150 000 kroner til TV-aksjonen

Hedmark fylkeskommune gir 150 000 kroner til årets TV-aksjon. I år er CARE mottaker av pengene som samles inn gjennom aksjonen.
Sist oppdatert 23.09.2019
Afrikansk kvinne

Dagen for årets TV-aksjon er 20. oktober.

CARE jobber for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og gjøre stemmen sin hørt i samfunnet.

- Det er et viktig arbeid som skal bidra til at kvinner får muligheter til å skape sine egne liv, gjennom egen arbeidsplass og egen inntekt. I tillegg satses det på å gi opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. Dette er et viktig bidrag for likestilling og for å bidra til mer rettferdighet, mindre fattigdom og muligheter for flere, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

9 land

Midlene fra TV-aksjonen skal gå til CAREs arbeid i Mali, Niger, Burundi, den demokratiske republikken Kongo, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar.

CARE skal gi minst 400 000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet.

Når kvinner får disse mulighetene gir det ringvirkninger for 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land, ifølge TV-aksjonens nettside. Kvinner gir tilbake til familien og lokalsamfunnet. Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen selv, men også for å redusere fattigdom lokalt og nasjonalt.

Gitt siden 1974

Hedmark fylkeskommune har gitt økonomisk bidrag til TV-aksjonen siden 1974.

Hedmark fylkeskommune mottar søknader om å bidra med økonomisk støtte til forskjellige humanitære organisasjoner og aksjoner gjennom året. TV-aksjonen er valgt som mottaker av fylkeskommunens bidrag til humanitære tiltak.

Saken ble vedtatt i fylkesrådets møte 16. september.

Sakspapirene (sak 138/18)

Les mer om TV-aksjonen