Voksen

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring.
Sist oppdatert 03.01.2018

Voksenopplæringstilbudet i fylket voksne høst 2019.pdfVideregående opplæring for voksne

Du har mulighet til å søke videregående opplæring for voksne hvis du har fått  oppholdstillatelse og er bosatt i Hedmark. Du kan ha rett til gratis opplæring hvis du ikke har fullført eller har godkjent videregående opplæring fra før.

For å søke voksenopplæring bør du oppfylle følgende kriterier:

 • Bli 25 år eller eldre året du søker
 • Være bosatt i Hedmark
 • Ha oppholdstillatelse
 • Fullført grunnskole
 • Ikke fullført eller ha godkjent videregående opplæring fra før

Søk videregående opplæring for voksne 

Regionale sentre for voksnes læring

Sentrene for voksnes læring mottar og behandler søknader om veiledning, opplæring og/ eller realkompetansevurdering fra voksne.

Du kan få veiledning om:

 • Utdanningsmuligheter
 • Godkjenning av eventuell tidligere utdanning
 • Realkompetanse av praksiserfaringer

Kontaktinformasjon til sentrene:

Senter for voksnes læring i Nord-Østerdal

For søkere bosatt i kommunene Os, Tynset, Alvdal, Rendalen, Tolga og Folldal.

Nord-Østerdal videregående skole

Telefon: 952 21 284 og 62 48 53 48

E-post: voksen.nord-osterdal@hedmark.org

 

 

Senter for voksnes læring i Sør-Østerdal 

For søkere bosatt i kommunene Elverum, Åmot, Trysil, Stor-Elvdal og Engerdal.

Elverum videregående skole

Telefon: 920 19 058 - 408 44 971 - 62 43 15 00

E-post: voksen.elverum@hedmark.org

 

 

Senter for voksnes læring i Hamarregionen

For søkere bosatt i kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.

Storhamar videregående skole

Telefon: 958 97 126 (mandag - onsdag, kl. 0900 - 1400)

E-post: voksen.storhamar@hedmark.org

 

Senter for voksnes læring i Glåmdalen 

For søkere bosatt i kommunene Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Våler, Åsnes ogEidskog 

Sentrum videregående skole

Telefon: 954 28 922 - 416 99 418 - 62 88 20 00 - 62 88 20 20

E-post: voksen.sentrum@hedmark.org

 

 

Fylkesdekkende senter for nettundervisning

Trysil videregående skole

Telefon: 62 44 88 50 - 62 44 88 00 - 45 97 40 88

E-post: voksen.trysil@hedmark.org

Kontortid: Mandag kl. 0800 - 1530, onsdag kl. 0800 - 1530, fredag kl. 0800-1300. 

 

 

Karrieresenter Hedmark

Karrieresenteret tilbyr gratis karriereveiledning til alle over 19 år. Senteret skal også bidra til kompetanseutvikling for karriereveiledere i grunnskolen, videregående opplæring og NAV.

Kontaktinformasjon: 

Karrieresenter Hedmark, Torggata 72, Hamar 

Telefon 62544040.

www.karrierehedmark.no

Opplæringstilbudet 2019-2020 

Høsten 2019 blir det startet opp ulike tilbud tilrettelagt for voksne over hele fylket.

 Voksenopplæringstilbudet - 2019-2020.pdf

 

Ordningen Fagbrev på jobb

 

Fagbrev på jobb er vedtatt som permanent ordning. Målet er at ufaglærte arbeidstakere skal avlegge fagprøve etter endt opplæring, og få fagbrev. Målgruppen er voksne i et arbeidsforhold, som har fullført grunnskolen. De kan få veiledning og oppfølging i faget før de går opp til fagprøve. Deltakerne skal gå opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og praksiskandidater, slik at de oppnår samme kompetanse som andre fagarbeidere.

Krav til ordningen
 • Deltakerne må være i et arbeidsforhold og ha minst ett års relevant og dokumentert praksis i faget. Dersom man jobber deltid, må praksisen tilsvarer minimum ett år i 80% stilling.
 • Ordningen forutsetter lærekontrakt mellom godkjent lærebedrift og Hedmark fylkeskommune. Det er fylkeskommunen som godkjenner lærebedrifter. Informasjon om lærebedrifter og godkjenning
 • Læretiden blir beregnet etter at fylkeskommunen har gjennomført en realkompetansevurdering, som skal avklare hvilke læreplanmål det er behov for opplæring i.

 • Teorikravet er bestått Vg3-eksamen (en 5 timers sentralgitt eksamen). Informasjon og frister for oppmelding www.privatistweb.no Det er ikke krav om bestått i fellesfag. I særløp, som for eksempel elektrofag, kreves en Vg2-eksamen. 

Tilskudd til bedriften

Lærebedriften får utbetalt Basistilskudd 2 som skal dekke den teoretiske og praktiske opplæring i faget. Der fylkeskommunen bistår lærebedriften med teoretisk opplæring for deltakerne, vil tilskuddet blir avkortet i forhold til dette. Les mer om Lærebedrifter 

Realkompetansevurdering

Deltakere som i samarbeid med sin arbeidsgiver ønsker å ta i bruk ordningen, må søke om realkompetansevurdering på www.vigo.no

Realkompetansevurderingen gjennomføres ved Senter for voksnes læring, og skal resultere i en individuell opplæringsplan for den enkelte deltakeren. 

I Hedmark er det Senter for voksnes læring i Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Glåmdalen og Hamarregionen. Disse sentrene mottar og behandler søknader om veiledning, opplæring og realkompetansevurdering. Kontaktinformasjon til de regionale sentrene.

Kontaktinformasjon Hedmark fylkeskommune

Avdeling for fag – og yrkesopplæring
Anita Aasterud
Rådgiver
Telefon: 47681601

E-post: anita.aasterud@hedmark.org

 

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet gir en yrkesrettet høyere utdanning etter fullført videregående opplæring.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?