeidsliv 

Hospiteringstiltakene er et lavterskel tilbud hvor det kun kreves en enkel søknad for godkjenning av tiltaket og en tilbakemelding på gjennomført hospitering.

Hospiteringstiltaket tilpasses innenfor en tidsramme på 1 til 5 dager og tildeles tilskudd kr. 3000,- per hospiteringsdag til frikjøp av arbeidstid.

Her er bilde av tilbakemeldingsskjemaet

Les "idehefte" for hospiteringsopplegg.

 

Søk hospitering her.

Samarbeidsarenaer

Aktivitet i 2018

Møte med opplæringskontorene og lærlinge-koordinatorene

Gjennomført  tirsdag 19. juni 2018

Program og deltagerliste.

Presentasjoner

Hvem gjør hva i fagopplæringen?

AVDELING FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRING

Borud Turid, tlf. 90725853, turid.borud@hedmark.org 
Avdelingssjef.

Fossen Jorunn, tlf. 41259389, jorunn.fossen@hedmark.org 
Voksnes læring.

Lillehovde Merethe, tlf. 62544641, merethe.lillehovde@hedmark.org 
Godkjenning av lærekontrakter, vitnemål, tilskudd lærebedrifter.

Ljødal Solveig, tlf. 46802956, solveig.ljodal@hedmark.org 
Service og samferdsel, opplæringskontrakter, praksisbrev.

Masdal Inger, tlf. 45376116, inger.masdal@hedmark.org 
Restaurant- og matfag, Naturbruk, lærling og lærebedriftsundersøkelsen, nettsider.

Rostgaard Simon, tlf. 47792194, simon.rostgaard@hedmark.org 
Bygg- og anleggsteknikk, prøvenemnder, instruktørkurs, hospitering.

Saxrud Jorunn Hollerud, tlf. 47700445, ruth.saxrud@hedmark.org 
Design og håndverk, Medier og kommunikasjon.

Skjøthaug Hans, tlf. 99468729, hans.skjoethaug@hedmark.org 
Teknikk og industriell produksjon, statistikk.

Tvete Pål Vendelboe, tlf. 97679599, pal.tvete@hedmark.org 
Internasjonalt servicekontor.

Østvold Anne Mette, tlf. 62544625, anne.ostvold@hedmark.org 
Utsending av lærekontrakter, oppmeldinger, vitnemål og fagbrev, fagbrevutdelinger.

Aas Bjørn Gunnar Holst, tlf. 48210408, bjorn.aas@hedmark.org 
Elektrofag. 

Aasterud Anita, tlf. 47681601, anita.aasterud@hedmark.org 
Helse- og oppvekstfag. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?