5 millioner kroner til aktivitetsanlegg

Fire videregående skoler i Hamar, Våler og Trysil får til sammen 5 millioner kroner til å utvikle uteområdene ved skolen.
Sist oppdatert 25.09.2019
Skolebygget sett fra stor avstand
Hamar katedralskole får 2,5 millioner kroner til å utvikle uteområdene. Foto: Jørgen Rogne

- Vi vet at gode uteområder bidrar til økt trivsel, motivasjon og læringsevne. Målet vårt er å ha landets beste videregående skole, og dette er et positivt tiltak som vil kunne bidra til det, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen. 

Selvorganisert aktivitet

Etter mindreforbruket i 2018 ønsket fylkesrådet at 5 millioner kroner skulle settes av til å utvikle aktivitetsanlegg ved de videregående skolene.

Hamar katedralskole får 2,5 millioner kroner, Storhamar videregående skole får 500 000 kroner, mens Solør videregående skole, avdeling Våler og Trysil videregående skole får 1 million kroner hver til å utvikle gode uteområder i tilknytningen til skolen.

- Det er viktig at vi bidrar med å legge til rette for aktiviteter som skjer utenfor den organiserte idretten. Ungdom som driver med selvorganisert aktivitet trenger også arenaer å være på, understreker fylkesrådslederen.

Hva er et godt uteområde?

Et uteområde som innbyr til aktivitet og lek vil være attraktivt både i og utenfor skoletid, mener fylkesrådet. Et godt uteområde bør settes sammen av flere ulike anlegg som dekker ulike behov.

Det må være enkelt å bevege seg inn i, ut av og gjennom skolens uteområde, også for funksjonshemmede. Mange skal kunne være i aktivitet samtidig, men ikke nødvendigvis drive med samme aktivitet.

Saken ble vedtatt i fylkesrådets møte 16. september.

Sakspapirene