Nyheter

Sist oppdatert 25.10.2017

Ny bussavtale gir stor miljøgevinst

Fra 1. juli 2020 skal Vy kjøre bussene i Hamarregionen. Den nye avtalen innebærer blant annet elektriske bybusser og miljøvennlige vaskehaller.
Sist oppdatert: 28.06.2019
Anne Karin Torp Adolfsen, Arne Fredheim, Anne Lise Bakken og Ole Engebret Haugen.

2 fylkesråder takker for seg

1.juli slutter Thomas Breen som fylkesråd i Hedmark fylkeskommune. Aasa Gjestvang går av 16. september. De har laget en videohilsen for å oppsummere tiden som fylkesråder.
Sist oppdatert: 28.06.2019
Aasa Gjestvang og Thomas Breen

2,5 millioner til folkehelseprogrammet Ung4Reg

Ti kommuner er gjennom åtte prosjekter tildelt 2,5 millioner kroner til aktiviteter som skal stimulere barn og unges psykiske helse, trivsel og livskvalitet.
Sist oppdatert: 27.06.2019
Elverum kommunes Hjerterom på timeplanen er ett av flere tiltak som har fått støtte fra folkehelseprogrammet Ung4Reg.
Fra venstre: SFO-leder Lise Emblemsvåg, timelærer Vivian Carter, kontaktlærer Ellen Solvang og kontaktlærer Hanne-Kjersti D. Løken.

Gleder seg over ny asfalt

Direktør ved Hernes Institutt Ole Jo Kristoffersen er veldig fornøyd med at fylkesveg 542 blir utbedret.
Sist oppdatert: 27.06.2019
Bjørn Olav Heesbråten og Arnfinn Trosterud fra Statens vegvesen, fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen og direktør ved Hernes Institutt Ole Jo Kristoffersen.

Tilskudd til organisasjoner

Funksjonshemmedes organisasjoner i Hedmark får til sammen 542 700 kroner i tilskudd, mens pensjonistforeninger får til sammen 71 800 kroner fra Hedmark fylkeskommune.
Sist oppdatert: 26.06.2019
Tre eldre personer går tur i en park

Rapport om arbeidet med næringsutvikling 2018 lagt fram for fylkestinget

Rapporten viser stor aktivitet og gode resultater av arbeidet med næringsutvikling i Hedmark.
Sist oppdatert: 26.06.2019
Bilde fra toppen av Tronfjell, mennesker som går bortover en vei, steinete landskap, radiomast bortest mot toppen.

Jernbanerestauranten i Hamar - et stoppested i Norgeshistorien

På Bane Nor sin hjemmeside kan du nå lese om historien til Jernbanerestauranten.
Sist oppdatert: 26.06.2019

4 får tilskudd til lader for el-bil

Alle som søkte i vår får tilskudd til normallader for el-bil. Den totale summen er 240 000 kroner.
Sist oppdatert: 25.06.2019
Per-Gunnar Sveen og Anne Karin Torp Adolfsen ved en ladestasjon.

Innlandet tar ledertrøya for grønn vekst og utvikling

Prosjektet Bio Valley skal bidra til å få fart på grønn næringsutvikling i Innlandet.
Sist oppdatert: 20.06.2019
Thomas Breen, Jon Kristiansen, Kristiane Haug Berg, Engebret Dæhlin og Per-Gunnar Sveen.

Rekordantall elever fullførte videregående opplæring

76,1 prosent av elevene som startet videregående opplæring i Hedmark i 2013 har fullført og bestått etter 5 år.
Sist oppdatert: 17.06.2019
Ungdommer i klasserom

6 kunstnere fikk stipend

Mandag fikk de 6 kunstnere overrakt blomster og et symbol på stipendet i fylkestingets møte.
Sist oppdatert: 17.06.2019
Tommy Skoglund, Sylvia Denais, Camilla Brandt, Hillevi S. Larsson, Trine Nyhus Lørum og Astrid Groseth.

Se fylkestingsmøtet i opptak

Du kan se mandagens møte i Hedmark fylkesting i opptak.
Sist oppdatert: 17.06.2019
Fylkestinget samlet i fylkestingssalen

Fra klimakrise til grønn vekst

Bruker miljødagen til å fremme satsingen på bioøkonomi.
Sist oppdatert: 05.06.2019
foto av Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024

Hedmarks kulturminner i fokus

Helga 24. til 26. mai ble det årlige representantskapsmøtet for Fortidsminneforeningen arrangert på Hamar. Rundt 90 representanter fra fylkeslag over hele landet deltok.Den varierte kulturarven i Hedmark var hovedtema gjennom hele helga.
Sist oppdatert: 05.06.2019

Alle valglistene godkjent

Fylkesvalgstyret har godkjent alle listeforslagene foran høstens valg til nytt fylkesting.
Sist oppdatert: 04.06.2019
Valgurne og stemmeseddel

Gjentar ønsket om flere tog og ekstra stopp

Hedmark fylkeskommune har fremmet forslag til endringer i togtilbudet. Fylkesrådet ønsker fortsatt flere avganger på Rørosbanen, gjenåpning av togstopp på Skotterud stasjon og tidligere tog til Lillehammer.
Sist oppdatert: 04.06.2019
Anne Karin Torp Adolfsen på Skotterud stasjon.

Invitasjon til møter i folkehelseprogrammet

4. juni er det orienteringsmøte om innkomne søknader, og 27. juni er det oppsummeringsmøte vår 2019 og plan for aktiviteter høsten 2019.
Sist oppdatert: 03.06.2019