87 prosent fullførte skoleåret 2018/2019

Hele 87 prosent av elevene ved de videregående skolene i Hedmark fullførte skoleåret 2018/2019, viser den siste tilstandsrapporten for videregående opplæring. Det er ny rekord og tre prosent over landsgjennomsnittet.
Sist oppdatert 20.11.2019
Ungdommer i klasserom

Tilstandsrapporten måler mange ulike faktorer i videregående opplæring. Blant disse er antallet elever som har fullført og bestått videregående opplæring, såkalt gjennomføringsgrad. Dette måles over en periode på fem skoleår. I tillegg måles antallet elever som fullfører og består siste skoleår.

I flere år har Hedmark hatt stigende tall på antall elever som gjennomfører og består videregående. For skoleåret 18/19 viser det seg at hele 87 prosent fullførte skoleåret. For den siste femårsperioden, det vil si de som startet videregående i 2013 er antallet elever som har fullført og bestått videregående skole etter skoleåret 2018/2019 76,1 prosent.

- Ungdommene våre er framtida. Noe av det viktigste vi som fylkeskommune gjør er å bidra til at flest mulig fullfører videregående opplæring slik at de er rustet til å komme seg videre i enten jobb eller utdanning.  Dette er det aller beste resultatet vi har hatt på ett år, og over landsgjennomsnittet med tre prosent. Det viser en positiv trend for framtida, og sammen med den svært positive utviklingen vi har på fullført og bestått etter fem år er dette meget oppløftende, sier fylkesråd for utdanning, Mari Gjestvang. 

Målsetningen er nådd

Hedmarkspolitikerne har satt seg høye mål i en årrekke. Målet har vært at 75 prosent av elevene skal ha fullført og bestått videregående opplæring innen 5 år. Fra å være blant de dårligste på gjennomføring av videregående opplæring har Hedmark blitt blant de beste i klassen. For 10 år siden var det 62,6 prosent som fullførte over en femårsperiode. Hedmarks måloppnåelse i år på 76,1 prosent er 0,8 prosent over landsgjennomsnittet.

- Dette viser at det er viktig at vi jobber systematisk over lang tid, og at vi alle drar i samme retning. Resultatet er svært positivt og både lærere og andre ansatte som jobber med videregående opplæring i Hedmark fortjener skryt for at de har gjort dette mulig. År etter år har vi klart å strekke oss litt lenger. Det skal vi også gjøre i det nye Innlandet, understreker Gjestvang.

Fortsatt best i nord

Det er fortsatt slik at både grunnskolepoeng og gjennomføringen er best om du kommer fra en av kommunene nord i Hedmark. I Tynset for eksempel er det for kullene 2010-13 sammenslått over 83,7 prosent som fullfører. Hvor gode barne- og ungdomsskoler vi har er av stor betydningen for om ungdommene er godt nok rustet til å klare seg i videregående skole. Elevenes nivå ut av ungdomsskolen måles i grunnskolepoeng, og 14 av kommunene i Hedmark ligger her under landsgjennomsnittet.

- Det er dessverre store ulikheter internt i Hedmark. Dette er jo tross alt det viktigste grunnlaget vi gir ungene våre. Jeg håper mange lokalpolitikere setter læringsutbytte i grunnskolen enda høyere på dagsorden. Det er fortsatt for mange som ikke klarer å fullføre videregående skole. Skal vi lykkes med å få enda flere ungdommer gjennom, så må alle bidra. Dette er ikke en jobb for fylkeskommunen alene, sier Gjestvang.

Hedmark fylkeskommune er nemlig best i landet når det kommer til skolebidrag – eller enkelt sagt de videregående skolene i Hedmark er best i landet på å bidra til læringsutbytte hos elevene sine.

Skolebidrag: Hedmark best i landet

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2018-19.pdf