Nyheter

Sist oppdatert 25.10.2017

Folketilvekst på 260 personer

Hedmark hadde en befolkningsøkning på 260 personer i 3. kvartal.
Sist oppdatert: 20.11.2019

Flere flytter til Hedmark

Innvandring og tilflytting bidrar til at vi blir flere innbyggere i fylket
Sist oppdatert: 20.08.2019

Innbyggertallet øker i Hedmark

197 406 personer bor nå i Hedmark. Det har vært en vekst på 0,2% i løpet av 2018.
Sist oppdatert: 22.02.2019

4 av 10 Hedmarkinger bosatt i spredtbygd strøk

Hedmark er fortsatt fylket med den laveste andel innbyggere bosatt i tettbygd strøk. Samtidig ser vi at befolkningsveksten skjer i de sentrale strøkene. Nye tall tilgjengelige fra i dag.
Sist oppdatert: 03.12.2018

0,2% befolkningsvekst i Hedmark

Tall for 3. kvartal viser en fortsatt sterk sentralisering med vekst i og rundt byene, mens distriktene har flere døde enn fødte og lav tilflytting.
Sist oppdatert: 20.11.2018
Mange ungdommer på Stortorget i Hamar

Lav befolkningsvekst i 2. kvartal 2018

Færre fødsler og lavere innvandring fører til svak folkevekst i Hedmark i 2. kvartal 2018.
Sist oppdatert: 22.08.2018

Statistikk på kommune- og regionsnivå

Finn ferske befolknings-, sysselsettings- og boligtall for kommuner og regioner i Hedmark.
Sist oppdatert: 20.08.2018

Minus 100 i Hedmark

Hedmark opplevde en nedgang i folketallet i løpet av årets tre første måneder.
Sist oppdatert: 23.05.2018
Ungdom

776 nye hedmarkinger

Ved årsskiftet var det 196 966 innbyggere i Hedmark. I siste kvartal av fjoråret økte folketallet med 235 innbyggere, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Sist oppdatert: 03.03.2018

Flyttestrømmer i Elverum og på Hedmarken

Nå offentliggjøres en helt fersk rapport som viser flyttestrømmene i kommunene Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.
Sist oppdatert: 13.02.2018

Statistikkpakker

Statisikken er for regioner og kommuner i Hedmark. Du kan blant annet se utviklingen i befolkning, sysselsatte og boligbygging siden 2000.
Sist oppdatert: 10.01.2018
Graf som viser befolkningsveksten i Hedmark.

Fortsatt vekst i Hedmark

30. september var det registrert 196 731 personer i Hedmark. Det er en økning på 541 innbyggere fra 1. januar. Tre av kommunene på Hedmarken øker mest.
Sist oppdatert: 10.01.2018