Nyheter

Sist oppdatert 25.10.2017

Hvordan skal vi bygge Innlandet?

Hedmark og Opplands fylkeskommuner inviterer til arbeidsverkstedet «Vi bygger Innlandet» onsdag 24. april.
Sist oppdatert: 29.03.2019
Mjøsbrua med utsikt mot Biri.

Vårmøte i UFT

4. -5. mai arrangeres Ungdommens Fylkesting i Hedmark sitt siste vårmøte.
Sist oppdatert: 29.03.2019
Fellesbilde fra dagsmøte UFT 090219

Hva skal bussen hete?

Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk skal bli ett. Du kan foreslå det nye navnet.
Sist oppdatert: 28.03.2019
Buss

Høring om felles skolerute for Innlandet

Når skal skoleåret starte og slutte og når skal det være skoleferier? Du kan si din mening om felles skolerute for Innlandet.
Sist oppdatert: 28.03.2019
Flere personer i et klasserom

- Dere er gode på samfunnsbygging

Fylkesmann Knut Storberget har vært innom Hedmark fylkeskommune på sin omfattende turné i Innlandet. Vertskapet høstet lovord for sin rolle i Hedmark-samfunnet.
Sist oppdatert: 22.03.2019
Fylkesmannen i Innlandet Knut Storberget og assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen med delegasjon møtte fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og politisk og administrativ ledelse i Hedmark fylkeskommune.

Kulturverntiltak = klimatiltak

Hedmark fylkeskommune har fordelt 1,3 millioner kroner til bevaringsverdige bygninger i fylket. Dette er også et klimatiltak.
Sist oppdatert: 22.03.2019
Eier av Lille-Baardseth, Kari Baardseth Mengshoel, har plukket mose som skal brukes som isolasjon mellom tømmerstokkene i huset. Miljøvennlig og kortreist! Håndverker er Marius Kalseth.

Nær 1 millioner kroner til videreutvikling av arrangementer

5 større arrangementer i Hedmark får til sammen 936 000 kroner til videreutvikling. Liv i Leiren i Kongsvinger er ett av arrangementene som får midler.
Sist oppdatert: 21.03.2019
Soldater i gammeldags uniform og damer i gammeldagse kostymer.

Vil sikre et sterkt eierskap i Eidsiva Energi AS

Hedmark og Oppland fylkeskommune har ikke lykkes å komme fram til felles enighet om en avtale for hvordan forvalte eierskapet i Eidsiva Energi AS inn i Innlandet fylkeskommune.
Sist oppdatert: 15.03.2019
Thomas Breen snakker med journalister fra NRK med kamera

Møte om mikroplast skapte engasjement

11. mars inviterte Hedmark fylkeskommune og fylkesmannen i Innlandet til åpent møte om mikroplast i Mjøsa. 70 engasjerte deltakere møtte opp.
Sist oppdatert: 13.03.2019
Mjøsa med Skibladner i horisonten

Høring: Fritt skolevalg eller ikke

Nå kan du si din mening om lokal forskrift for inntak og formidling. Høringsfristen er onsdag 24. april.
Sist oppdatert: 11.03.2019
Elever og lærere i et klasserom

UE Hedmark får ekstratilskudd

Ungt Entreprenørskap (UE) i Hedmark får 777 000 kroner i ekstra tilskudd til 2019-driften.
Sist oppdatert: 08.03.2019
Ungdomsbedrifter som har utstilling på CC Hamar  mars 2016

Bevisst likestillingspolitikk gir gode resultater

Likestillingspolitikk og systematisk jobbing fungerer. I dag er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Hedmark fylkeskommune nærmest utliknet.
Sist oppdatert: 08.03.2019
Personalsjef Terje Selnes og fylkesråd Thomas Breen studerer tallene som viser at i Hedmark fylkeskommune har kvinner og menn med like oppgaver og likt ansvar også lik lønn.

7225 søker videregående skole i Hedmark

Tallene, som gjelder for våre 13 videregående skoler, viser en økning på 30 søkere sammenlignet med i fjor.
Sist oppdatert: 06.03.2019
Helsefagelev måler blodtrykk på pasient

Siste nettverkssamling for næringsmedarbeidere i Hedmark

9. - 10. april inviteres dere som arbeider med landbruk og næringsutvikling i kommuner, næringshager og kunnskapsparken til nettverkssamling på Savalen i Tynset.
Sist oppdatert: 05.03.2019
Utsiktsbilde fra Savalen

- Vi må tilpasse oss et arbeidsliv i stadig endring

Moelven Byggmodul har digitalisert deler av driften. I stedet for å ansette ny kompetanse, har de videreutdannet de ansatte som tidligere gjorde jobben manuelt.
Sist oppdatert: 04.03.2019
HR-direktør Yngve Andreassen, Direktør i NAV Innlandet Bjørn Lien, teamleder Viggo Engh, fylkesråd Aasa Gjestvang og fabrikksjef Rolf Johan Sørli.

Sammen for vannet

Hvordan kan vi sammen jobbe for bærekraftig bruk av vassdragene våre? Det er spørsmålet som stilles på en vannkonferanse i Elverum.
Sist oppdatert: 04.03.2019
Glomma

Langt framme på velferdsteknologi

Kommunene i Sør-Østerdal er så langt framme på velferdsteknologi at de har fått midler fra Fylkesmannen for å spre kunnskap og kompetanse til de andre kommunene i Innlandet.
Sist oppdatert: 01.03.2019
Irene Hanssen, Tor Sætrang og Terje Røe