12 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken

Spillemidler som skal gå til Den kulturelle skolesekken er fordelt. Til sammen er det nesten 12 millioner kroner til fordeling.
Sist oppdatert 16.09.2019
To gutter spiller bass og gitar

Turnéorganisasjonen får om lag 4,4 millioner kroner til bruk i grunnskolen og 3,4 millioner til videregående skoler.

44 prosent av midlene går direkte til kommunene, dette utgjør cirka 3,2 millioner kroner. Ringsaker, som har flest innbyggere, får mest; 573 000 kroner, mens Engerdal i andre enden av skalaen får 52 000 kroner.

Friskolene i Hedmark får 52 500 kroner.

Det er også en pott på 800 000 kroner i utviklingsmidler, som kunstnere og kulturinstitusjoner kan søke midler fra slik at de kan lage spennende samarbeidsprosjekter med skolene. Disse midlene ble fordelt allerede i mai.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge.

Fylkeskommunen er ansvarlig for programmering og koordineringen regionalt, mens kommunene har mulighet for å utvikle sitt eget DKS-program.

Saken ble vedtatt i fylkesrådet 16. september.

Les sakspapirene sak 136/19