1,5 millioner til grønn næringsutvikling

Ungdomsboliger av resirkulerte materialer og gjenbruk av avfall fra industri er to prosjekter innen bioøkonomi som får tilskudd fra Hedmark fylkeskommune. Dessuten får høgskolen midler for å utrede et senter for bioøkonomi.
Sist oppdatert 12.11.2019
Per-Gunnar Sveen
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen synes det er bra at flere aktører i Hedmark og Innlandet satser på grønn næringsutvikling. Foto: Mona Stormoen

- Det er svært gledelig å se at Hedmark, og Innlandet stadig tar grep om næringsutvikling innen bioøkonomi. Skal vi lykkes med å snu norsk økonomi fra en oljeøkonomi til bærekraftig, grønn næringsutvikling, er det helt nødvendig at flere satser. Disse tre prosjektene stadfester at nettopp Innlandet er rustet for å ta ansvar for å både skape arbeidsplasser, og samtidig bidra positivt inn i klimaregnskapet, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Bærekraftige ungdomsboliger

Sirkulærøkonomi er viktig for å sikre grønn næringsutvikling. Regionrådet i Kongsvingerregionen setter nå gang et prosjekt for å utvikle en prototype av ungdomsboliger av resirkulerte eller gjenbrukte materialer. Hedmark fylkeskommune gir 1 million kroner til prosjektet.

Målet med prosjektet er å lage en prototype på en bolig der minst 50 prosent av byggematerialet er basert på enten resirkulert eller gjenbruk av materiale. Øvrig byggemateriale skal ha lavest mulig klimafotavtrykk og boligen skal være energismart. 

- Dette er et prosjekt som kan vise vei for andre både i vår egen region og nasjonalt. Lykkes regionen med dette, vil det være viktig for grønn næringsutvikling og arbeidsplasser. I tillegg er det også svært positivt hvis resultatet blir at de kan tilby miljøvennlige og rimelige boliger for ungdom i framtida. For det trenger vi, sier Per-Gunnar Sveen.

Gjenbruk av industriavfall

I Solør er også sirkulærøkonomi et satstingsområde. Våler kommune ønsker å hente ut potensialet som ligger i ressursstrømmer, restråstoff og avfall fra næringer innen bioøkonomi. Et konkret prosjekt de nå ønsker å se nærmere på er utnyttelsen av restressursene fra industrien på Braskereidfoss.

- Helt konkret ønsker Våler kommune å finne muligheter for ny framtidsrettet industri gjennom prosjektet. Vi har tro på ideen om å skape ny næring fra det som tidligere har vært sett på som avfall. Prosjektet kan legge et godt grunnlag for vekst og ringvirkninger rundt treindustriklyngen på Braskereidfoss, sier Per-Gunnar Sveen.

Prosjektet får 233 000 kroner. 

Høgskolesenter for bioøkonomi

Høgskolen i Innlandet får 320 000 kroner til et forprosjekt for å utrede et felles senter for bioøkonomi. Det er tenkt at senteret skal bidra til å knytte alle forskningsressurser og studier innenfor fagområdet tettere på næringslivet, virkemiddelapparatet og forskningsmiljøene i Innlandet.

- I arbeidet med å posisjonere Innlandet som senter for bioøkonomi i landet har vi sett at noe av utfordringen er at vi ikke er gode nok på å samhandle. Et slik senter kan være et ledd i å få til økt samarbeid mellom de ulike aktørene, og styrke posisjonen til regionen, sier Sveen og legger til at dette også kan bidra til at Innlandet får økt aktiviteten innenfor forskning og utvikling.

Saken ble vedtatt i fylkesrådets møte 11. november.

Sakspapirer: sak 161/19, 164/19 og 167/19